Radar · Basinkomst

Studie: Personer som får basinkomst jobbar inte mindre

Familjer som har fått ta del av basinkomstprogrammet har mestadels använt pengarna på hyra och mat, eller bryta hemlösheten.

I staden Minneapolis i USA pågår ett basinkomstprojekt sedan ett år tillbaka. Nu visar en studie att basinkomsten inte har gjort att deltagarna arbetar mindre.

Minneapolis är bara en av en rad amerikanska städer som har sjösatt olika basinkomstprogram för låginkomsttagare eller andra grupper av invånare.

Flera tidigare rapporter visar på att många av basinkomstprogrammen har visat positiva resultat och har underlättat för deltagarna i deras vardag, så som att lyfta dem ur fattigdom eller bekämpa hemlöshet, rapporterar Business insider.

Projektet i Minneapolis delar ut 500 dollar varje månad till 200 familjer med låga inkomster. Pengarna kommer utan villkor och det är upp till familjerna själva att bestämma vad de vill lägga den extra inkomsten på.

Bättre hälsa

Nu har forskare och arrangörerna gjort en uppföljning hur det går för familjerna och det visar sig att deltagarna har fått “bättre psykisk hälsa, mer stabil ekonomi och en tryggare försörjning av livsmedel (food security) jämfört med familjer som inte fått ta del av basinkomstprojektet.

Forskarna skriver att “mottagarna spenderar sin basinkomst, som utgör ungefär en tredjedel av deras årliga inkomst, på vanliga månatliga utgifter som hyra och mat”.

– Vi kan inte se några bevis på att utbetalningarna skulle leda till att deltagarna arbetade mindre, något som många befarar när det kommer till GBI-program, skriver forskarna i studien, rapporterar Business insider.

GBI står för global basic income.

Läs mer om olika basinkomstprogram i USA:

Över 100 studier om basinkomst i USA: ”En milstolpe”

Basinkomst delas ut på minst 43 platser i USA – här är hela listan

Basinkomst i USA utvärderas – så användes pengarna