Radar · Miljö

Cementa-fallet: Regeringen viker sig för industrilobbyisterna

 Varför ge Cementa en gräddfil?skriver Mikael Karlsson, Cecilia Schelin Seidegård och Anders Wijkman på Svenska Dagbladet Debatt.

Efter domen mot Cementa har reaktioner varit starka från byggindustrin och oppositionen. Men nu riktar tre tunga debattörer i Svenska Dagbladet kritik mot att regeringen viker sig för ”en klassisk kampanj från näringslivet”.

På Svenska Dagbladets debattsida riktas hård kritik regeringens hantering av Cementa-fallet och att regeringen är på väg att ändra lagen för ett enskilt företag i ett enskilt ärende ”i strid med juridisk expertis och expertmyndigheter”.

Debattörerna, Mikael Karlsson, docent i miljövetenskap vid Uppsala universitet, Cecilia Schelin Seidegård, tidigare landshövding på Gotland och Anders Wijkman, bland annat ordförande i Circular Sweden, anser att regeringen viker sig för en medial storm och ”en kampanj riktad mot miljölagstiftningens kärna”.

De lyfter fram flera exempel på hur bolag och branscher genom historien farit med osanning för att hindra miljölagar som medfört kostnadsökningar.

Sherwood Rowland, en av de forskare som först pekade ut att freoner tunnar ut ozonskiktet, vilket gav ett Nobelpris 1995, anklagades för att verka för KGB."

De redogör för vad de anser vara brister i regeringens hantering. Det har bland annat inte utretts ordentligt i vilken grad exempelvis Cementas ägare, Heidelberg Cement – en av världens största cementproducenter med verksamhet i över 60 länder – kan förse den svenska marknaden med cement, skriver debattörerna.

”I vidare mening påverkar både regeringens och oppositionens inställning i Cementafallet dessutom en basal fråga, nämligen vikten av en stark miljölagstiftning. Den industriella klagokör som länge kampanjat mot miljöbalken får retoriskt stöd” skriver de.

Debattörerna anser att det är helt oacceptabelt att lagstifta om en gräddfil för ett enskilt företag.

”Cementas sjabbel är orsaken”

Det var när Mark- och miljööverdomstolen konstaterade att Cementas ansökan var ”behäftad med så väsentliga brister att den inte kan utgöra grund för ett ställningstagande”.

Vilket debattörerna menar ”var en svidande kritik mot ett bolag som omsätter miljardbelopp.”

Mitt intryck är att domstolen har fattat ett riktigt beslut, givet underlaget. Det är tydligt att kalkbrytningen kommer att orsaka skador, men utredningen ger enligt domstolen inte tillräckligt underlag för att bedöma dem. Då är det helt rimligt att avvisa ansökan. – Jonas Ebbesson, professor i miljörätt vid Stockholms universitet,

De får medhåll av  Jonas Ebbesson, professor i miljörätt vid Stockholms universitet, som i en kommentar till domen i somras menade att cementkrisen inte  inte på några fel i lagen utan att det i stället handlar det om Cementas egna misstag när bolaget ansökte om miljötillstånd.

– Domstolen sågar Cementas underlag till ansökan. En så skarp kritik är inte vanlig. Cementa fokuserar på fel i lagstiftningen nu, men det verkar vara Cementas eget sjabbel som är orsaken.

Den tidigare riksdagsledamoten och moderaten Catharina Elmsäter-Svärd, vd på Byggföretagen, har uttalat sig flitigt om "cementkrisen", men vill inte uttala sig om företagets Cementa AB:s eget ansvar för krisen
Den tidigare riksdagsledamoten och moderaten Catharina Elmsäter-Svärd, vd på Byggföretagen, har uttalat sig flitigt om "cementkrisen", men vill inte uttala sig om företagets Cementa AB:s eget ansvar för krisen. Foto: Byggforetagen.se

Tyst från Cementa

Syre har trots flera påstötningar inte fått svar från Cementa på frågan om ifall de själva har ansvar för ”betongkrisen”. Arbetsgivarorganisation Byggföretagen vill inte heller ge ett rakt svar på Syres fråga om vad de anser om Cementas ”bristfälliga ansökan”.

”Vad gäller ansökningsprocessen så är det en fråga för Cementa att svara på. Vi på Byggföretagen företräder våra medlemmar och lyfter vilka konsekvenser en cementkris skulle ha för dem och för samhället i stort.”, svarar Håkan Lind, kommunikationschef på Byggföretagen, i ett mejl.

Näringsminister Ibrahim Baylans svar på Syres fråga om Cementa själva har något ansvar för den uppkomna situationen är att ”ansvaret att visa hur verksamheten lever upp till kraven ligger på den sökande verksamheten”.

”Ett storskaligt driftstopp i höst för Cementas kalkstensbrott i Slite bedöms inom kort leda till brist på cement, vilket kan få omfattande samhällskonsekvenser. Ett intensivt arbete pågår och regeringen har fattat beslut om lagrådsremissen Regeringsprövning av kalkstenstäkter i undantagsfall som syftar till att möta en exceptionell situation”, svarar Ibrahim Baylan på mejl.

Rättelse: I en tidigare version angavs att Cementa AB är medlem i bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen. Det stämmer inte. Cementa AB är inte medlem Byggföretagen.

Läs mer om Cementa:

• Cementakrisen: Byggsektorn måste ställa om: ”Våga efterfråga en annan typ av byggnader”
• Liberalerna KU-anmäler Baylan för Cementamörkning
• Uppgifter: Regeringen kan ha mörkat rapport om Cementa
• Cementa vill fortsätta på Gotland – med Nordkalks hjälp
• Cementa får fortsätta bryta kalksten – tillfällig ändring i miljöbalken: ”Extraordinär situation”
• HD:s besked: Nobbar Cementas överklagan