Zoom

SD talar om folkutbyte – ”klassiskt rastänkande”

Sverigedemokraterna har inlett en kampanj med påståenden om ett pågående folkbyte och att svenskar håller på att bli i minoritet.

Sverigedemokraterna har inlett en kampanj med budskapet att svenskar håller på att bli en minoritet. Topp-politiker använder öppet det fascistiska begreppet ”folkutbyte”. Partiideologen Mattias Karlsson använder siffror om Sveriges demografi tagna från forskaren Tobias Hübinette för att söka belägga påståenden om ett svenskt folk som håller på att försvinna. Hübinette avfärdar SD:s tolkning av hans forskning som ren rasism.

– Om man synar vad Sverigedemokraterna säger mellan raderna och kokar ned hela idén om folkutbytet, eller att svenskar håller på att bli en minoritet, så landar man till slut i ett klassiskt rastänkande. Det är en väldigt grumlig hypotes och modell som SD driver. Det är helt uppenbart att de är rädda för att vita svenskar ska bli en minoritet. De skulle inte säga det rakt ut, men detta stressar dem och de ser det som sitt öde att försöka motverka det, säger forskaren Tobias Hübinette vid Karlstads universitet.

Kalla fakta avslöjade nyligen att en av partiledare Jimmie Åkessons närmaste män, partiideologen Mattias Karlsson, i hemlighet varit medförfattare till ett dokument präglat av antimuslimska och högerextrema konspirationsteorier. Ett falskt påstående vanligt i den antimuslimska counterjihadiska miljön som finns i texten är att ”eliten försöker ersätta den västerländska kulturen med radikal islam om inte det stoppas så kommer Sverige att falla inom ett decennium”.

Ödesmättad konspiratorisk retorik, som den som ges uttryck för i dokumentet, om västerlandets undergång på grund av invandring eller islam har motiverat en rad terrordåd. Inte minst den norska terroristen Anders Behring Brevik och Brenton Terrant, terroristen i Christchurch, Nya zeeland som sköt ihjäl 51 personer vid två moskéer. Terrant döpte sitt manifest till det ”stora utbytet”, konspirationsteorin om att Europa invaderas av icke-vita och att vita håller på att utrotas.

SD-kampanj om ”svenskar i minoritet”

Efter Kalla faktas avslöjande har Sverigedemokraterna koordinerat en kampanj genom inflytelserika politiker och sin kommunikationskanal Riks. Kampanjen består i huvudsak av två delar.  Att försöka sänka trovärdigheten i Kalla faktas program och samtidigt inte ta avstånd från den högerextrema propagandan i det avslöjade dokumentet.

Mattias Karlsson delar videoklipp där svenska forskare illusteras med bilder på Karl Marx som en del i att försöka förlöjliga TV4:s granskning
Mattias Karlsson delar videoklipp där svenska forskare illusteras med bilder på Karl Marx som en del i att försöka förlöjliga TV4:s granskning. I filmen hånas även Kalla faktas reporter.

Snabbt efter att Kalla fakta sänt sitt program skapades en delningsvänlig propagandavideo där Kalla faktas reporter och forskare förlöjligas. Forskare som kommenterat det dokument Mattias Karlsson varit medförfattare till framställs som politiska vänsteraktivister. Snabba klippbilder på Karl Marx varvas med bilder på svenska forskare.

Videon sprids av Mattias Karlsson själv, Sverigedemokraternas officiella Twitterkanal och flera framstående riksdagsledamöter och har i skrivande stund hundratusentals visningar.

Richard Jomshof skriver på twitter om en påstådd islamisering
Richard Jomshof skriver på twitter om en påstådd islamisering.

Parallellt har Sverigedemokraterna inlett en kampanj för att försöka belägga att svenskar är på väg att bli en minoritet. Richard Jomshof, riksdagsledamot och ordförande i riksdagens justitieutskott, legitimerar bland annat den högerextrema myten om ett muslimskt maktövertagande och hävdar att ”svenskarna är på väg att bli en minoritet”.

”Gängkriminaliteten och den organiserade brottsligheten är till stor del ett importerat problem. Svenskarna är på väg att bli en minoritet i sitt eget land. Det pågår en islamisering. Det är inga konspirationsteorier utan fakta.” En tweet av Richard Jomshof som delas av Sverigedemokraternas officiella Youtubekanal.

Riksdagsledamot talar om folkutbyte

Riksdagsledamoten sprider den högerextrema myten om folkutbyte
Riksdagsledamoten sprider den högerextrema myten om folkutbyte.

Riksdagsledamoten Pontus Andersson använder begreppet ”folkutbyte”, som tidigare framför allt har spridits i fascistiska och rasideologiska miljöer.

”Om invandringen fortsätter kommer människor från kulturellt avlägsna länder vara i majoritet och det svenska samhället utformas därefter. Att ett sådant folkutbyte pågår i Sverige är knappast en myt.”, skriver Pontus Andersson.

Samtidigt har SD:s kommunikationskanal Riks publicerat flera inslag där Kalla faktas avslöjande fördummas och inslag med rubriker som ”Siffrorna går inte att förneka – andelen svenskar minskar”.

”Mattias Karlsson låter sig inte skrämmas av TV4 utan han påpekar att Sverige de facto kommer att få en majoritet av icke-svenskar om vi fortsätter att ha den typ av invandring till Sverige som vi haft de senaste decennierna”, säger programledaren Richard Sörman på Riks.

Sörman har även tidigare talat om ett pågående folkutbyte. Han har uppmärksammats av Syre när han förklarade att han sympatiserat med ”vreden” bakom ett Facebookinlägg om att polisen ska få befogenhet att hugga huvudet av människor.

I ett annat inslag på Riks frågar Sörman en inbjuden gäst:

”Det pågår just nu en ganska intensiv debatt kring de här orden. Befolkningsutbyte till exempel, man säger att det är en konspirationsteori. TV4 hävdar ju det?”

Gästen svarar:

”Jag har mer undvikit att använda ordet befolkningsutbyte av taktisk synvinkel. Pratar man om en stor demografisk förändring så kan man nå fler människor. Det handlar om att de inte blockerar sig. Vissa ord är signalord och jag försöker åka slalom mellan dom.”

Mattias Karlsson på Facebook
Mattias Karlsson på Facebook

Mattias Karlsson hävdar på Facebook och på Twitter att han anklagas för att sprida ”högerextrema konspirationsteorier” om ”folkutbyte” och hänvisar till siffror som forskaren Tobias Hübinette tagit fram om demografin i Sverige.

”I går tweetade samme Hübinette ut färsk statistik ifrån SCB som visar att barn och ungdomar med helsvensk bakgrund nu är i klar minoritet i Malmö och Göteborg (och i vissa åldersgrupper även i Stockholm). You can’t make this shit up”, skriver Mattias Karlsson.

Den rasistiska och till Sverigedemokraterna närstående sajten Samnytt publicerade nyligen artikeln.

”Vänsterradikal rasforskare bekräftar pågående ’folkutbyte’” och hänvisade till Tobias Hübinette.

Sverigedemokraterna hävdar i sina officiella dokument, som exempelvis partiprogrammet, att de tror på en så kallad ”öppen svenskhet”. Vem som helst kan bli svensk, enligt partiet. Sverigedemokraternas krav på svenskhet är att en person ser sig som svensk och av andra upplevs som svensk. Den öppna svenskheten särskiljer dem från rasideologer och etniska nationalister som menar att en persons biologiska ursprung är avgörande.

Forskaren Tobias Hübinette på Karlstads universitet sågar SD:s användande av han forskning
Forskaren Tobias Hübinette på Karlstads universitet sågar SD:s användande av han forskning. Foto: Lena Richardson.

”Rastänkande bakom SD:s analys av min forskning”

Tobias Hübinette säger till Syre att för att använda hans siffror för att slå fast att svenskar håller på att bli en minoritet, på det sätt som Sverigedemokraterna och den högerextrema miljön gör, så måste man utgå ifrån ett tänkande som bygger på biologi.

– Jag sätter siffror på den demografiska förändringen i Sverige. Använder man den statistiken för att argumentera som Mattias Karlsson så utgår man från att de personer som lever här idag, deras barn och barnbarn inte kommer att förändras. Att människor påverkas och förändras av en majoritetskultur är ju helt uppenbart, säger Tobias Hübinette.

