Radar · Miljö

PFAS-kemikalier kopplas till missfall under tidig graviditet

Kakformar, pizzakartonger och andra matförpackningar kan innehålla PFAS-ämnen.

Kvinnor som har exponerats för perfluorerade kemikalier, PFAS, under de första graviditetesveckorna löper större risk att få missfall, visar en ny studie från Karlstads universitet.

Poly- och perflourerade alkylsyror, eller PFAS, är en grupp vatten- och smutsavstötande kemikalier som har producerats av människan och använts som ytbehandling i exempelvis matförpackningar. Kemikalierna finns också i brandskum och en del skönhetsprodukter.

En del av dessa kemikalier har sedan tidigare identifierats som skadliga för både hälsa och miljö. Forskare har också hittat samband mellan exponering för PFAS och havandeskapsförgiftning samt sämre fostertillväxt. Nu visar en ny studie att PFAS-exponering också kan leda till en ökad risk för missfall.

Starkt samband

Studien som är genomförd inom SELMA, en graviditetskohort som följer mor-barn par från tidig graviditet till att barnen kommer upp i skolålder, visar att risken för missfall i den första trimestern (före den trettonde graviditetsveckan) ökar med nästan 50 procent hos kvinnor som exponerats för PFAS-kemikalien PFOA. Forskarna har också hittat samband mellan missfall och kemikalien PFNA, men det var inte statistiskt signifikant.

– Resultaten visade att en fördubblad blodkoncentration av PFAS-kemikalien PFOA, innebar en ökning av risken för missfall med fyrtioåtta procent när vi justerade för mammans ålder och rökning samt hur många barn kvinnan fött, säger Carl-Gustaf Bornehag, professor och projektledare för SELMA-studien vid Karlstads universitet och Icahn School of Medicine at Mount Sinai i New York, i ett pressmeddelande.

Vad gäller övriga PFAS-kemikalier kunde man inte finna någon koppling till missfall.

Försvinner inte

Trots att en del PFAS-ämnen i dag har förbjudits fortsätter de att existera i höga halter i naturen, i grund- och dricksvatten samt hos människor och djur. Detta då den här typen av kemikalier är extremt svårnedbrytbara och har en tendens att lätt sprida sig över stora områden.

– Vi behöver verkligen utveckla metoder för att får bort dessa kemikalier ur miljön, säger Carl-Gustaf Bornehag.

Läs mer: Här kan du ta del av studien Exposure to perfluoroalkyl substances in early pregnancy and risk of sporadic first trimester miscarriage.

PFAS-ämnen

PFAS-ämnen bryts ned i extremt långsam takt i naturen och kan spridas över långa avstånd. De finns hos människor och lokal miljö men också hos djur långt borta.
De högsta halterna finns bland organismer högst upp i näringskedjan som minkar, uttrar och sälar. Även isbjörnar i Arktis har visat sig ha höga halter av PFAS i sig.
En del PFAS-ämnen har identifierats som skadliga för människan och miljön, bland annat PFOS och PFOA, det senare misstänks vara cancerframkallande.
PFOS är med vissa undantag förbjudet inom kemiska produkter och varor inom EU sedan 2008.
PFOA är förbjudet inom EU sedan 2020.
Källa: Naturvårdsverket

Hur får man i sig PFAS?

Människan får vanligast i sig ämnena via dricksvatten eller livsmedel som fisk eller via livsmedelsförpackningar. 

Andra källor är kemiska produkter, smink och varor som har behandlats med PFAS.

Källa: Naturvårdsverket

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV