Radar · Nyheter

Feminister och kommunister driver frågan om basinkomst i finska valet

Maija Hakanen (till vänster) är aktiv i Finlands kommunistiska parti medan Emilia Taskinen (till höger) är ordförande i Feministiska partiet.

Flera partier i finska riksdagen vill ha basinkomst. Därtill finns minst fem partier under riksdagsspärren som driver frågan om basinkomst inför valet i Finland 2 april. Feministiska partiet, Finlands kommunistiska parti och Kristallpartiet är tre av dem.

Finlands vänsterparti – Vänsterförbundet – sitter i de finska regeringen. Samtidigt driver de frågan om basinkomst. Nyligen gick de ut med namninsamlingen ”Mot en basinkomst” där de skriver att ”djärva steg måste tas mot en basinkomst”, ”byråkratin inom socialförsäkringen måste avvecklas” och att de vill se fler basinkomstexperiment i Finland.

Argumenten handlar om att basinkomst skulle leda till ”ett rättvist och okomplicerat socialförsäkringssystem där alla får tillräckligt med stöd utan villkor eller komplicerad byråkrati”, vilket Syre skrivit om tidigare.

Även De gröna, som också sitter i regeringen, är positiva till basinkomst. Centern likaså. Det var under Centerns tid vid makten som Finland genomförde ett stort experiment med basinkomst – det första i världen på nationell nivå.

De Gröna och Centern är dock inte längre särskilt aktiva i att driva frågan om basinkomst, anser Heikki Hiilamo, professor i socialpolitik.

– Regeringen var inte så intresserad av vad som skulle hända med pilotstudien. Det fanns inget dedikerat åtagande att verkligen införa basinkomst, säger han i en tidigare artikel i Syre.

Bortsett från Vänsterförbundet, som sitter i riksdagen, finns dock minst fem partier under riksdagsgränsen som driver frågan om basinkomst inför valet i april.

Feminister vill ha basinkomst

Ett av partierna som förespråkar basinkomst är Feministiska partiet. Deras logga ser likadan ut som svenska Feministiskt initiativs, med ett F! i vitt och knallrosa. Partiet grundades dock senare, 2016.

Förutom frågor om jämställdhet, jämlikhet och mänskliga rättigheter vill partiet reformera socialförsäkringen genom att införa en basinkomst, precis som dess systerparti i Sverige. Man vill också höja barnbidragen.

Just välfärdspolitik är en av deras viktigaste frågor inför årets val, med tanke på den ekonomiska nedgången, rapporterar Fempers.

På frågan om hur Fi skiljer sig från Vänsterförbundet, som också har en stark feministisk agenda, svarar deras ordförande Emilia Taskinen:

– Flera partier i Finland har just nu starka feministiska företrädare. Det som skiljer oss är att vi är ett feministiskt parti. Den feministiska politiken i de andra partierna är beroende av individer, som kommer och gå, säger hon till Fempers.

Feministiska partiet är liberalt och politiskt till vänster vad gäller ekonomisk politik, uppger Yle. Partiet vann ett mandat i Helsingfors kommunfullmäktige i kommunalvalet 2017, men förlorade platsen i kommunvalet 2021.

Piratpartiet

Liksom Feministiskt initiativ har också Piratpartiet ett systerparti i Finland. Och precis som i Sverige driver de frågan om basinkomst.

”En basinkomst ska införas som gör det möjligt att tacka nej till dåligt betalda, oetiska eller ekologiskt ohållbara jobb”, står det på deras hemsida.

Piratpartiet i Finland är också kritiska till arbetslinjen.

”Låt oss ge upp normen för betalt arbete och erkänna värdet av arbete som utförs utanför den monetära ekonomin, till exempel vårdarbete, kollegial produktion, självförsörjande ekonomi och medborgaraktivism,” skriver de på hemsidan.

Kollegial produktion är ett sätt att producera varor och tjänster som bygger på självorganiserande gemenskaper av individer.

Dessutom vill partiet att det ska genomföras pilotprojekt för att förkorta arbetsveckan till fyra dagar.

Nytt parti vill också ha basinkomst

Ett annat parti som också förespråkar basinkomst är det nybildade Öppna partiet. Det grundades av en tidigare partiordförande för Piratpartiet, som i den rollen satt in i Helsingfors kommunfullmäktige en period, men avgick som partiordförande på grund av oenighet. Istället grundade han alltså Öppna partiet, som registrerades som parti 2021.

Petrus Pennanen representerade tidigare Piratpartiet, men efter oenigheter har han nu istället startat Öppna Partiet
Petrus Pennanen representerade tidigare Piratpartiet, men efter oenigheter har han nu istället startat Öppna Partiet. Foto: Wikimedia commons

Partiet säger sig tillhöra varken höger- eller vänsterblocket, utan i stället grunda sig på vetenskaplig kunskap, enligt Yle.

Öppna partiet vill att en universell basinkomst ska införas på 1 500 euro (motsvarande ungefär 16 700 kronor). Den skulle delas ut månadsvis, vara skattefri och ges till alla i landet.

Partiet förespråkar också legalisering av cannabis.

Kommunisterna är också för basinkomst

I Sverige anser Vänsterpartiet att basinkomst är en reform som skulle gynna högern. Men dess finska motsvarighet Vänsterförbundet håller inte med. Inte heller Finlands kommunistiska parti.

Det sistnämnda partiet vill införa en basinkomst som skulle fungera som en grundtrygghet för dem utan inkomster, och för dem som har låga inkomster.

”Den otillräckliga inkomsttryggheten och den förvirrande djungeln av subventioner måste åtgärdas”, står det på det kommunistiska partiets hemsida.

Den basinkomst som de förespråkar skulle ligga på 1 200 euro (motsvarande ungefär 13 300 kronor) och gå till  studenter, pensionärer, sjuka, arbetslösa och alla som annars inte kan försörja sig. För att beviljas basinkomsten skulle man också behöva vara finsk medborgare eller bo permanent i landet.

Tanken är inte att ersätta alla nuvarande trygghetssystem, utan bostadsbidraget och exempelvis socialförsäkringar som baseras på tidigare inkomster ska få finnas kvar parallellt med basinkomsten. Nivån på basinkomsten skulle fastställas så att den följer konsumentprisindex och samtidigt ligger över fattigdomsindexet.

”Grundtryggheten ska vara sådan att den garanterar en dräglig försörjning, och inte tvingar människor att göra orimliga val mellan att till exempel skaffa mat och medicin”, står det på partiets hemsida.

Därtill vill partiet införa en minimilön på 1 800 euro så att det alltid skulle löna sig att arbeta. Detta och basinkomsten skulle finansieras genom högre skatter och införandet av nya avgifter. Bland annat vill de att höginkomsttagare ska få betala mer i skatt och dessutom höja skatten på kapitalinkomster.

Förutom basinkomst strävar partiet också efter att gå mot en sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. Partiet är för övrigt emot Finlands Nato-medlemskap och leverans av vapen till Ukraina.

Kristallpartiet tror på konspirationsteorier

Ett annat parti som också vill ha både basinkomst och förkortad arbetstid är Kristallpartiet.

Kristallpartiet grundades 2014 med huvudfokus att minska läkemedelsföretagens inflytande inom vården. Partiet anser att alternativa behandlingsmetoder bör få samma status som vanlig västerländsk medicin och föras in i det offentligt finansierade sjukvårdssystemet. Under coronapandemin fick partiet publicitet eftersom de var emot vaccinet. Trots att miljontals människor i världen dött av covid anser de att sjukdomen inte skulle vara värre än en vanlig förkylning. Enligt Wikipedia ägnar sig partiet åt konspirationsteorier och en av deras företrädare har tidigare förnekat förintelsen.

