Radar · Djurrätt

Bajs och maginnehåll på var tredje slaktad kyckling hos Kronfågel

På Kronfågels slakteri i Valla riskerar kycklingar att vakna till och känna under slaktprocessen på grund av ett maskinstrul som inte åtgärdats trots upprepade varningar.

Mer än var tredje slaktad kyckling hos Kronfågel hade bajs eller maginnehåll på kroppen innan de skulle transporteras ut i handeln. Det visar en inspektion som Livsmedelsverket gjort på företagets slakteri i Valla.

Kontrollen som genomfördes av Livsmedelsverket i mars i år talar sitt tydliga språk. 36 av 100 kontrollerade kycklingar hos Kronfågel visade sig då vara kontaminerade, förorenade, med mag-, och tarminnehåll eller galla som var en halv centimeter eller ännu större, rapporterar tidningen Aftonbladet.

I Livsmedelsverkets rapport konstateras det att de synligt kontaminerade kropparna inte hann plockas ner, rengöras, rensas eller kasseras av personal utan skulle gått vidare i processen om inte inspektörerna tagit ner kycklingkropparna i fråga.

Enligt Signar Mäkitalo, smittskyddsläkare i Region Sörmland, är anläggningen i Valla inte anpassad för den hastighet som djuren slaktas på.

– Man har för bråttom. Det går för fort. De har inte byggt anläggningen och anpassat bemanningen för hastigheten. Det är för att tjäna pengar så klart, säger Signar Mäkitalo till Aftonbladet.

Kycklingar nedsmutsade med mag- och tarminnehåll utgör bland annat en risk för campylobactersmitta och lagen säger att slakteriet ska se till att det inte läcker ut.

– I det här fallet har besiktningsrutinerna tyvärr brustit. Vi gör allt vi kan för att komma till rätta med problemet så snabbt som möjligt, säger Kronfågels vd Mats Hedlund till Aftonbladet.

Flera problem tidigare

Enligt Aftonbladets 200 sekunder som granskat slakteriet i Valla är hygienproblemen på slakteriet inget nytt. I höstas blev elva anställda på anläggningen smittade med campylobacter, något som Kronfågel själv skyllde på att de anställda hanterade skyddsutrustning med orena händer. Men svaret var inte tillräckligt för Arbetsmiljöverket, som vill att företaget ska reda ut hur de anställda riskerar att bli smittade. Annars hotas de betala en halv miljon kronor i böter.

Kycklingar riskerar att vakna upp under slakt

– Det finns en tydlig koppling mellan att kycklingar som har haft ett bättre liv, med högre djurvälfärd, har färre farliga bakterier. Något Kronfågel bevisligen ännu inte lyckats med, skriver Anna Harenius, sakkunnig på Djurens Rätt, i samband med en tidigare debattartikel om frågan.

Syre har tidigare berättat om att kycklingar som slaktas vid anläggningen i Valla riskerar att vakna upp och känna till under slaktprocessen på grund av ett maskinstrul som inte har åtgärdats trots upprepade varningar. Företaget har därför förelagts med vite om 90 000 kronor.

Efter det senaste avslöjandet om förhållandena på slakteriet i Valla har Göteborgs stad nu gått ut med att de omedelbart slutar köpa kyckling från Kronfågel.

– Göteborgarna ska veta att maten man får har hög kvalitet och att djur inte lidit, säger Gustaf Göthberg (M), ordförande i inköps- och upphandlingsnämnden till Aftonbladet.

Läs mer: Kronfågel hotas med vite efter maskinstrul vid slakt – “Risk för att djuren kan vakna till och känna”