Radar · Politik

V kräver granskning av Region Stockholms relation till Kry: ”Tydligt att de har en gräddfil”

Vänsterpartiet kräver att det görs en oberoende granskning av region Stockholms relation till det privata vårdbolaget Kry innan beslut fattas kring bolagets köp av 1177 Vårdguiden.

Kry tycks vid flera tillfällen ha fått specialbehandling av Region Stockholm och det finns en specialrelation mellan nyckelpersoner på Kry och inom Moderaterna. Det menar Vänsterpartiet i Stockholm som nu kräver en oberoende granskning av regionens relation till det privata vårdbolaget.

Vänsterpartiet i Stockholm kräver att det görs en helt oberoende granskning av region Stockholms relation till Kry innan något beslut fattas kring Krys köp av 1177 Vårdguiden. Partiet hänvisar bland annat till en del omständigheter som väckt stora reaktioner i samband med bolagets etablering i Stockholm under det senaste året och menar att det finns en risk för att Kry har specialbehandlats av regionen.

Har kritiserats hårt

Under det senaste året har Kry varit föremål för storskalig kritik, bland annat i samband med att bolaget etablerade egna vårdcentraler i Stockholm och hänvisade användare av Krys app att lista sig hos dessa vårdcentraler, vilket en del gjorde utan att vara medvetna om att de då gick miste om den listning de hade på andra vårdcentraler. Vänsterpartiet menar att detta skedde utan någon reaktion från regionledningen.

– Region Stockholm är den region i Sverige där mest sjukvårdstjänster har konkurrensutsatts. Därmed är det rimligt att anta att både politiker och tjänstemän blir utsatta för lobbying och påtryckningar från privata vårdgivare. Vi vet dessutom att det finns privata relationer mellan nyckelpersoner på Kry och inom Moderaterna. Regionstyret borde välkomna en oberoende granskning om de inte har något att dölja, säger Jonas Lindberg (V), sjukvårdspolitisk talesperson, i ett pressmeddelande.

"Dags att lägga korten på bordet"

Vidare pekar V på att 1177 Vårdguiden i våras fick direktiv från förvaltningen om att hänvisa patienter direkt till Krys app via sms.

I januari kom också beskedet att Kry vill ta över driften av 1177 Vårdguiden i Stockholm, som har hand om rådgivning till och vägledning av patienter. Till en början var det tänkt att sjukvårdsdirektör Björn Eriksson skulle besluta om affären skulle gå i lås eller inte. Men efter kritik från oppositionspartierna Vänsterpartiet och Socialdemokraterna kommer istället politikerna i hälso- och sjukvårdsnämnden att fatta det avgörande beslutet.

– Hade vi inte satt ner foten hade 1177-affären smugits igenom på tjänstemannanivå. För oss är det tydligt att Kry har en gräddfil, och att de har ett helt annat utrymme för expansion än andra aktörer. Det är dags att lägga korten på bordet och redogöra för alla kontakter mellan regionen och Kry. Vi vill se en oberoende granskning innan det fattas några beslut kring Krys köp av 1177, säger Jonas Lindberg (V).

I skrivelsen till hälso- och sjukvårdsnämnden kräver V nu att Region Stockholms kontakter och samröre med Kry granskas och att man särskilt belyser kontakterna mellan Kry och regionen och de beslut som tagits inför, under och efter Krys etableringar.

Läs mer:

Kritiken växer mot Kry – vilseleder om ersättningar

Kry köper 1177 Vårdguiden– läkare varnar för jäv

Efter Kry-kritiken: Nu får politikerna bestämma

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV