Glöd · Debatt

Facken måste stå upp för klimatengagerade medlemmar

Klimataktivister från Extinction rebellion.

En läkare i Dalarna som dömts till dagsböter för en fredlig klimataktion har av sin arbetsköpare uppmanats att säga upp sig. Läkarförbundet står upp för honom, skriver en grupp på 300 debattörer, och betonar vikten av att andra fack agerar likadant när kampen för vår framtid möts med allt hårdare domar.

DEBATT. Med anledning av de senaste årens hårdare domar kring fredlig civil olydnad förknippad med klimatkrisen är det allt viktigare att de fackliga förbunden sluter upp kring sina medlemmar. Sverige har i kölvattnet av Natoansökan redan påbörjat nedmonteringen av demokratin, inte minst i grundlagsändringen som inskränker framför allt journalisters möjlighet att debattera och skriva om det som de önskar.

I dagarna fängslades den förste klimataktivisten i Sverige, ett fängslande som kan ses som en politisk dom för att tysta klimatrörelsen. Dagarna innan jul dömdes tolv klimataktivister för en fredlig aktion som uppmärksammade Volvos greenwashing kring elektrifiering av bilar. Bland de dömda fanns en läkare som utöver domen även blev uppmanad av sin arbetsgivare att lämna sitt uppdrag. Läkarens fackförbund står i detta fall bakom honom på ett föredömligt vis, så gör även många av hans kollegor som öppet debatterar i olika tidningar till hans försvar.

En del arbetsgivare stödjer aktivt sina medarbetare i klimatkampen, men tyvärr är det inte så på alla arbetsplatser. Vissa som engagerar sig i klimatfrågan blir ifrågasatta, får sämre möjlighet till karriär och i värsta fall uppmaning om att avsluta sin anställning. Som en kontrast till klimataktivisternas öde kan man läsa om den ålfiskande statssekreteraren som medvetet begår brott för egen vinning och dessutom ljuger för polisen.

Statssekreterarens arbetsgivare har tillsynes inga planer på att avsluta hans anställning. Konstigt egentligen eftersom politik bygger på förtroende, representerar man då ett parti som håller hög svansföring kring brott och straff blir det än märkligare. Inom myndighetsvärlden finns en tystnadskultur som gör att många anställda inte vågar engagera sig offentligt för klimatet med rädsla för påföljder som kan leda till avslutad anställning. Inte minst kring skogsbruk finns en etablerad tystnadskultur som bakbinder forskare och handläggare att säga det de vill.

Vår yttrandefrihet står på spel. Var finns fackförbunden i debatten? Är det rätt att klimataktivister straffas såväl rättsligt som karriärmässigt, bara för att man använder sin grundlagsstadgade rätt att demonstrera eller utövar fredlig civil olydnad? Fackförbunden uppmanas med detta brev att komma ihåg sina rötter. Den fackliga rörelsen är sprungen ur fredlig civil olydnad, kanske inte alltid så fredlig, men utan civil olydnad så hade ingen fackrörelse funnits.

Det är på tiden att fackförbunden tydligt sluter upp bakom människor som engagerar sig för vår tids största ödesfrågor, nämligen hotet mot den biologiska mångfalden och klimatkrisen. Att prata om klimatkrisen, eller utbilda om den, är så känsligt att enskilda lärare kan ta emot klagomål av elevers föräldrar bara för att de utbildar enligt fastställd läroplan.

Lärarförbundet har, genom Teachers rebellion, tagit del av problemställningen, men valt att inte engagera sig. Alla fackförbund behöver sluta upp för att minska den tystnadskultur och mobbing som sker mot klimataktivister och klimatfrispråkiga. För vad kan en klimataktivist förvänta sig när hen återkommer till sin arbetsgivare efter avtjänat fängelsestraff? SOU (Statens offentliga utredningar) kom i sin utredning 1999:101 Olydiga medborgare? fram till att civil olydnad ”kan bidra till att stärka såväl välfärdsstaten som demokratin”. Man kan också läsa: ”Aktiva medborgare är ett demokratiideal. De uppfattas också som en bristvara i vår samtid”.

