Radar · Politik

Kritiken växer mot Kry – vilseleder om ersättningar

Kry hävdar att man inte ersätts för de patienter som kommer till vårdcentralen.

Beskedet att Kry tar över 1177 Vårdguiden i Region Stockholm väcker starka reaktioner. Nu anklagas bolaget för att ge en vilseledande bild av hur ersättningarna till vårdcentralerna ser ut.

Att Kry tar över driften av 1177 Vårdguiden i Stockholm öppnar för jäv enligt Svensk förening för allmänmedicin, berättade Syre på tisdagen. Detta eftersom Kry driver två vårdcentraler i Stockholm – dit 1177 kan hänvisa patienter.

Nu kritiseras Kry också för att ge en felaktig beskrivning av hur ersättningssystemet för vårdcentralerna i Stockholm fungerar. I tisdagens Studio ett i Sveriges radio hävdade Krys Sverigechef Erik Hjälmstedt att ersättningen bygger på hur många patienter vårdcentralerna har listade hos sig och ”är mer eller mindre den samma om patienten kommer till dig eller inte”. Därmed finns i praktiken ingen risk för jäv, enligt Hjälmstedt.

Det påståendet avfärdar Åsa Plesner på den oberoende tankesmedjan Balans, som kritiskt granskar privata välfärdsaktörer. Hon pekar på att en vårdcentral från och med februari kan få upp till 510 kronor för ett patientbesök, enligt de ersättningsnivåer som Region Stockholm beslutat om. Grundersättningen för ett läkarbesök är 110 kronor. Om en vårdcentral tar emot en patient som de inte har listad hos sig får man ytterligare 300 kronor, eller ytterligare 100 kronor om det rör sig om en person över 75 år.

Även ifall de extra hundralapparna inte täcker hela kostnaden för besöket kan ett extra besök i slutändan vara lukrativt, påpekar Åsa Plesner.

– Ett besök är en öppning för Kry att lista patienten. Det är ett betalt säljsamtal, säger hon.

Privata gynnas

Åsa Plesner anser att det här är ett av många exempel på hur ersättningssystem ger privata utförare fördelar. Tidigare har Balans lyft fram att Internationella engelska skolan i flera kommuner fått full kompensation för nya lokaler i attraktiva lägen, vilket gett dem en konkurrensfördel gentemot de kommunala skolorna.

– Vi ser gång på gång den här typen av snedvridning, säger Åsa Plesner.

Att Kry tar över driften av 1177 efter en affär med bolaget Medhelp som i dag ansvarar för den ska nu godkännas av Region Stockholm. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna som är i opposition är kritiska till affären, men politikerna i regionen kommer inte få rösta. Istället fattas beslutet av sjukvårdsdirektören Björn Eriksson.