Här samlar vi artiklar om tvångsmedel

Flera instanser kritiska till lagförslag om utökad tvångsmedelsanvändning

Radar – Integritet

Snart har vi ”preventiv” övervakning av dig

Glöd – Ledare

Användningen av spotthuvor ökar inom kriminalvården

Radar – Integritet