Zoom

Här är alla ställen där basinkomst testats i världen

Johannes Seibeb med första utbetalningen av basinkomsten i BIG Pilot Project, Otjivero, Namibia.

På många platser i världen har basinkomst testats. På en plats har det införts permanent. Därtill finns ytterligare platser där kontantstöd delas ut som påminner om basinkomst. Syre har sammanställt hela listan.

Första experimentet med basinkomst eller negativ inkomstskatt genomfördes 1968 i USA. Därefter har det genomförts fler än 100 projekt. Under coronapandemin fick försöken ett uppsving.

2) Alaska delar ut permanent kontantstöd

Den amerikanska delstaten Alaska delar sedan 1982 ut årliga villkorslösa utbetalningar till samtliga invånare som har anmält sig för dessa utbetalningar, oberoende av ytterligare inkomster. Utbetalningarna finansieras av intäkter från olje- och naturgasindustrin som samlas i Alaska permanent fund dividend. Summan varierar avsevärt över tid, vilket är en skillnad mot basinkomst.

3) Cherokee Nation, USA, delar ut permanent kontantstöd

Vinsten från kasinon i Cherokeefolkets territorium delas ut regelbundet och utan några villkor varje halvår till samtliga inom Cherokee Nation. Även denna summa varierar.

4) Kanada – två basinkomststudier med 43 års skillnad

Negativ inkomstskatt, som är en form av basinkomst, studerades dels i staden Manitoba på 1970-talet, dels i Ontario år 2017. Nyligen gick Newfoundland och labrador ut med att provinsen ska börja dela ut en basinkomst enbart till unga vuxna som är ekonomiskt utsatta. I Kanada har också flera provinser ett system som kallas för avgift och utdelning. Det innebär att intäkterna från en koldioxidavgift delas ut jämt över befolkningen, men räknas dock inte som en basinkomst eftersom summan varierar och är alldeles för låg för att leva på.

Bara i USA har basinkomst testats på minst 100 ställen, och i Nederländerna och Tyskland har också flera projekt genomförts
Bara i USA har basinkomst testats på minst 100 ställen, och i Nederländerna och Tyskland har också flera projekt genomförts. Foto: Montage/Syre

5) Maricá, Brasilien – basinkomst är permanent

Staden har infört en permanent basinkomst som når låg- och medelinkomsttagare. Runt 42 000 personer får den, vilket Syre skrivit om tidigare.

6) Nederländerna – minst nio städer testade ”basinkomst”

Vad skulle hända om försörjningsstödet blev mer likt en basinkomst? Det har undersökts i minst nio städer i Nederländerna, varav den första startade 2017. Bland annat testades mindre hårda krav för att beviljas försörjningsstöd eller att mottagarna fick behålla mer av bidraget än tidigare i de fall de lyckades få inkomster från ett jobb.

7) Tyskland – crowdfunding finansierar basinkomstprojekt

Minst två föreningar i Tyskland – Sanktionsfrei och Mein Grundeinkommen – jobbar för att basinkomst ska införas. De står bakom varsin studie som är två respektiver tre år långa. Mein Grundeinkommen har även återkommande lotterier där deltagarna kan vinna en basinkomst under ett års tid. Pengarna samlas in genom crowdfunding.

8) Finland – statlig studie om basinkomst

2 000 arbetslösa fick en så kallad partiell basinkomst mellan år 2017 och 2019. Basinkomsten låg på 560 euro i månaden, vilket motsvarar ungefär 5 800 kronor i dagens penningvärde.

9) Wales, Storbritannien – utsatta unga får 20 000 kronor i månaden

Sedan i somras genomförs ett pilotprojekt i Wales där 500 ungdomar som levt i familjehem eller på hvb-hem får 1 600 pund i månaden. Det motsvarar ungefär 20 000 kronor.

10) Katalonien – Europas största försök med basinkomst

Ett stort basinkomstprojekt är på gång i Katalonien, Spanien. Enligt projektplanen ska 10 000 personer delta i studien, varav 5 000 får basinkomst. Sedan undersöks skillnaderna mellan grupperna. Basinkomsten ska ligga på 800 euro (motsvarande ungefär 8 800 kronor) för vuxna varje månad i två års tid. Barn ska få 300 euro (motsvarande ungefär 3 300 kronor). Tanken var att basinkomsten skulle ha börjat delas ut i år, men efter att projektet stött på patrull är den exakta utformningen mer oklar, vilket Syre skrivit om tidigare.

11) Irland – basinkomst till kulturarbetare

Sedan förra året får runt 2 000 kulturarbetare en summa pengar varje månad utan krav på motprestation. På Irland kallas utbetalningarna för basinkomst, vilket en del kritiserar eftersom pengarna delas ut till en särskild yrkesgrupp – inte till alla.

12) EU – förening lottar ut basinkomst

Den europeiska föreningen UBI 4 all genomför utlottningar av basinkomst där vinnaren får 8 000 euro (ungefär 8 800 kronor) i månaden under ett års tid.

Alaskas permanent fund dividend, PFD, är populär bland invånarna där, trots att forskning visar att den kan ha bidragit till ökade inkomstklyftor
Alaskas permanent fund dividend, PFD, är populär bland invånarna där, trots att forskning visar att den kan ha bidragit till ökade inkomstklyftor.Foto: Mark Thiessen/TT

13) Namibia – basinkomst genom donationer

Fackföreningar och organisationer inom kyrkan och hälso- och sjukvård samlade in donationer för att kunna dela ut basinkomst till samtliga invånare i ett begränsat område i Namibia mellan 2008 och 2009. Totalt fick 930 personer basinkomsten.

14) Kenya – största och längsta studien i världen

Runt 20 000 individer har hittills fått basinkomst sedan organisationen Give directly startade ett basinkomstexperiment i landet år 2017. Som längst kommer en del få basinkomst under 12 års tid.

15) Liberia – fattiga får basinkomst

Just nu genomför organisationen Give directly en insamling för att ge basinkomst till folk i den fattiga provinsen Maryland, Liberia, under tre års tid. Minst 300 personer har redan börjat få pengarna.

16) Uganda – både nya och avslutade projekt

I den lilla byn Busibi i Uganda fick invånarna – 58 vuxna och 88 barn – basinkomst mellan 2017 och 2019. Projektet drevs av den nederländska välgörenhetsorganisationen Eight, och visade på positiva resultat jämfört med en annan by som inte fick basinkomst. Därefter har organisationen startat upp basinkomstprojekt i ytterligare fyra byar, som är något större.

17) Kongo – två byar får basinkomst

Den nederländska välgörenhetsorganisationen Eight driver även två projekt i Kongo i byarna Lutala och Balendelende.

18) Indien – över 11 000 deltog i studie

Unicef finansierade en basinkomststudie i Madhya Pradesh, Indien, mellan år 2010 och 2013. Basinkomsten delades ut till 5 500 personer. Sammanlagt 11 688 individer inkluderades i utvärderingarna av resultatet.

19) Iran – pengar till 90 procent av befolkningen

Regeringen började år 2010 att dela ut en individuell och villkorslös summa pengar till alla i landet, istället för att subventionera drivmedel. Runt 10 procent av de med högst inkomster får inte längre pengarna. Summan varierar och räknas därför inte som en basinkomst.

20) Gyeonggi, Sydkorea – alla 24-åringar får ”basinkomst”

I sydkoreanska Gyeonggi-provinsen får alla 24-åringar sedan en tid tillbaka en ”basinkomst” på ungefär 1 800 kronor varje kvartal. Det tycks ha påverkat att de unga i provinsen har större framtidstro och mer förtroende för lagar, institutioner, media och politiker, enligt en studie.

21) Macao, Kina – ”Kinas Vegas” delar vinsten lika

Kinesiska regionen Macao, som kallas ”Kinas vegas” delar ut vinsten från kasinon i staden till alla invånare. En gång om året får de fast boende 10 000 patacas (motsvarande ungefär 12 000 kronor). De som bara arbetar i staden får drygt hälften. Utdelningarna har dock kritiserats för att vara ett sätt att dämpa det växande missnöjet mot att staden lägger för lite pengar på bland annat infrastruktur och på att motverka ökande inkomstskillnader. Kontantstödet är ingen regelrätt basinkomst.

Läs mer:

Så skulle basinkomst påverka välfärdsstaten

Olika varianter av basinkomst i välfärdsstaten

5 kännetecken för basinkomst

Basinkomst är samma sak som medborgarlön. Fem kännetecken skiljer den från kontantstöd eller vanliga bidrag. Basinkomst är en summa pengar som delas ut:

1) till individen, inte till hushåll

2) regelbundet (månadsvis)

3) till alla – utan kontroller att du behöver pengarna

4) utan krav på motprestation, som till exempel att söka jobb.

5) betalas ut i pengar, inte till exempel matkuponger

Källa: Basicincome.org och Biensverige.se 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV