Glöd · Debatt

Region Dalarna mobbar läkaren som dömdes för civil olydnads-aktion

Extinction rebellion genomförde en fredlig aktion på Volvo i augusti.

Läkare som felbehandlar människor som dör eller får men för livet får en varning och jobbar vidare. Men en läkare som deltog i en fredlig civil olydnadsaktion för klimatet uppmanas nu att säga upp sig. Hyckleri, skriver Annika Rullgård.

DEBATT. Jag ser i tidningen att biträdande smittskyddsläkaren i Dalarna har ombetts att säga upp sig. Anledningen är inte att han gjort något fel tjänsten. Nej, han på sin fritid deltagit i en aktion som ville fästa uppmärksamheten på det faktum att de pågående klimatändringarna kommer att bli värre och att det brådskar att få slut denna process. Han har då gjort sig skyldig till olaga intrång.

Först vill jag säga tack till dem som deltog i denna aktion. Det är tyvärr alldeles för få som genom civil olydnad eller annat sätt försöker fästa allmänhetens uppmärksamhet på att alla som lever i den rika delen av världen omgående måste ändra sina konsumtionsmönster om det som lever på Jorden ska kunna räddas.

Bland folkvalda och andra som har befogenheter att besluta blundar man för den pågående katastrofen istället för att söka efter vägar för att snarast få till en reell ändring men de makthavande väljer att blunda för allvaret för det som lever på Jorden. Tyvärr lever de allra flesta som kunde vi fortsätta att konsumera mer och mer. Därför upprepar jag mitt tack till dem som deltog i denna aktion, trots risken att bli åtalade, med syftet att öppna ögonen på både beslutande och allmänhet.

När smittskyddsläkaren i Dalarna uppmanas att säga upp sig är det inget annat än hyckleri. Många läkare gör sig skyldiga till felbehandlingar av patienter som till och med leder till lidande och död. Blir de uppsagda? Nej, de får en prövotid. Men när en läkare i Dalarna på sin fritid verkar för att rädda liv i större skala, då blir han dömd vid domstol och uppmanad att säga upp sig från sin tjänst.

Läs även vår artikel: Kan klimataktivism vara grund till uppsägning?

Denne läkare, som tillsammans med andra genom fredlig civil olydnad riktat en aktion mot en bilförsäljare och fäst uppmärksamheten på att den enda klimatneutrala bilen är den som aldrig tillverkas och den enda klimatneutrala milen är den som aldrig körs, har blivit utsatt för mobbning från regionledningen.

Demokratiutredningens skrift nr 27, Olydiga medborgare, SOU 1999:101, handlar om civil olydnad.

Ingenstans i denna skrift sägs något om att det skulle vara oförenligt att vara offentliganställd och aktiv i någon rörelse som använder civil olydnad. Tvärtom, den är positiv till civil olydnad. I sista stycket skriver författarna: ”Samhället – etablissemanget såväl som den passiva eller tysta majoriteten – möter i dessa rörelser med beredskap till civil olydnad grundläggande men i praktiken ofta undanskjutna värden som frihet, jämlikhet och broderskap i en ny, krävande form.” I SOU 1999:101 gäller det djurrätt och flyktingar. Sedan dess har klimatkrisen blivit den viktigaste frågan i samhället och därför också föremål för civil olydnad.

När nu Region Dalarna har uppmanat den aktuella läkaren att säga upp sig efter att ha blivit dömd för intrång i samband med att han på sin fritid deltagit i civil olydnad för klimatet har regionen sett till att denna klimataktion fått större massmedialt genomslag än deltagarna i aktionen kunde hoppas på. Det är bara att tacka och ta emot.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV