Radar · Nyheter

Kravet på LO-ledningen: Ta strid för LAS

LO-ledningen uppmanas av lokala fackklubbar att inte gå med på uppluckringar av anställningsskyddet.

Upp till tio undantag från Lagen om anställningsskydd (LAS). Det är ett av de förslag som den pågående utredningen överväger, enligt vad som läckt ut. Samtidigt växer ett lokalt fackligt upprop till stöd för anställningsskyddet.

I januariavtalet med regeringspartierna drev Centerpartiet och Liberalerna igenom att “tydligt utökade undantag från turordningsreglerna” ska genomföras. Tidningen Arbetet publicerade i måndags uppgifter om hur de konkreta förslagen kan komma att se ut när den statliga utredningen läggs fram.

Enligt tidningen överväger utredningen att alla företag oavsett storlek ska få undanta fem personer från principen “sist in-först ut” när anställda sägs upp. I dag gäller att företag med färre än tio anställda får göra två undantag. Dessutom ska företag som tar ansvar för anställdas kompetensutveckling och omställning vid uppsägningar få rätt att göra upp till tio undantag.

Lokala fackklubbar inom LO-förbunden ansluter sig nu till en “budkavle” till stöd för LAS. IF Metallklubben på Volvo i Umeå tog initiativet och nu har ett femtiotal klubbar skrivit under. Där kräver fackklubbarna att principen först in-först ut ska värnas och att begreppet “saklig grund” ska finnas krav, vilket innebär att det måste finnas godtagbara skäl till att säga upp anställda.

Budkavlen kan ses som ett sätt att sätta press på LO-ledningen att inte göra eftergifter i de förhandlingar mellan parterna som pågår parallellt med den statliga utredningen om lagstiftningen. Motivet för LO att gå arbetsgivarna till mötes skulle kunna vara att på så sätt undvika mer långtgående förändringar genom ett beslut i riksdagen.

 Det är en form av utpressningssituation. Men vår budkavle riktar sig både till facken och till regeringen. Om utredningen kommer med ett förslag som försämrar anställningstryggheten, ja då kommer det att väcka ilska i arbetarleden, säger Jan-Olov Carlsson, ordförande för IF Metallklubben på Volvo i Umeå, till Arbetet.