Radar · Miljö

EU förbjuder 200 PFAS-ämnen

I Sverige finns flera exempel på hur PFAS-ämnen har förorenat dricksvatten.

På initiativ av Kemikalieinspektionen och dess motsvarighet i Tyskland har EU beslutat att förbjuda 200 PFAS-ämnen. Förbudet beskrivs som en framgång – samtidigt som antalet PFAS-ämnen som fortfarande är tillåtna är flera tusen.

”Det här är PFAS-ämnen som sällan används, samtidigt som de är extremt svårnedbrytbara och dessutom ansamlas i levande organismer. Att vi har lyckats förbjuda dem är en framgång och en del av vår strategi för att på sikt fasa ut alla PFAS-ämnen”, säger Per Ängquist, generaldirektör för Kemikalieinspektionen, i ett pressmeddelande.

Högflourerade ämnen (PFAS) är kemiska föreningar som ingår en rad olika produkter, i allt från textilier till lösningsmedel och teflon.

Förorenar vattnet

Antalet ämnen räknas till flera tusen och gemensamt för dem alla är att de är extremt svårnedbrytbara, samtidigt som ett stort antal anses vara farliga för både hälsan och miljön. Dessutom är många av ämnena vattenlösliga och rörliga i marken, varför de riskerar att förorena dricksvattnet.

Exempelvis anser det kommunala vattenbolaget i Uppsala att Försvarsmakten har förorenat dricksvattnet med PFAS-kemikalier. Bolaget har därmed stämt Försvarsmakten på 252 miljoner kronor.

Fler förbud?

Ett annat exempel är från i våras, då Blekinge tingsrätt dömde det kommunala vattenbolaget i Ronneby till skadeståndsskyldighet till 165 privatpersoner för att ha orsakat personskador genom att under en lång period ha levererat dricksvatten med skyhöga halter av PFAS.

Det nu aktuella förbudet fattades efter ett initiativ av Kemikalieinspektionen och den tyska miljömyndigheten UBA. I juli lämnade Kemikalieinspektionen och tre andra europeiska myndigheter ett förslag till EU:s kemikaliemyndighet Echa om att förbjuda alla PFAS-ämnen som inte är nödvändiga för samhället. Om detta förbud går igenom väntas det träda i kraft 2025.

Fakta: PFAS

PFAS (poly- och perfluorerade alkylsubstanser) förekommer inte naturligt, utan började framställas i större skala på 1950-talet.
PFAS är samlingsnamn för ungefär 4 700 olika industriframställda ämnen med liknande struktur och delvis gemensamma egenskaper.
PFAS innehåller fluoratomer på särskilda platser och molekylerna kännetecknas av att de har en vattenlöslig och en fettlöslig sida. Detta ger dem särskilda ytegenskaper, vilket exempelvis utnyttjas för att göra hållbara bubblor i brandskum, bra glid i skidvalla och vattenavstötande impregnering för textilier och golv.
Andra användningsområden är beläggning i stekpannor och i vissa typer av matförpackningar, till exempel till hamburgare, popcorn och på smörgåspapper.
PFAS är mycket långlivade föreningar, som bryts ned synnerligen långsamt. När de väl hamnat i naturen blir de kvar. Därför är de ett svårt problem i exempelvis vattentäkter.
Inom EU är det sedan 2008 förbjudet att använda PFOS och sedan 2020 är det förbjudet att använda PFOA.
Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) tog i september i fjol fram nya hälsobaserade gränsvärden för PFAS-familjen och de ska inom två år implementeras i Sverige.
Källor: Nationalencyklopedin, Livsmedelsverket

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV