Här samlar vi artiklar om Könsstympning

Radar
230 miljoner flickor har blivit könsstympade

Radar – Utrikes

Existera får årets Flickapris för sin kamp mot könsstympning

Radar – Mänskliga rättigheter

Tiotusentals könsstympade – men få söker vård

Radar – Inrikes

Radar
Överdriven bild av könsstympning

Radar – Nyheter

Radar
Fler könsstympade söker vård i Stockholm

Radar – Nyheter

Radar
”Women’s march” ska synliggöra mäns våld

Radar – Nyheter

Fler söker vård efter könsstympning

Radar

Arbete mot könsstympning förstärks

Radar – Nyhet Samhället måste bli bättre på att upptäcka när kvinnor utsätts…

Radar
Arbete med könsstympade prisas

Radar – Nyhet Amelmottagningen på Södersjukhuset får Kvinnofridspriset. Dit kommer kvinnor för att…

Radar
Könsstympning skapar lidande

Radar – Nyhet Kunskapen om kvinnlig könsstympning måste öka. Det anser Actionaid som…

”Jag har alltid vetat att det var fel”

Zoom Upp till 250 miljoner kvinnor beräknas vara drabbade av könsstympning…