Radar · Politik

Nytt Las-bråk: S kräver inflytande för LO – nobbas av C och L

Den statliga las-utredningen är inte lagd åt sidan.

Las-utredningen är inte död. Det menar Centerpartiet och Liberalerna som håller dörren stängd för LO:s inflytande när en ny lag om anställningsskydd ska tas fram. Samtidigt fortsätter frågan att plåga fackföreningsrörelsen. Journalistförbundet hör till de fack som ställt sig bakom PTK:s och Svenskt näringslivs uppgörelse, men där den interna kritiken nu är högljudd.

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna är överens om att gå vidare med den överenskommelse om anställningsskyddet som PTK och Svenskt näringsliv gjorde i oktober. Tanken är att denna ska utgöra grunden för en ny lagstiftning. Detta trots att LO, den tredje stora parten på arbetsmarknaden, sagt nej.

Svenskt näringslivs och PTK:s uppgörelse innebär visserligen att antalet undantag från turordningsreglerna minskar från fem till tre jämfört med las-utredningens förslag, men LO har bland annat kritiserat uppgörelsen för att göra det lättare att säga upp på grund av samarbetssvårigheter och andra personliga skäl.

LO:s roll i det fortsatta arbetet är regeringen och samarbetspartierna oeniga om. Statsminister Stefan Löfven vill ge LO möjlighet att påverka den nya lagen.

– En regering kan naturligtvis inte lägga en lagstiftning på riksdagens bord som vi inte berett och lyssnat till alla som ska omfattas av den. Det är uteslutet, säger han till Dagens industri.

Från socialdemokratiskt håll beskriver man det som att den statliga las-utredningen, även kallad Toijer-utredningen, lagts i papperskorgen i och med att man går vidare med överenskommelsen mellan Svenskt näringsliv och PTK.

C och L: Las-utredningen bereds fortfarande

Men Centerpartiets och Liberalernas bild är en annan. De menar att LO har bränt sina chanser till inflytande i och med att de nobbade den överenskommelse som Svenskt näringsliv och PTK sa ja till. Och ifall man inte lyckas komma överens om hur en lag baserad på uppgörelsen ska utformas ska Gudmund Toijers utredning fortfarande genomföras, anser de. Utredningen fortsätter att beredas i regeringskansliet, uppger Centerpartiets Martin Ådahl för Dagens industri. L-ledaren Nyamko Sabuni gör samma markering.

”Socialdemokraterna har i dag påstått att den så kallade Toijer-utredningen har lagts åt sidan. Det stämmer inte”, skriver hon till Dagens industri.

Liberalernas utrymme att förhandla påverkas av såväl interna bråk som sjunkande opinionssiffror. Efter att partiet skrapade ihop endast 2,7 procent i Svt/Novus novembermätning krävde bland andra den försvarspolitiska talespersonen Allan Widman att partiet ska hoppa av januarisamarbetet med regeringen.

Strax därefter uttalade sig Stockholmsdistriktets ordförande Anna-Lena Johansson, som är en varm förespråkare av januarisamarbetet. Hon uppmanade å sin sida partiledaren Nyamko Sabuni att slå fast att ett samarbete med Sverigedemokraterna inte är aktuellt.

Splittrade fackföreningar

Samtidigt är fackföreningsrörelsen djupt splittrad. Inom LO menar förbund som Byggnads, Seko och Kommunal att det krävs stora förändringar i Svenskt näringslivs och PTK:s uppgörelse för att acceptera den, medan Metall öppnat för att ansluta sig till den.

Bland de tjänstemannafack som PTK förhandlat för är flera kritiska, däribland lärarfacken. Samtidigt finns en intern kritik inom förbund som ställt sig bakom uppgörelsen. Inte minst gäller det Journalistförbundet. I en debattartikel i medlemstidningen Journalisten för en tid sedan uppmanade ett 70-tal journalister förbundet att backa från överenskommelsen.

Undertecknarna menar att uppgörelsen skulle göra det lättare att säga upp anställda av medarbetare med hänvisning till samarbetssvårigheter. Det skulle riskera att leda till en tystnadskultur med svåra konsekvenser, inte bara för journalisterna, anser de.

”Tysta journalister är en fara för demokratin”, skriver journalisterna.

Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert menar att de farhågorna bygger på en missuppfattning.

– Det blir tydligare när man får säga upp på grund av samarbetssvårigheter, inte enklare, säger hon.

Kritikerna: Byter guld mot läsk

På plussidan med överenskommelsen finns nya regler för kompetensutveckling, anser Ulrika Hyllert som pekar på att anställda ska kunna vidareutbilda sig under ett år och få 80 procent av sin lön under tiden. Hon lyfter också fram att visstidsanställda som under en tvåårsperiod arbetat minst ett år hos en eller flera arbetsgivare ska få hjälp med omställning i fall de sägs upp.

Undertecknarna av debattartikeln menar å sin sida att arbetsgivare kan komma runt visstidsanställdas rättigheter genom att avsluta anställningar innan tidsgränsen. Dessutom kan det man vunnit i förhandlingarna inte väga upp försämringarna i anställningsskyddet, menar de. Förbundet ”byter en guldtacka mot två backar läsk”, skriver de.