Radar · Arbetskritik

Världens största studie med fyradagarsvecka klar

Anställda på bland annat byggföretag i Storbritannien fick testa att arbeta fyra dagar i veckan med bibehållen lön.

Nu har resultaten från världens största studie med fyradagarsvecka presenterats. Nästan 3 000 personer som jobbade på 61 i företag i Storbritannien deltog. 56 av företagen var så nöjda att de fortsätter med fyradagarsveckan.

Ett telecomföretag, en marknadsföringsbyrå, ett bryggeri och en fish and chips-restaurang. Det är några av de 61 brittiska företag som deltog i den hittills största studien om fyradagarsvecka i världen.

Med bibehållen lön arbetade ungefär 2 900 personer fyra dagar i veckan, det vill säga 80 procent, under sex månader. Detta mot ett löfte om att bibehålla sin produktivitet.

Studien koordinerades av den ideella organisationen 4 Day week global, i samarbete med tankesmedjan Autonomy. Knutet till projektet var också forskare från Cambridge University, Oxford University och Boston College.

De tittade bland annat på hur de nya arbetstiderna påverkar produktivitet, jämnställdhet, miljö och arbetarnas hälsa, vilket Syre rapporterat om tidigare.

I veckan presenterades resultaten från studien, som pågick mellan juni och december förra året. Det visade sig att 56 av de 61 företagen som deltog ska fortsätta med fyradagarsveckan även nu efter att studien har avslutats. 18 av företagen har beslutat om att införa fyradagarsveckan permanent, rapporterar Yle.

Folk mådde bättre

Den största nyttan med arbetstidsförkortningen gällde de anställdas välmående. Över hälften av de anställda uppgav att deras arbetsförmåga ökade, sjukdagarna minskade och sannolikheten för att en anställd att säga upp sig minskade med 57 procent.

Personalens stressnivåer minskade, de fick bättre sömn och 71 procent kände mindre symtom av utbrändhet. Dessutom förbättrades den fysiska hälsan, folk hade möjlighet till mer fritid och  det blev lättare att kombinera arbete och familjeliv.

15 procent av de anställda uppgav att det inte finns någon summa pengar som skulle få dem att återgå till femdagarsveckan, rapporterar Dagens Arena.

Inga negativa effekter på intäkterna

Enligt studien påverkade inte heller företagens intäkter negativt av arbetstidsförkortningen, utan de stannade på samma nivå som tidigare eller blev högre. Produktiviteten låg stabilt på samma nivå som tidigare och de flesta företagen redovisade ett bättre affärsresultat.

I studien deltog företag i olika storlekar, och resultaten var de samma oavsett storlek, enligt Juliet Schor, professor vid Boston College, i ett pressmeddelande.

– Det visar att det här är en uppfinning som fungerar för många olika typer av organisationer, sade hon.

Största delen av företagen som deltog i studien var dock små, med färre än 25 anställda. Det handlade om småföretag inom marknadsföring, it och underhållning, men också företag inom hälsovården, byggbranschen och tillverkningsindustrin.

Företagen fick själv välja hur fyradagarsveckan skulle läggas upp rent praktiskt. En del valde att stänga ned verksamheten en dag i veckan, i andra företag turades personalen om vilka dagar man skulle vara ledig. I en del företag varierade arbetstiden varje vecka, men snittade på årsbasis på i genomsnitt 32 timmar per vecka. De flesta strävade efter att effektivisera arbetet genom att bland annat minska antalet möten och mejl och organisera arbetet mer effektivt.

Robert MacKenzie, professor i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet, tycker det är intressant att så många av företagen valde att fortsätta med fyradagarsveckan. Samtidigt betonar han att det skulle vara svårare att implementera arbetstidsförkortning i hälso- och sjukvården eller inom utbildningssektorn.

– Och det kommer alltid finnas de som, av ideologiska skäl, motsätter sig idén att anställda ska ha samma lön trots kortare arbetsvecka, säger Robert MacKenzie, till Dagens arena.

Läs mer:

Här finns arbetstidsförkortning i Sverige 

Framtidens arbetstid kan vara förkortad

4 argument för kortad arbetstid och 3 emot

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV