Radar · Inrikes

Tung remisskritik mot las-förslag

Finansförbundet är mycket kritiskt till regeringens föreslagna förändringar i las och som i sitt remissvar skriver att regeringen har visat ”en bristande respekt för hur förslagen påverkar arbetsmarknadsparter som inte är en del av ovan nämnda överenskommelse”.

Flera fackliga organisationer ser stora problem med nya las. I sina remissvar ifrågasätts bland annat lagstiftningsprocessen där de inte fått vara med från början.

Dagen Arena uppmärksammar att flera av de remissvar som kommit in till arbetsmarknadsdepartementet gällande utredningen om nya las möter skarp kritik.

Finansförbundet skriver i en presskommentar att deras kritik inte riktar sig mot själva överenskommelsen, som slöts mellan delar av LO, PTK och Svenskt Näringsliv: ”Men när regeringen allmängiltigförklarar dessa lösningar till att gälla hela arbetsmarknaden skapar det stora problem för alla som står utanför denna förhandlingskartell.”

”Genom regeringens agerande påtvingas vi lösningar som varken fack eller arbetsgivare i finansbranschen vill ha”, skriver Ulrika Boëthius, ordförande i Finansförbundet, på förbundets hemsida.

Remissvaren rör i första hand departementsskrivelsen En reformerad arbetsrätt men kritik framförs även mot de två andra utredningsförslagen som ska omsätta överenskommelsen mellan PTK, Svenskt Näringsliv, IF Metall och Kommunal till lagstiftning.

Ett annat förslag som flera förbund är starkt kritiska mot, och som Seko kallar ”ett systemskifte”,  är att ”saklig grund” vid uppsägning av personliga skäl ska ersättas till ”sakliga skäl”, uppger Dagens Arena.

Flera förbund kritiserar också att de arbetsmarknadsparter som inte ingår i huvudavtalet förbjuds från möjlighet att förhandla om reglerna för sakliga skäl för uppsägning. Men parter som står utanför får inte samma möjlighet.
Reglerna ska nämligen bara vara dispositiva, påverkbara, på huvudorganisationsnivå. Om ett förbund inte ingår i en huvudorganisation som står bakom det nya avtalet kan de inte påverka de nya reglerna som gör det lättare att säga upp av personliga skäl, enligt Finansförbundet.

”Det är, och har alltid varit, möjligt att träffa överenskommelser som förbättrar skyddet för de anställda”, skriver LO och tar även de upp att den föreslagna dispositiviteten inte gäller för statligt anställda, skriver Dagens Arena.

”Vi kräver nu att regeringen gör en gedigen analys av hur lagförslagen påverkar de parter som har kollektivavtal, men som står utanför partsuppgörelsen. Och säkerställer att lagstiftningen utformas även med hänsyn till vårt kollektivavtal”, skriver Ulrika Boëthius.

Här finns alla remissvar:
• Remiss av SOU 2020:30 En moderniserad arbetsrätt

Läs mer:

Löfven sågade las-förslaget – företagarna anklagar facket för utpressning

Nytt Las-bråk: S kräver inflytande för LO – nobbas av C och L

Fackförbund bröt mot LO:s stadgar när de anslöt till las-uppgörelsen

L ställer sig bakom las-uppgörelse utan LO

LO sluter leden och tar strid för Las

Kravet på LO-ledningen: Ta strid för LAS

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV