Radar · Miljö

Andra AP-fonden säljer sitt fossilinnehav – Greenpeace: Måste gå snabbare

Klimatrörelsen Fridays for future genomför en aktion utanför tyska förbundsdagen i Berlin i april 2020.

I dag meddelade andra AP-fonden, AP2, att de kommer att sälja sina innehav i fossila bolag. Beskedet välkomnas av Greenpeace, som dock understryker att fossilbranschen bör överges i snabbare takt.

Det var i ett pressmeddelade under torsdagen som AP2 gick ut med att fonden, för att kunna klara Parisavtalets 1,5 gradersmål, kommer att göra avinvesteringar från bolag som har intäkter från försäljning av fossila bränslen.

Beslutet innebär att fonden, i linje med Paris Aligned Benchmark, PAB, inte kommer att investera i företag vars omsättning till mer än 1 procent kommer från kol, mer än 10 procent från olja och mer än 50 procent från gas. Det kommer heller inte att investeras i kraftbolag där mer än hälften av intäkterna kommer från förbränning av fossila bränslen. Uppemot 250 bolag stryks därmed från fondens portfölj.

– Vi går faktiskt längre än PAB-reglernas krav på en halvering av koldioxidavtrycket första året eftersom vi redan nu minskar koldioxidavtrycket från globala företagsobligationer med cirka 75 procent och för globala aktier med cirka 70 procent och vi har som mål att nå nettonollutsläpp senast 2045, säger Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör, i en presskommentar.

Under hösten tog första AP-fonden ett liknande beslut när man sålde 130 bolag verksamma inom fossilbranschen.

Måste gå snabbare

Greenpeace, som under flera års tid har kampanjat för att pensionsfonderna ska flytta pengarna från fossila bolag, välkomnar beskedet. Samtidigt markerar organisationen att avinvesteringarna bör ske i mycket snabbare takt och hoppas nu på att få se raska steg i samma riktning från övriga pensionsfonder.

– Fossila bränslen är en av grundorsakerna till den accelererande klimatkrisen. Att flytta pengarna från det fossila behöver därför gå mycket fortare än vad som skett hittills. Men nu ser vi början på en global trend där fler och fler investerare börjar tänka om och slutligen överge fossilbolagen, säger Rolf Lindahl, kampanjledare för energi- och klimatfrågor på Greenpeace, i ett pressmeddelande.