Med den bakgrunden så kan och bör fackförbunden ta ställning för sina medlemmar som engagerar sig kring klimatkrisen, stödja aktivister och hjälpa till att värna demokratin. Vi går in i en tid där vi behöver genomföra en stor samhällsomställning för att minska påverkan av klimatförändringarna, allt från omställning av industri och jordbruk till hur vi lever våra privatliv. Denna omställning kommer att kräva ett stort engagemang av facken och det är hög tid att arbeta fram en handlingsplan.

I dagens Sverige är politiker och tankesmedjor skickliga på att utmåla klimataktivister och forskare till domedagsprofeter och missleder allmänheten med alternativ information. De som säger annat hånas, mobbas och mister möjligheter till karriär. Detta är ett problem för demokratin och det är definitivt ett arbetsmiljöproblem som facken behöver hantera med största allvarsamhet. Facken har en självklar roll i stora samhällsförändringar och vi kräver nu ett aktivt engagemang i klimatkrisen både moraliskt och arbetsrättsligt.

Ann-Maria Pendrill – prof. em • Annelie Ängdervik – grundskollärare • Fredrik Ängdervik – elektroingenjör • Karin Elmgren – gymnasielärare • Madeleine Hurd • docent • Maria Johansson – lärare • Fredrika Fabri – ST-läkare • Solveig Landén – sjuksköterska • Anna Kuentz – doktor i hydrologi • Maja Brandström – leg. psykolog • Christine Bertlin – leg. psykolog • Tomas Hörberg – docent i lingvistik • Björn Paxling – leg. psykolog och PhD • Aline Anckarman – förskollärare • Anna Nikkarinen – ST-läkare • Elisabeth Malmberg – dramapedagog • Ragnhild Larsson – redaktör • Annica Morén – förlossningsläkare och gynekolog • Sofia Vänelid – leg. psykolog • Jenny Ahlner – leg. psykolog och leg. psykoterapeut • Jenny Körlin – specialistläkare • Karin Frick – leg. psykolog • Linda Nyman – barnmorska • Anne Sjögren – ST-läkare • Anna Nikkarinen – ST-läkare • Ulrika von Knorring – bibliotekarie • Jenny Thorold – leg. psykolog • Susanna Arolin – socionom • Jeanette Gansmoe – sjuksköterska • Åsa Sohlgren – redaktör • Lisa Gerenmark – diakon • Sara Öhman – distriktsköterska • Linnea Hedmark – projektledare bygg • Britta Wänström – miljöingenjör • Karin Sandén – psykiater • Helen Wahlgren – folkhögskollärare • Petra Englund – specialistläkare • Ingegerd Gavelin – pensionerad socionom • Eva Andersson – leg. psykolog • Ylva Linder – leg. psykolog • Ellen Andresen – leg. psykolog • Marjan Rijnbout – egen företagare • Karin Gustafsson – utredare • Isak Westerström – svensklärare • Richard Dose – murare • Siri Carpelan – anestesisjuksköterska • Ellen Ekbom – bibliotekarie • Marie Björlin – folkhälsovetare • Ella Tillema – konstnär • Lollo Öst – student • Lena Lindberg – pensionerad socionom                 
Johan Roxberg – bränsle- och avfallsmottagare • Christina Andersson – mellan- och högstadielärare • Jorunn Bergene Hattrick – lärare • Maria Lundell – lärare • Johanna Pontén – skolkurator • Pernilla Jacobsson – fritidspedagog • Göran Boardy – konstnär – fotograf och skogsägare • Tua B Frank – folkhälsovetare • Helen Clarke – barnskötare
Kristina Ros – dramaturg och projektledare • Jim Werngren – utredare – PhD mikrobiolog • Frida Fridell – belysningsmästare • Karin Lundberg – pensionerad folkhögskollärare • Amie Ringberg – VA-projektledare • Lisa Nyström – pensionerad waldorfförskollärare • Eva Sollén – egen företagare • Åse Ängsved – leg. hälso- och sjukvårdskurator • Elin Waxin – leg. psykolog • Frida Lundkvist – gymnasielärare • Tinalina Karlsson Glöde – bibliotekarie • Britta Bäumer – leg. psykolog • Jane Augustinsson – specialistläkare gynekologi och förlossning • Åsa Kasimir – docent i naturgeografi • Pernilla Söderlind – yogalärare • Elisabet Wahl – frilansjournalist • Maria Frensborg – författare • Kristina Paidar – specialistpsykolog inom psykologisk behandling och psykoterapi • Åsa Jansson – sjuksköterska • Sara Ytterbrink Nordenskiöld – leg. psykolog • Emma Eriksdotter Lööv – barnmorska • Jenny Asp – skribent och egenföretagare • Lisa Westberg – präst • Maria Lund – präst • Ida Lagstam – onkolog • Eva Hallberg – gymnasielärare • Esther Hauer – lektor i pedagogik och PhD psykologi • Erika Olofsson Liljedahl – författare och bibliotekarie • Lena Lindberg – pensionerad socionom • Lina Johansson – ungdomskonsulent • Stina Sköld – egenföretagare • Margarethe Müntzing – skolkurator • Maria Backman – överläkare • Robin Lindstedt – teatertekniker
• Marit Fontana Oscarsson – leg. psykolog • Peter Forsberg – folkhögskollärare • Anna Casey – grundskollärare • Anna Kramer – förskollärare • Anja Qvarforth Gelinder – tandsköterska • Tove Widén – leg. sjuksköterska • Lydia Hjalmarsson – socionom • Elin Norrgård – Hållbarhetsstrateg • Linda Paxling – forskare • Jenny Del Rosso Hansen – egen företagare • Urban Stoltz – lärare • Jessica Lovell – konsult vattenmiljö • Gustav Backlund – leg. läkare • Charlotte Sjödahl – controller • Sara Nilsson Lööv – leg. psykolog • Terese Nilsson – läkare och doktorand • Jonna Bornemark – professor i filosofi • Ingela Bergman – leg. psykolog • Petter Kallioinen – tekniker och doktorand
William Grönlund – folkhögskollärare • Victoria Moraeus – leg. lärare • Johanna Giannone – gymnasielärare • Annelie Hagen – barnmorska • Jasmina Karlsson – leg. psykolog • Christel Stoltz – handläggare • Jonna Sandin – leg. psykolog • Stefan Thörnsten – student • Magdalena Hulth – doktorand • Astrid Kihlén – leg. psykolog • Karin Niklasson Anér – leg. läkare • Ulla Kleberg – rosenterapeut • Hans Ekbrand – lektor i sociologi • Johan Schöblom – habiliteringsassistent • Brita Olsson – fotograf • Anna Överengen Reuterborg – ST-läkare • Åsa Elmstam – konstnär • Elin Lundqvist Burlin – hantverkare • Stella Grimbel – leg psykolog • Malin Öborn – ST-läkare • Sanna Stacke – leg. psykolog • Rebecka Lindberg Manzuoli – lärare och illustratör • Kristin Jakobsson – miljöinspektör • Agneta Sandström – specialist i neuropsykologi – med dr • Klas Ytterbrink Nordenskiöld – ST-läkare och doktorand • Elin Bokne – översättare • Linn Samuelsson – kommunikatör och bibliotekarie • Katarina Hjalmar – ekonom • Anita Gunnarsson – socionom • Bosse Gunnarsson – leg. psykoterapeut • Annelie Falk – arbetsterapeut • Erica Johannesson – lärare • Git Aremyr – klimataktivist • Eva Mårtensson – psykolog och bibliotekarie • Klara Lövgren – gymnasielärare • Smilla Ubbe – Greenpeace • Cecilia