Kristallpartiets logga föreställer fågeln Fenix
Kristallpartiets logga föreställer fågeln Fenix. 

På deras hemsida står de att de vill ”omvärdera definitionen av arbete”. Genom att förkorta arbetsveckan och låta folk som i dag är arbetslösa dela på arbetstimmarna skulle arbetsbördan fördelas jämnare.

De anser att mycket arbete som utförs i dag är onödigt, och skriver att på stenåldern jobbade folk runt 20 timmar i veckan, något som delvis bekräftas av antropologens James Suzmans studier av jägar- och samlarfolk i nutid.

Om människor är villiga att sänka sin levnadsstandard till hur det var på stenåldern diskuteras dock inte på Kristallpartiets hemsida. Istället står det:

”Det enda vi behöver för att genomföra basinkomsten är den politiska viljan som kommer från folket.”

Partiet kräver också att Finlands natur ska skyddas bättre än i dag. De vill se över hur gruvorna regleras och ge ett bättre skydd för grundvattnet. Kristallpartiet förespråkar också ett utträde ur EU och att överge euron, rapporterar Yle.

Finlands djurrättsparti

Även Djurrättspartiet är positiva till basinkomst. En sådan reform nämns dock inte i deras valplattform inför riksdagsvalet 2023. Men i partiets framtidsvision står det om basinkomst.

Framtidsvisionen är dock inte partiets officiella program som godkänts på partimötet, utan ett resultat från en arbetsgrupp som tagit fram detta mellan riksdags- och kommunalvalen, enligt partiets hemsida.

Framtidsprogrammet bygger på en idé om hur världen ser ut år 2050. Då är visionen att samhället har noll tillväxt.

”Vi behöver gå från tillväxtpolitik till omställningspolitik som syftar till ekologisk och etisk återuppbyggnad. Vi behöver en förståelse för att teknik inte löser miljöproblem. Vi siktar på ett hälsosammare och mer demokratiskt samhälle som bygger på att vi är en del av naturen.”

I framtidsprogrammet står det att tillväxten i ekonomin kommer att stoppas i och med att förbränningen av fossila bränslen och till exempel torv upphör.

”Generellt sett produceras, behövs och används mindre energi, förbrukningen av naturresurser reduceras till en globalt hållbar nivå.”

Basinkomst som en del av en förändrad arbetsmarknad

Framtidsgruppen ser framför sig att synen på arbete har ändrats år 2050. Sitt yrke är inte längre det som folk identifierar sig mest med. Dessutom har många arbeten försvunnit på grund av att tekniken har utvecklats, konsumtionen har minskat och politikerna har styrt samhället mot att minska arbetandet. Samtidigt ser de att ny teknik också skapar nya jobb.

En del av förändringen av den ekonomiska politiken består av att basinkomst införs, menar arbetsgruppen i Djurrättspartiet. De ser framför sig att år 2050 har många länder redan infört basinkomst, däribland Finland.

”Det har möjliggjort flexibla övergångar i livets olika skeden mellan betalt arbete, entreprenörskap, studier, barnomsorg och fritidsintressen. Människor har fritid, som ägnas åt självförverkligande, att lära sig nya saker och erfarenheter.”

(…)

”Ingen tvingas av yttre påtryckningar att utföra arbete de inte vill göra, och det är alltid möjligt att vägra arbete utan sanktion.”

Dessutom ser de framför sig att de anställda har större inflytande över sitt eget arbete, och att huvuddelen av företagets ledning består av anställda i många företag.

”Etableringen av arbetarägda kooperativ har underlättats”, skriver Djurrättspartiets arbetsgrupp.

Läs mer:

Världens största studie med fyradagarsvecka klar

Basinkomst kvar på Finlands agenda – trots avfärdat försök

Så påverkas olika grupper av den finska basinkomstmodellen