Radar · Miljö

PFAS gör bröstmjölk mindre näringsrik

Mindre fett och sämre balans mellan mättat och omättat fett.

PFAS-kemikalier gör bröstmjölken mindre näringsrik, det visar en ny studie från Örebro universitet. De långlivade kemikalierna både minskar fetthalten och ökar andelen mättade fetter, konstaterar forskarna.

Inte nog med att PFAS-ämnen kan verka hormonstörande och ha en rad negativa hälsoeffekter på barn. Nu har forskare på Örebro universitet visat att kemikalierna också påverkar bröstmjölken negativt. Studien är först med att visa att det är just PFAS-kemikalierna som förändrar bröstmjölkens sammansättning.

– Det är flera saker som händer samtidigt. Bröstmjölken är mindre näringsrik eftersom kemikalierna påverkar lipiderna, fettet. Det är mindre fett i bröstmjölken och dessutom ser vi att det mättade fettet ökar på bekostnad av det hälsosammare omättade, säger Tuulia Hyötyläinen i en artikel från Örebro universitet.

Hon har genomfört studien tillsammans med Matej Orešič, professor i biomedicin vid Örebro universitet. Hon förklarar att flera tidigare studier har visat att mammor med en högre nivå av PFAS i blodet ammar under en kortare tid, men man har inte kunnat förklara varför. Å andra sidan har djurstudier visat att PFAS påverkar bröstkörtlarna och potentiellt gör det svårare att amma.

– Vi tror att samma sak händer hos människor och att det är potentiellt därför  kvinnorna som har höga PFAS-halter inte ammar lika länge, säger Tuulia Hyötyläinen i artikeln.

Att kemikalierna också överförs från mamma till barn via bröstmjölken vet man sedan tidigare. Forskarna kunde i den här studien också se att kemikalierna påverkade barnens tarm, då de hade en mindre utvecklad bakterieflora.

Att undvika att få i sig PFAS-ämnen är i princip omöjligt, då de återfinns i såväl mat som dricksvatten. Men forskarna råder oroliga läsare att undvika snabbmat, eftersom det finns kemikalier i förpackningarna. Men att sluta amma är inget bra alternativ.

– Självklart ska mammor fortsätta att amma sina barn, om möjligt. Bröstmjölk är det absolut bästa för det nyfödda barnet, eftersom den är anpassad näringsmässigt till våra unika matsmältningssystem och immunsystem. Vi måste bara arbeta för att de farliga miljögifterna förbjuds och fasa ut dem, säger Tuulia Hyötyläinen i artikeln.

Läs mer: 

PFAS-kemikalier kopplas till missfall under tidig graviditet (Syre 17/2 2021)

Stor risk att få i sig för höga halter av PFAS genom mat (Syre 9/2 2021)

PFAS försämrar effekten av vaccin – EU vill skärpa gränsvärden (Syre 18/9 2020)

Höga halter av miljögiftet PFAS i två miljoner svenskars dricksvatten (Syre 11/11 2020)

Fakta: PFAS

PFAS-kemikalier är extremt långlivade och tas ofta upp av djur och växter. De högsta halterna finns bland organismer högst upp i näringskedjan som minkar, uttrar och sälar. Även isbjörnar i Arktis har visat sig ha höga halter av PFAS i sig.
De har skapats för att stöta bort fett, smuts och vatten och finns i bland annat non-stick-stekpannor, vattenavvisande kläder, skor, möbeltyger, matförpackningar, brandskum och skönhetsprodukter.
En del PFAS-ämnen har identifierats som skadliga för människan och miljön, bland annat PFOS och PFOA, det senare misstänks vara cancerframkallande. PFOS är med vissa undantag förbjudet inom kemiska produkter och varor inom EU sedan 2008. PFOA är förbjudet inom EU sedan 2020.
I augusti i år beslöt EU att förbjuda 200 olika PFAS-ämnen. Men det finns långt fler på marknaden, flera tusen.
Källa: Naturvårdsverket