Verdinelli – läkare • Ingrid Persson – lärare • Anna-Karin Johansson  – konstpedagog • Katarina Hallin – förskollärare • Christer Frinäs – ingenjör • Boel Adler – specialistläkare • Stefan Carlsson – bibliotekarie • Jonas Ohlsson – lärare och projektledare • Stephanie Sjöö – leg. psykolog • Anna Djupsjöbacka – veterinär • Mikael Hjertquist – fotograf • Matilda Åhall – lärare • Gunilla Eitrem – socionom • Isabelle Letellier – lektor • Isabelle Enedahl – leg. psykolog • Åsa Lomander Kristenson – speciallärare • Kerstin Ehrhardt – bonde och egenföretagare • Karin Ekström – lärare • Klara Karnerud – fysioterapeut • Teresa Miranda Maureira – gymnasielärare • Karin Austad – gymnasielärare • Pia Lodhammar – specialistläkare anestesi/intensivvård • Jona Elings Knutsson – läkare • Anna-Karin Åkerman – psykolog • Titti Schönbeck – pensionerad metodutvecklare och skolkurator • Emma Axbacke – VA-ingenjör • Moa Berglund – designer • Anna Bernhorn – musiker och musikpedagog • Karin Didring Leksell – egen företagare • Kerstin Edholm – pensionerad speciallärare • Anna Holm PhD och utredare • Karin Saler – arkitekt och odlare • Ida Månsson – leg. psykolog – MBVH • Sara Lizell – leg. psykolog • Suzanne Dahn – pensionerad specialpedagog • Anna Palmstierna Burenius – ST-läkare psykiatri • Mia Maria Almroth – fritidspedagog • Mia Zachrisson – student • Christine Riedwyl Gottberg – språklärare • Kristina Palm – pedodontist • Stina Grönelv – ekolog • Josefin Ahnlund – senior data scientist • Ida Tholfsson – psykolog • Kinga Craciun – leg. psykolog • Helen Larsson – egen företagare • Amelie Bendz – pensionerad förskollärare • Marika Scheele – studie- och yrkesvägledare och skolkurator • Sara-Britta Jadelius – bibliotekarie • Pia Wernersson – distriktssköterska och universitetsadjunkt • Gunilla Bäckström – senior leg. arbetsterapeut • Jan Remmets – pensionerad leg. läkare • Maggan Eldebo-Zetterlund – pensionerad lärare och specialpedagog • Johan Zetterlund – pensionerad lärare • Eiler Marklund – pensionerad leg. sjukgymnast • Tina Dahlman – leg biomedicinsk analytiker • Petter Cohen – fotograf • Rebecca Sjödal – lokalvårdare • Charlotte Eliasson – verksamhetsutvecklare • Hanna Rudolph – arkivarie • Anna Bokström – personlig assistent • Kerstin Björk – konstnär • Herta Tindberg – student • Emil Johansson Kringstad – byggingenjör • Mats-Ola Persson – frilansande utvecklare • Barbro Stigsdotter – pensionerad socialarbetare • Boel Reinicke – brandingenjör • Maja Nilsson Vilör – socialsekreterare • Patrick Casey – project manager • Cecilia Modig – grundskollärare • Nathalie Benrabah – röntgensjuksköterskestudent • Anna Westrup – leg. läkare • Sofia C Löfvall – leg. sjuksköterska • Ellen Casey – miljövetare • Theresia Strömfors – leg. specialistsjuksköterska • Justus Braunschweig – konstruktör • Anna Hultman – lektor • Ebba Reinicke – leg. sjuksköterska • Sandra Pons – socionom • Matilda Persson – ST-läkare klinisk mikrobiologi • Mia Rolandsdotter – leg. lärare • Thord Johansson – systemspecialist • Ingela Eriksson – miljö- och hälsoskyddsinspektör • Maija S Nevanperä – lärare • Marlen Fuglsang – sjukpensionär • Sebastian Kirppu – skogsbiolog • Jakob Wallin – biolog • Ingrid Almlöf – mattant • Caroline Andrén – kulturarbetare • Marieke Malotaux – trädgårdsmästare • Mirjam Rönnegård – specialist allmänmedicin • Anna Leijon – ST-läkare allmänmedicin • Cecilia Carlsson – kommunikatör inom klimat och hållbarhet • Anna Bromée – ST-läkare • Maria Smeds – kommunikatör • Maria Cederin – specialpedagog • Anna-Karin Hellman – administratör och förskollärare • Raul Vicente – egenföretagare och biolog • Eva Allhed – leg. sjuksköterska • Sofia Almius Holmlund – grundskollärare • Linn Sandberg – universitetslektor • Anna Hägerström – egenföretagare och teknisk konsult medicinteknik • Anna Petronella Foultier – lektor i filosofi • Maria Möllerström – läkare • Maria Werner – senior infektions- och vårdhygienläkare • Catharina Wickström – marknadsförare • Kristian Smedjeback – gymnasielärare • Sandra Boström – leg. hälso- och sjukvårdskurator • Mattias Pontén – projektutvecklare • Kate Andreasson – pensionerad lärare • Lisa Valinder Olsson – kommunikations- och hållbarhetsansvarig • Karin Brandberg – distriktsläkare • Peter Turander fd undersköterska och IT • Karin Wilhelmsson – lärare • Tove Lundmark – student • Lars Englund – allmänläkare • Helena Isberg Malmgård – socionom och egenföretagare • Hanna Gustavsson – civilingenjör • Olga Eskilsson – klimataktivist • Erica Ahlander – förskollärare • Ann Engqvist – journalist • Leif Larsson – drifttekniker • Teresa Soler – miljöanalytiker • Johanna Wensund – lärare • Helena Mering – dipl gestaltterapeut •. Eva-Lena Nöjd Kärreman – förskollärare • Towe Undvall – sjöingenjör • Lennart Karlsson – pensionär • Anna Termine – undersköterska • Caroline Mannerfelt – läkare • Sverker Rundqvist – musiker • Carl-Magnus Clausson – forskare • Malin Ivarsson – leg. psykolog • Hermine Wendt Linder – trädgårdsmästare • Carmen Ximena San Cristóval – arkitekt och universitetsadjunkt • Helene Frankmar – violinist • Anders Giertz – fil. dr • Johanna Lindell – projektledare • Gunilla Holback – skötare • Tom Söderlund – entreprenör • Marianne Thoren – leg. sjuksköterska och vårdlärare • Max Nordgren – naturpedagog • Ewa Larsson – arbetsmiljöingenjör • Aline Anckarman – förskollärare • Sofie Jönsson – lärare • Lena Nyblom Malmberg – socionom/leg psykoterapeut • Titti Waara – barnskötare • Kajsa Pålsson – leg. sjukgymnast • Li Wångblad – klimataktivist • Cecilia Truedsson – utredare • Matilda Gundel – leg. sjuksköterska • My Ericson – musiklärare • Malin Salwén Jacobsson – leg. veterinär • Laila M Bennett – arbetsförmedlare • Erik Göthlin – medlem i Naturvetarna • Filip Sundal – läkare • Mattias Fabian – musiker och lärare • Maria Brandberg – fritidspedagog • David Lindsten Minelius – leg. psykolog • Erik Göthlin – biolog • Andrea Elmelid – läkare • Hanna Tingård – specialist i internmedicin • Fredrik Björlin – musiker • Linda Rasmusson – studievägledare • Annkatrin Meyerson – jurist • Anna Hamren – projektledare inom medicinsk utrustning • Lorena Diaz – landskapsarkitekt • Natanael Sällqvist – socialarbetare • Eva Mörnhed – byggnadsingenjör • Anna-Karin Bergström – gestaltterapeut • Daan van de Rijzen – forskningsassistent • Annika Leers – master i freds och konfliktsforskning