Radar · Miljö

Sveaskogs kontor ockuperat av aktivister: ”Avkolonisera Sápmi”

Samiska aktivister och klimataktivister håller tillsammans en aktion utanför Sveaskogs kontor.

Under fredagsförmiddagen genomförde klimataktivister från rörelsen Extinction rebellion en aktion mot Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Nu har samiska aktivister och klimataktivister tillsammans ockuperat Sveaskogs kontor med budskapet ”Avkolonalisera Sápmi ”.

Under fredagen och lördagen genomför klimataktivist- och ickevåldsrörelsen Extinction rebellion en rad olika aktioner mot den politiska och ekonomiska makten för ”dess passivitet och svek mot befolkningen”, som aktivisterna själva uttrycker det.

Efter att under förmiddagen ha blockerat vägar utanför Miljöpartiet och Socialdemokraternas högkvarter, genomför medlemmar i rörelsen just nu  (15.26) ytterligare en aktion, den här gången mot Sveriges största skogsägare, Sveaskog.

Det är samiska aktivister och klimataktivister som tillsammans har ockuperat skogsföretagets kontor för att kasta ljus på FN-konventionen ILO 169 om urfolks rättigheter som betonar markrättigheter för urfolk. Sverige har, till skillnad från 22 andra länder i världen med urfolk, ännu inte ratificerat konventionen, vilket har lett till internationell kritik vid flera tillfällen.

Aktivisterna, som har blockerat bilvägen utanför Sveaskogs kontor med banderoller där det står ’Stoppa mord på urskog och urfolk’ och ’Avkolonalisera Sápmi’, kräver att regeringen ratificerar konventionen.

De har också satt upp en vräkningsorder på Sveaskogs kontorsdörr och ockuperat kontoret.

Samiska aktivister håller tal och jojkframträdanden vid vägblockaden.

Samiska aktivister och klimataktivister håller tillsammans en aktion utanför Sveaskogs kontor. Foto: Extinction rebellion Foto:
Samiska aktivister och klimataktivister håller tillsammans en aktion utanför Sveaskogs kontor. Foto: Extinction rebellion Foto:
Öppna i helskärm
1 / 2

”Denna aktion ämnar till att uppmärksamma en konflikt som den svenska staten vill tysta ner. I skolan lär vi oss om aboriginerna och urfolk i Amerika, men det som undkommer oss är att okunnigheten om vår egen historia är ett led i ett systematiskt undanträngande av samerna. De flesta svenskar associerar samer till fjällen och renar, inte till skogen. Skogssamer är och har varit mer i vägen och har därför tryckts undan mer än fjällsamer. Detta har pågått länge, men blir väldigt uppenbart när vi har förlorat i stort sett all skog. Det som finns kvar är tallplantage, men det är den gamla skogen som innehåller rikedom och vår kultur”, säger Henrik Andersson, en samisk aktivist som deltar i aktionen.

Enligt Extinction rebellion följer aktivisterna coronarestriktionerna genom att hålla avstånd och bära munskydd.

Läs mer: 

Regeringens lagrådsremiss om  samiskt inflytande ”otillräcklig”

Ny lag ska stärka samernas rättigheter

Konst som vapen för förändring – samisk ”artivism” synliggör kolonisering av Sápmi

Samernas rättigheter - urfolks rättigheter

Samerna är ett urfolk. Detta har även bekräftats av riksdagen som år 1977 uttalade att samerna är ett urfolk som har folkrättsliga krav på en kulturell särbehandling i Sverige.

Sedan 2011 anges även i regeringsformen (1 kap, 2§) att det samiska folkets möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas.

Urfolk har ett speciella rättigheter som delvis skyddas genom  ILO:s Konvention om ursprungsfolk och stamfolk, (ILO-169) och FN:s urfolksdeklaration.

Sverige har inte anslutit sig till ILO-konventionen 169, men förbundit sig att följa FN:s urfolksdeklaration.

Amnesty beskriver relationen mellan Sverige och Sapmi på följande vis: ”Sverige har en kolonial historia av olika övergrepp mot samer: tvångsförflyttningar, rasbiologi, assimilieringspolitik, politisk diskriminering, medicinska övergrepp och stöld av samisk mark. Denna historia gör sig påmind än i dag när det gäller osynliggörande av samisk mark, kultur och mänskliga rättigheter.” 

FN har vid flertal tillfällen kritiserat Sverige för att inte skydda samers rätt till inflytande och medbestämmanderätt över sina traditionella marker. FN har uppmanat den svenska regeringen att reformera lagstiftningen så att den går i linje med internationella människorättsnormer och att säkra samernas medbestämmande i all naturresursutvinning på traditionell samisk mark.

Källor: Amnesty Sverige och Regeringen.se

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV