Radar · Basinkomst

Kanadaprovins får basinkomstprogram för unga

John Abbott tillhör det styrande liberala partiet i Newfoundland och Labrador och är minister för departementet för barn, äldre och social utveckling.

Ett slags basinkomstprogram för ungdomar i behov av ekonomiskt stöd ska lanseras i den kanadensiska provinsen Newfoundland och Labrador.
– Det här är utmanande tider som djupt påverkar individer och familjer i hela provinsen, särskilt de som lever i fattigdom, säger provinsens socialminister John Abbott.

I provinsen Newfoundland och Labrador i nordöstra Kanada tillkännagav det lokala styret på tisdagen att man vill etablera ett nytt basinkomstprogram riktat till unga, rapporterar CBC. Det rör sig inte om en universell basinkomst utan om stöd till en specifik grupp, nämligen tonåringar och unga vuxna som i dag har boendestöd och annat statligt ekonomiskt bistånd.

Enligt ett pressmeddelande från provinsregeringens departement för barn, seniorer och social utveckling kommer programmet att omfatta 300 ungdomar mellan 16 och 21 år. Basinkomstprogrammet berättigar dem till 600 kanadensiska dollar (ungefär 4800 kronor) extra per månad, att lägga till de 1200 dollar som ingår i deras grundläggande stöd i dag.

Basinkomstprogrammet är en del av provinsens plan för långsiktiga lösningar för det lokala hälso- och sjukvårdssystemet, och där ingår också en satsning på rådgivning om ekonomi och sysselsättning, stöd för mental hälsa och missbruk samt stöd för handledning och utbildning.

Kommer få ett bättre liv

Enligt provinsens socialminister John Abbott kommer programmet att kosta cirka 3 miljoner dollar årligen. Och tanken är alltså att det ska innefatta mer än att bara skriva ut en check till de berörda ungdomarna.

– Vi vet, på grund av deras erfarenheter, att de behöver annat stöd. Oavsett om det är rådgivning, ekonomisk kunskap eller vägledning kring vilka utbildningsprogram som kan fungera för dem, säger han till CBC och fortsätter:

– Om det här programmet fungerar som vi tror att det kommer göra, kommer det leda till ett minskat beroende av inkomststöd och till att folk faktiskt kommer att få ett bättre och mer produktivt liv.

I ett uttalande på departementets sajt säger Abbott också att ”fattigdom alltid har varit komplext och mångdimensionellt”.

– Men jag inser att det här är utmanande tider som djupt påverkar individer och familjer i hela provinsen, särskilt de som lever i fattigdom.

Basinkomstprogrammet ska träda i kraft i början av januari 2023.

Rättelse: I en tidigare version angavs beloppet i amerikanska dollar, USD, nu korrigerat till kanadensiska dollar, CAD. 

Läs mer:

Kanada: Nya tankar om basinkomst i pandemins spår

Pilotprojekt i Wales ger basinkomst till ungdomar