Radar · Djurrätt

Kycklingar riskerar vakna upp vid slakt på Kronfågel – trots varningar

På Kronfågels slakteri i Valla utanför Katrineholm slaktas uppemot 50 miljoner kycklingar årligen.

Drygt ett år har gått sedan allvarliga djurskyddsbrister upptäcktes vid Kronfågels slakteri i Valla. Men trots upprepade varningar har ostuckna kycklingar fortsatt påträffats i slakteriet –  vilket innebär att de riskerar att skållas levande.

Kronfågels slakteri i Valla utanför Katrineholm, där uppemot en miljon kycklingar slaktas varje vecka, har fått hård kritik under det gångna året efter att allvarliga djurskyddsbrister upptäckts i anläggningen vid flera tillfällen.

Redan i november 2020 upptäcktes 17 allvarliga brister och i januari och februari 2021 uppdagades uppemot 80 avvikelser, då kycklingar slaktats utan att ha avblodats. Enligt uppgifter skulle detta ha berott på problem med stickmaskinen som avblodar kycklingarna innan slakt. Länsstyrelsen uppgav redan då att det kan innebära att djuren vaknar till och känner smärta under slakten, varpå företaget varnades.

Men sedan dess verkar inte mycket ha hänt, trots upprepade varningar och ett föreläggande om vite på 90 000 kronor. Trots att Kronfågel i maj uppgav  att man arbetar för att säkerställa att maskinen inte missar någon kyckling, har Livsmedelsverket under sina besök på slakteriet fortsatt hitta ostuckna kycklingar –  den senaste i december. Länsstyrelsen har tidigare i år ansökt om utdömande av vitet, vilket har överklagats av Kronfågel.

– Ärendet ligger hos Förvaltningsrätten för prövning och vi har ännu inte fått någon dom, säger Ulrike Segerström, djurskyddshandläggare på Länsstyrelsen i Södermanland, till Syre.

Syre: Hur kommer ni att gå vidare?

– Vi avvaktar Förvaltningsrättens dom i ärendet innan vi beslutar om hur vi ska gå vidare, säger Ulrike Segerström.

Syre: Är det inte problematiskt att djur riskerar att slaktas vid medvetande under hela den här perioden, i väntan på en dom från Förvaltningsrätten?

– Det är naturligtvis allvarligt att det fortfarande förekommer ostuckna fåglar men i nuläget kan vi inte göra mer än att avvakta. Livsmedelsverkets veterinärer är alltid på plats och har möjlighet att stoppa produktionen vid en akut situation, säger Ulrike Segerström.

Maginnehåll på var tredje kyckling

Efter uppgifterna om ostuckna kycklingar avslöjade Aftonbladet under våren att var tredje kyckling på slakteriet i Valla hade bajs eller maginnehåll på kroppen innan de skulle transporteras vidare ut i handeln. Händelserna fick stor uppmärksamhet i media och kort därefter sparkades Kronfågels vd och koncernchef Leif Bergvall Hansen av moderbolaget. Enligt Livsmedelsverket har Kronfågel sedan problemen med maginnehåll uppdagats arbetat aktivt för att åtgärda det.

– Vi har en kontinuerlig dialog och uppföljning och de arbetar mycket med att komma till rätta med det problemet. Det är mycket bättre, företaget har satt in stora åtgärder. Sedan måste man tänka på att slakt inte är en steril process. Hittar man fynd av maginnehåll på slaktkroppar är rutinen att detta plockas bort och når därmed inte konsument. Vi anser att företaget gör väldigt bra åtgärder för att komma tillrätta med problemet, säger Maria Lövenklev, teamchef fjäderfä, område kontroll på Livsmedelsverket, till Syre.

Syre har sökt Kronfågel, utan framgång.

Läs mer: 

Trots upprepade varningar – kycklingar skållas fortfarande levande

Kronfågel hotas med vite efter maskinstrul vid slakt – “Risk för att djuren kan vakna till och känna”

Bajs och maginnehåll på var tredje slaktad kyckling hos Kronfågel