Zoom

Han riskerar jobbet på grund av sin klimataktivism

Gustav Backlunds arbetsgivare, Region Dalarna, vill att han säger upp sig på grund av att han deltagit i en klimataktion och blivit dömd i tingsrätten för det.

Gustav Backlund genomförde en fredlig klimataktion tillsammans med Extinction rebellion i augusti. Det tycker hans arbetsgivare, Region Dalarna, inte passar ihop med hans roll som biträdande smittskyddsläkare i regionen. Nu försöker de få honom att säga upp sig.

Gustav Backlund har länge varit engagerad i klimatfrågor, och i augusti förra året deltog han i en aktion med Extinction rebellion i Stockholm, där ett trettiotal aktivister tog sig in i Volvos showroom och satte sig ner på golvet och vecklade ut banderollen ”stoppa fossila subventioner”.

– Det var öppet då vi gick in och satte oss på golvet. Sedan kom polisen dit, och som jag uppfattade det så stängdes butiken på deras initiativ, berättar han.

Han och de andra aktivisterna blev uppmanade att lämna lokalen. Några valde att bli utburna, Gustav gick ut själv.

I december dömde Stockholms tingsrätt honom till 30 dagsböter á 630 kronor, det vill säga en summa på 18 900 kronor. Domen är överklagad och har inte vunnit laga kraft än.

"Förtroendeskadande" enligt arbetsgivaren

Men det verkar spela mindre roll för hans arbetsgivare, Region Dalarna. Efter att Gustav i december berättat om domen för en kollega och sin närmsta chef hände inte så mycket. Men när det hela sedan uppmärksammades i Falu-kuriren blev det annorlunda. Den 12 januari kallades han till ett möte, utan att veta vad det handlade om och utan en facklig representant.

– De menade att detta inte var förenligt med mitt jobb som biträdande smittskyddsläkare, att det var förtroendeskadande. De ville att jag skulle välja att avgå senast efterföljande förmiddag, berättar Gustav.

Efter intensiva kontakter med facket valde han att inte göra så och har bestämt sig för att inte avgå.

– Inte under de premisserna, säger han.

Facket har varit mycket kritiska till det hela.

– Det man kan säga är att fackförbundet ändå tyckt att det är en ganska banal företeelse som inte bör påverka jobbet som läkare. Vi tycker inte att det är en så stor sak som arbetsgivaren vill göra gällande, säger Daniel Svedin på Läkarförbundet till Falukuriren.

"Hotfull och aggressiv ton"

Han berättar vidare att arbetsgivaren också haft en ”väldigt ovänlig, hotfull och aggressiv ton” mot Gustav och att det är märkligt att denna ton, och en pågående utredning om det hela, kommer först nu, efter att ärendet nått en högre ledningsnivå.

Gustav själv kan inte se varför hans aktivism och möjliga brott – en överklagad dom har ännu inte vunnit laga kraft – skulle innebära ett hinder för att utföra sitt jobb. Speciellt inte då klimatkrisen innebär ett hot för människors hälsa världen över.

– Aktionerna gör vi för att skydda människors liv och hälsa. Det går inte emot att vara läkare. Vi gör det på vårt jobb. Och vi gör det på ett större plan på våra aktioner.

"Största hotet mot människors hälsa"

– Världshälsoorganisationen har varit tydlig: klimatet är det störta hotet mot människors hälsa. Dels genom direkta effekter av värme till exempel, Folkhälsomyndigheten har gett ut en rapport om det. Dels genom påverkan på vatten, matkvalitet och infektionssjukdomar. I andra länder riskeras matförsörjningen med stora svältkatastrofer som följd. Med störningar i samhället förvärras konflikter som leder till att folk tvingas lämna sina hem.

Han tror själv att Region Dalarna kan ha blivit förvirrade av vad hans roll som biträdande smittskyddsläkare innebär och vad uppdraget som ordinarie smittskyddsläkare innebär.

– Som ordinarie smittskyddsläkare har man en speciell roll där man leder smittskyddsarbetet i regionen. Personen med den tjänsten måste också godkännas av politiker. Så är dock inte fallet med min tjänst. Men att man har speciella mandat är inte unikt för tjänsten. Det gäller ju alla läkare. Vi har mandat att ta beslut som påverkar andra människor.

Även om hans arbetsgivare nu uppger att de inte har förtroende för honom så står han inte ensam. Många har tagit kontakt med honom och dessutom har 49 vårdanställda skrivit en gemensam debattartikel där de konstaterar att han inte är ensam om sitt engagemang för klimatet och att civil olydnad använts många gånger under historien när andra sätt att förändra inte har varit möjliga.

Civil olydnad ett sätt att få förändring

Och det är just det akuta läget med klimatet som har fått honom att använda civil olydnad som metod.

– Vi måste få till en samhällsförändring. Även om konsekvenserna blir tydligare för varje år som går och vi har vetat det här sedan slutet av 80-talet eller ännu tidigare, ändå fortsätter utsläppen att öka. Sedan början av 90-talet har de årliga utsläppen globalt ökat med 50 procent. Det här trots att många har protesterat med debattartiklar och engagerat sig politiskt. Ändå sker ingen förändring. Frågan var nästan helt borta i valet i höstas. I såna här lägen har fredlig civil olydnad tidigare kunnat visa sig ge förändring, så som medborgarrättsrörelsen i USA och kampen för kvinnlig rösträtt. Det är en viktig beståndsdel i ett demokratiskt system.

Det faktum att Sverige har en klimatlag tror han kan bidra till att en högre instans i det svenska rättsväsendet skulle kunna tolka hans fall annorlunda.

– Där kanske det kan bli en annan tolkning och inte ses som ett brott.

Klimatet ett hot mot miljontals barn

På liknande sätt fungerar det inom vården.

– Om vi misstänker att barn far illa så har vi som jobbar i vården ett ansvar att meddela myndigheter. Då går andra lagar över lagar om patientsekretess. På samma sätt innebär klimatförändringarna ett hot mot miljontals barn och deras liv runtom i världen. Därför känner jag att jag måste agera.

Skulle han ändå dömas i högre instans och därmed ha begått ett brott så kommer han att acceptera påföljden, säger han. Men frågan kvarstår om man som klimataktivist ska behöva vara rädd för att förlora sitt jobb.

– Ska folk vara rädda för att engagera sig för att de är rädda för att förlora sitt jobb? Och vad gäller annan brottslighet? Jag har lyft exemplet med fortkörning tidigare. Ska man bli av med jobbet för det? Innan man ens är dömd? Eller ta Greta Thunberg till exempel. Ska hon vara utestängd från jobb för att hon varit nere i Tyskland och deltagit i aktioner där?

Syre har sökt Region Dalarna för en kommentar. Deras presstjänst meddelar att de återkommer med en kommentar på måndag.