– Ett rastänkande finns bakom SD:s analys även om det inte sägs rakt ut. Det finns ju direkta associationer till det gamla rastänkande som gällde på 1900-talet. Det som Sverigedemokraterna säger att de tar avstånd ifrån, fortsätter han.

Hübinette säger att det tydligt framgår i Sverigedemokraternas kommunikation att svenskhet för Sverigedemokraterna handlar om yttre attribut, ens utseende.

– De pratar i något sorts kodspråk där alla förstår och framförallt SD:arna själva förstår vilka de syftar på. Muslimer från mellanöstern och afrikaner framför allt. Det handlar om ras för dem egentligen, även om de inte kan säga det rakt ut, fortsätter han.

– SD kommunicerar också detta mer tydligt rent visuellt. I deras propagandafilmer som de gör med jämna mellanrum så är det nästan bara vita människor med i dom. Tittar man på valfilmer från Socialdemokraterna eller Moderaterna så ser man många fler med annan bakgrund. Där någonstans kommer Sverigedemokraternas sanna jag fram.

Forskar på ojämlikhet inte på svenskhet

Tobias Hübinette säger till Syre att han är medveten om att hans statistiska sammanställningar rörande demografin i Sverige missbrukas och utnyttjas av Sverigedemokraterna och extremhögern, men att bristen på forskning om situationen för människor med framför allt utomeuropeisk bakgrund utgör ett större problem.

– Mångfalden i sig är inte intressant. Den är först intressant när det finns ett samband med ojämlikhet. Det är då det blir intressant att mäta. Det är samma sak med kön. Att mäta antalet kvinnor och män är i sig ointressant, men så länge det föreligger materiella skillnader i män och kvinnors levnadsvillkor är det relevant att mäta. Det är utgångspunkten i det jag gör när jag sammanställer statistik. Vi famlar i blindo om vi inte har den här typen av siffror.

– Jag forskar helt enkelt om minoriteter och det nya mångfalds-Sverige, fortsätter han.

Tobias Hübinette menar att de svenska storstäderna präglas av supermångfald, ett begrepp han hämtat från internationell forskning.

– Våra städer är numera som London, New York och Paris och jag tycker att det ser ut som att våra klyftor är mer extrema än dem som vi ser i andra västländer. Det verkar som att människor med framför allt utomeuropeisk bakgrund har sämre möjligheter överlag. De med bakgrund i Afrika, Asien och Latinamerika. Det är någonting som behöver konstateras och diskuteras.

Pågår en ”försvenskning”

Hübinette betonar att det inte går att använda hans siffror och dra någon säker slutsats om hur många som identifierar sig som svenskar eller inte. Han pekar på att människor som invandrat till Sverige obönhörligen kommer att påverkas av den svenska majoritetskulturen.

– Och ju längre tiden går desto fler med utländsk bakgrund är födda och uppväxta i Sverige. Den gruppen är ju ofta väldigt svenska till sättet, säger Hübinette.

– Låt oss ta religiositet som exempel, fortsätter han.

– Det är helt uppenbart att många av första generationens invandrare som flyttat till Sverige som vuxna är väldigt religiösa. Men det är lika uppenbart att de med åren, och särskilt deras barn, generellt blir mindre religiösa. Det betyder inte att det är fel att vara religiös. Men att det pågår hela tiden en försvenskning.

– Den här försvenskningen av invandrare och deras barn och barnbarn går inte alltid att mäta. Den går inte heller att stoppa och inte ens de invandrare som vill stoppa den kan göra det. Det är så det funkar med en majoritetskultur. Till slut blir ens referensramar svenska. Svensk historia, svensk tv och allt vad det kan vara. Att tala om ett folkutbyte fungerar bara utifrån en rasideologisk lins.

Syre har sökt riksdagsledamoten Pontus Andersson (SD) för en kommentar angående hans Twitterinlägg om folkutbytet. Pontus Andersson uppger först att han tänker återkomma för en kommentar, men ändrar sig sedan:

”Jag tycker att min tweet är uttömmande nog om hur jag ser på frågan, så hänvisar till den och avböjer intervju”, skriver han till Syre.

Läs mer:

SD-kandidat och ungdomsordförande: ”Stoppa folkutbytet”

Myten om ”folkutbyte” smyger sig in i politiken

SD-kandidat: ”Hugg av huvuden”