Radar · Basinkomst

Kanada: Nya tankar om basinkomst i pandemins spår

Pandemin har slagit hårt mot mot många som förlorat sina jobb i Kanada.

Effekterna av pandemin visar att det behövs en form av basinkomst. Det menar den kanadensiske ekonomen Ron Hikel, som föreslår ett system med självrapportering av inkomst i mobilen.

Utgångspunkten i många diskussioner om basinkomst handlar om hur en sådan ska definieras och vilket system som är det mest lämpade.

– Problemet med basinkomst är inte bara vad vi ska kalla det för, utan även vad det är, säger den kanadensiske ekonomen Ron Hikel i podden Rabble Radio.

– Jag skulle vilja säga att det finns radikalt olika uppfattningar, eller till och med versioner som står i konflikt med varandra. Enligt min uppfattning handlar basinkomst om att avlägsna den svåraste delen av den ekonomiska osäkerheten, vilket bland många andra saker är sjukförsäkringen. Då måste man samla in information hos personer och familjer för att se hur otillräcklig deras inkomst är – och sedan ge dem utbetalningar för att de ska kunna överleva, menar Ron Hikel.

Sneglar på studie från 1970-talet

Han har forskat i ämnet i decennier och var en av arkitekterna bakom den sociala reformen Mincome, vars syfte var att försöka åtgärda fattigdom på den kanadensiska landsbygden på 1970-talet. Här fick en genomsnittsfamilj i samhället Dauphin en summa (11 700 amerikanska dollar) för att klara livets nödtorft. Experimentet föll väl ut, främst gällande befolkningens hälsa. Bland annat minskade sjukhusinläggningarna drastiskt. Men efter fyra år fick projektet ett abrupt slut på grund av skenade oljepriser och stigande inflation.

Men nu, efter massarbetslöshet som en konsekvens av pandemin, sneglar man återigen på experimentet från 1970-talet.

Ekonomen Ron Hikel understryker att det behövs ett kostnadseffektivt system för att övertyga politikerna till beslut som leder till förändringar. Hans förslag går ut på att människor som till exempel är verksamma inom gigekonomin – och som därmed har en ojämn och osäker tillvaro – regelbundet rapporterar sin inkomst, för att därefter snabbt bli kompenserade för att komma upp i en form av miniinkomst.

– Enligt min uppfattning är det fel att utgå ifrån inkomstdeklarationen, eftersom den kan sträcka sig tillbaka så långt som till ett år. Det behövs ett system som kan se den nuvarande ekonomiska situationen, säger Hikel.

Rapportera inkomst i mobilen

Här vill Ron Hikel att den privata sektorn ska ta fram ett program. Enligt hans erfarenhet blir det för trögt och dyrt om skattemyndigheten skulle utveckla systemet han efterfrågar.

– Faktum är det redan finns liknande system. Vad jag föreslår är att människor rapporterar in, säg varje fredag eller varannan fredag, på sin mobiltelefon hur mycket de har jobbat den senaste tiden. Sedan får de sina pengar insatta på sina konton på måndag morgon. Om du ska övertyga de som sitter i beslutande positioner, måste du presentera metoden som ger lägst kostnad och där bedrägeririsken är som minst.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV