Glöd · Ledare

Snart har vi ”preventiv” övervakning av dig

I tisdags deklarerade regeringen att de tillsätter en utredning för att utreda om det ska ”införas utökade möjligheter att preventiva tvångsmedel”. Nu ska man avlyssna och kameraövervaka personer, i hemmet, i preventivt syfte även utan konkret misstanke om brott. Utredaren ska också kolla om man kan utöka möjligheterna till hemlig husrannsakan i preventivt syfte.

Polisen ska alltså få rätt att gå in i ditt hem och rota igenom dina saker, den ska ha rätt att övervaka vad du skriver på telefon, lyssna på dina samtal och titta på vad du visar framför din webbkamera när du tror att den är avstängd. Allt innan du är misstänkt för brott.

Tanken är så klart att man på det här viset ska kunna komma över informationen innan brott begås, innan skjutningarna. Och det låter ju hedervärt, faktum är också att det var där Mikael Damberg tog sin utgångspunkt i början av regeringens pressträff, i hur man nu under våren lyckats sätta många av de gängkriminellas ledare bakom lås och bom, det kom också till följd av hur andra länder hackat tjänsten Encrochat.

Men riskerna för allmänheten är enorma och Advokatsamfundet invände direkt: ”Om man ska avlyssna personer preventivt, det vill säga personer som inte är misstänkta för brott, så finns det en risk att man kommer att avlyssna för brett och för stort. Det har att göra med att det här ska ta sikte på kriminella nätverk, och det finns ingen definition i lag på vad kriminella nätverk är eller vad gängkriminella är. Och då finns en risk att man avlyssnar personer som inte är kriminella, till exempel familjemedlemmar eller vänner till gängkriminella.”

Det är också precis vad Mikael Damberg gör gällande på pressträffen när han i utfrågningen efter förklarar att det här ska användas mer i underrättelsestadiet.

I grunden kan du redan vara övervakad, allt som krävs i dag är att du är relaterad, som god vän eller släkting, till någon som är misstänkt för brott med förväntad strafflängd på över 2 år. Då kan den personen efter en domstolsprövning övervakas på dina enheter, din dator, din telefon, något som självklart drabbar dig med.

Det som är nytt, det man vill göra, det är alltså att man tar bort vännen, släkten – och brottet. Du kan övervakas utan att något brott begåtts, utan att någon är misstänkt, bara för att du råkar befinna dig i en miljö där man misstänker att ”gängrelaterade” brott kan komma att begås.

Exakt var man kommer landa i den här utredningen vet vi inte. Utredaren får också uppdraget att väga individens rätt till privatliv mot resten. Men det sluttande planet lutar allt brantare. Polisen har redan anställda som jobbar på att försämra säkerheten för medborgarna med hjälp av exploits och trojaner. Man arbetar redan med övervaka och lyssna på människor runt de brottsmisstänkta. Om också det här förslaget går igenom kan steget till att i ”preventivt syfte” övervaka precis alla vara bara en fråga om skala.

Självklart är det dags att se över rösträttsåldern. 16 år är rimligt.

Förslagen om längre straff för minderåriga.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV