Radar · Miljö

Majoritet vill att pensionspengarna investeras hållbart

Över hälften av svenskarna vill att AP-fonderna slutar investera pensionspengarna i fossila bolag, enligt en ny undersökning.

Över hälften av det svenska folket vill att AP-fonderna slutar investera i fossila bolag och en klart majoritet vill att deras pensionspengar investeras klimatmässigt hållbart, visar en ny undersökning.

Över 15 miljarder kronor av våra svenska pensionspengar investeras fortfarande i några av världens största kol, olje- och gasbolag av de statliga AP-fonderna som förvaltar pengarna. Men en majoritet av svenska folket vill att det förändras, visar en ny undersökning som Kantar Sifo gjort på uppdrag av Naturskyddsföreningen.

51 procent av de tillfråga i studien vill att AP-fonderna ska sluta investera pensionspengarna i fossila bolag. 26 procent stödjer investeringarna och en av fyra svarar att de inte vet.

– Det här är en tydlig signal från svenska folket. Genom att överge fossila bolag och i stället satsa mer på klimatsmarta investeringar kan AP-fonderna bli ett föredöme i omställningen och visa vägen för resten av finansbranschen, säger Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare, i ett pressmeddelande.

Andelen som tycker att det är mycket eller ganska viktigt att pensionspengarna investeras klimatmässigt hållbart är dock mycket större. Hela 67 procent av svenskarna anser att frågan är viktig, medan 27 procent tycker det motsatta.

– Det här bekräftar vad vi länge har trott. Svenska folket vill inte att deras pensionspengar ska investeras i verksamhet som eldar på klimatkrisen, utan i verksamhet som försöker lösa den, säger Karin Lexén.

Under fjolåret har AP-fonderna gjort en del framsteg i frågan och minskat sina innehav o fossila bolag. I höstas sålde första AP-fonden 130 bolag verksamma inom fossilbranschen och i december meddelade andra AP-fonden att man kommer att sälja innehav i fossila bolag. Men flera miljarder av de svenska pensionspengarna ligger fortfarande investerade i sådana bolag. Enligt rapporten ”Våra fossila pensioner” som Naturskyddsföreningen släppte i mars i år har AP-fonderna investeringar värda 15,7 miljarder kronor i 66 av världens 200 största kol- olje- och gasbolag.

Läs mer: 

Andra AP-fonden säljer sitt fossilinnehav – Greenpeace: Måste gå snabbare

AP-fonder satsar på fossilbolag – nu granskar Riksrevisionen

Miljarder i fossilbolag – granskning väntar AP-fonderna

Första AP-fonden blir fossilfri

Fakta: Om undersökningen

Undersökningen bygger på 1 525 intervjuer bland svenska allmänheten och är riksrepresentativ.
Datainsamlingen genomfördes i Kantar Sifos slumpmässigt rekryterade webbpanel under perioden 11–13 februari 2021.
Två frågor ställdes i undersökningen:
1. De statliga AP-fonderna förvaltar våra gemensamma pensionspengar. Anser du att AP-fonderna ska sluta investera i kol-, olje- och gasbolag?

Ja: 51 %

Nej: 26 %

Vet ej: 23 %

2. Hur viktigt eller oviktigt är det för dig att dina pensionspengar investeras klimatmässigt hållbart?

Mycket viktigt: 25 %

Ganska viktigt: 42 %

Ganska oviktigt: 20 %

Mycket oviktigt: 7 %

Vet ej: 6 %
Källa: Naturskyddsföreningen

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV