Radar · Nyhet

Arbete mot könsstympning förstärks

Noella Johansson/TT | Arbetet mot kvinnlig könsstympning behöver förstärkas i Göteborg och i hela landet.

Samhället måste bli bättre på att upptäcka när kvinnor utsätts för könsstympning. I tisdags anordnades en konferens i Göteborg för att uppmärksamma problemet.

I samband med internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning anordnades i tisdags en heldagskonferens på ämnet i Göteborg. Drygt 300 personer från bland annat socialtjänst, ungdomsmottagningar och elevhälsa deltog.

– Vi behöver bli bättre på att upptäcka personer som både är utsatta för kvinnlig könsstympning och som riskerar att utsättas för det. Den här konferensen är ett steg på vägen för att uppnå detta, säger Katarina Idegård, samordnare mot hedersrelaterat våld och förtryck i Göteborgs Stad.

Enligt en skattning som nyligen genomförts i Göteborg kan över 5 600 flickor och kvinnor i staden vara utsatta för könsstympning.

Regeringen har prioriterat frågan och tog hösten 2017 beslut om att ta fram en nationell handlingsplan.

Risken att utsättas för kvinnlig könsstympning kan vara ett skäl för att beviljas asyl, vilket också gäller om en person genomgått en så kallad öppningsoperation i Sverige och riskerar att utsättas för våld i sitt ursprungsland.

Konferensen anordnades av Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer, Göteborgs stad och länsstyrelsen i Västra Götaland.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV