Radar · Inrikes

Efter beslut om Kry – vad händer med 1177?

V och S i Stockholm vill att 1177 Vårdguiden ska drivas i offentlig regi.

I tisdags beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Stockholm att Kry inte får köpa sjukvårdsrådgivningstjänsten 1777 av Medhelp. Men vad innebär det?

Regionens beslut innebär i praktiken att Medhelp, om de drar tillbaka ägarförändringen, kommer få fortsätta driva Vårdguiden 1177 fram till år 2023 då avtalet med Region Stockholm löper ut. Tjänsten ska då upphandlas på nytt med en ny aktör, om inte regionen väljer att ta över driften.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Stockholm vill att sjukvårdsrådgivningen drivs i offentlig regi av regionen själv, vilket den blågröna majoriteten också öppnat upp för att kunna överväga när avtalet löper ut.

”Samhällsbärande infrastruktur skall inte vara outsourcat till en privat aktör som det ser ut idag. Undersökningar visar också att stockholmarna idag rankar sin sjukvårdsupplysning som sämst i hela Sverige. Vi kommer att fortsätta driva att 1177 ska börja drivas i offentlig regi för att tjänsten alltid ska vara pålitlig”, skriver Socialdemokraterna i Stockholm på sin hemsida.

Något som Stockholmarna verkar hålla med om, enligt den undersökning som SKOP gjort på uppdrag av V.

Av de 1000 personer bosatta i Region Stockholm som tillfrågades i undersökningen, svarade hela 76 procent att de vill att 1177 vårdtjänster drivs i offentlig regi.

– Vi är inte förvånade över resultatet. Vård ska inte drivas av vårdbolag, det ska styras av regionen med stockholmarnas hälsa och vårdpersonalens bästa i fokus, säger Jonas Lindberg (V), sjukvårdspolitisk talesperson i ett pressmeddelade.

Endast fem procent av de tillfrågade i undersökningen svarade att de ville att tjänsten ska drivas privat. 19 procent hade ingen åsikt.

Läs mer: 

Klart: Ingen Kry-affär i Stockholm – regionen säger nej

V kräver granskning av Region Stockholms relation till Kry: ”Tydligt att de har en gräddfil”

Flera kopplingar mellan Moderaterna och Kry – som håvar in skattepengar


Kritiken växer mot Kry – vilseleder om ersättningar


Kry köper 1177 Vårdguiden– läkare varnar för jäv


Efter Kry-kritiken: Nu får politikerna bestämma