Radar · Inrikes

Klimataktivism kan vara skäl till uppsägning

Klimataktivisten Gustav Backlund som kan bli av med sitt jobb för en klimataktion har skapat en debatt kring frågan om klimataktivister bör vara oroliga för sina jobb.

Ska klimataktivister vara oroliga för att förlora jobbet? Frågan aktualiserades nyligen när Gustav Backlund, klimataktivist och biträdande smittskyddsläkare i Region Dalarna, fick en uppmaning från sin arbetsgivare om att säga upp sig. Rättsläget är inte entydigt, enligt Erik Sjödin, lektor i civilrätt på Stockholms universitet.

I lördags skrev Syre om hur Gustav Backlund, biträdande smittskyddsläkare i Region Dalarna fått en uppmaning av sin arbetsgivare att säga upp sig. Detta efter att det blivit känt i lokal media att han deltagit i en klimataktion i augusti förra året. Ett sådant agerande var förtroendeskadande, enligt arbetsgivaren, Region Dalarna.

Aktionen ägde rum innan Gustav Backlund tillträtt sin tjänst, och enligt honom själv, facket och 49 vårdanställda som skrivit en debattartikel i Falu-kuriren så bör hans agerande inte ses som en stor sak som påverkar hans jobb. Domen mot honom har dessutom överklagats, så den har inte vunnit laga kraft än.

Regionens kommentar på det hela är fåordig. ”En utredning pågår kring det enskilda ärendet och Region Dalarna har för närvarande inga ytterligare kommentarer”, skrev de i ett mejl till Syre under måndagen.

Många faktorer påverkar rättsläget

Vad som gäller rent rättsligt är inte helt entydigt, enligt Erik Sjödin, lektor i civilrätt på Stockholms universitet.

– Brottslighet utanför tjänsten kan leda till uppsägning, konstaterar han.

– Men huvudregeln är att det inte gör det om det är ett mindre brott som leder till böter och som inte har med jobbet att göra.

Om det istället handlar om långa fängelsestraff, som gör att man är borta från jobbet, då kan det vara skäl till uppsägning i sig.

– Då kan man skiljas från tjänsten för att man är frånvarande. Och det finns inget frikort för att man själv anser att det finns ett högre syfte med det hela.

Sedan beror det även på vilken typ av tjänst personen har.

– Läkare till exempel är ett yrke med stora krav på förtroende, och med det kommer ökade krav på laglydighet. Med ökat förtroende minskar utrymmet för felsteg.

– Sedan måste man inte säga upp eller avskeda. Det är ett val som arbetsgivaren gör.

– Läs även debattartikeln: Region Dalarna mobbar läkaren som dömdes för civil olydnads-aktion

Otydligt rättsläge

Att arbetsgivaren, som i Gustav Backlunds fall, agerar redan innan en dom har vunnit laga kraft, kan även det ses på olika sätt.

– Det är ju bra om domen vunnit laga kraft och därmed inte kommer ändras. Om arbetsgivaren agerar innan och personen sedan frikänns, ja då faller ju skälet för uppsägande. Men det beror lite på om skälet för uppsägning var brottet i sig eller förtroendet. Handlar det om förtroendet så kan det ändå vara tillräckligt för uppsägning.

Erik Sjödin konstaterar att rättsläget nu har blivit otydligare, sedan det nya regelverket trädde i kraft den första oktober förra året. I och med det ska det bli något lättare att säga upp personer på grund av ”personliga skäl”.

Vänsterpartiet ger stöd

Samtidigt går nu går Vänsterpartiet i regionen ut och ställer sig på Backlunds sida. ”Frågan är principiellt viktig”, skriver oppositionsråd Patrik Liljeglöd å partiets vägnar i ett pressmeddelande och konstaterar att Gustav Backlund ”har Vänsterpartiets fortsatta stöd för sitt arbete i Region Dalarna”.

De menar att brottet som begåtts inte har någon koppling till det arbete som utförs i rollen som biträdande smittskyddsläkare.

”En uppsägning av Gustav Backlund är därför en åtgärd som saknar arbetsrättslig grund, enligt vår åsikt och bedömning”, skriver Patrik Liljeglöd.

Partiet påpekar samtidigt att det inte är politikerna som beslutar i sådana här ärenden, utan att det ansvaret ligger på regionens tjänstemannaledning. I detta fall har partiet ändå valt att uttala sig.

”Som arbetsgivare ska region Dalarna vara en pålitlig part, som följer arbetsrättsliga regler, avtal och inte agerar godtyckligt”, skriver partiet.

Moderaterna kritiska

Samtidigt uttrycker nu Moderaterna i regionen en mer kritisk hållning.

– Just kombinationen att jobba på smittskydd och ha den här inställningen att man kan bryta mot lagen för att det liksom passar galoscherna. Jag har inte haft någon politisk dialog men av det jag har tagit del av i tidningarna har jag i alla fall ingen annan uppfattning än den som arbetsgivaren driver. Jag tycker att man inte ska syssla med sådant här om man sysslar med myndighetsutövning på smittskydd, säger oppositionsrådet Ulf Berg (M) till Falu-kuriren.

Läs mer:

Han riskerar jobbet på grund av sin klimataktivism

Icke-svar från regionen om anställd klimataktivist