Radar · Basinkomst

Pilotprojekt i Wales ger basinkomst till ungdomar

Unga i behov av extra stöd får möjlighet att delta i ett pilotprojekt med basinkomst i Wales.

Planerna på en basinkomst till unga så kallade care leavers i Wales blir verklighet. I sommar drar ett pilotprojekt igång som ger 500 ungdomar möjlighet till 1600 pund i månaden under två år. Förespråkarna är entusiastiska, medan kritikerna ser rött.

Det finns ett stort intresse för universell basinkomst i Wales och i det walesiska parlamentet, där ivriga förespråkare ser till att hålla frågan högt på agendan. Målet har varit att få till stånd någon form av försök med basinkomst, och det har flitigt debatterats hur ett sådant ska utformas.

Det senaste året har man fokuserat på gruppen care leavers, det vill säga unga som levt i familjehem eller boenden i samhällets regi och som nu ska stå på egna ben. De som vill se en sant universell basinkomst har menat att urvalet är för snävt, men nu står det ändå klart att en pilotstudie kommer dra igång till sommaren; 500 personer ur den aktuella gruppen berättigas till 1600 pund i månaden under två år, från och med månaden de fyller 18. Kostnaden beräknas uppgå till 20 miljoner pund under de tre år som projektet ska fortgå.

Ekonomisk stabilitet

Från konservativt håll var man snabb med att kritisera projektet och dess kostnader.

– Även om jag helhjärtat är för att hjälpa de fattigaste och mest utsatta i vårt land, är Labourregeringen inte ens i närheten av att leva i verkligheten med det här försöket, säger Wales konservativa skuggminister för socialt partnerskap, Joel James, i Nation cymru.

Ministern för social rättvisa, Jane Hutt, försvarade istället planerna och talade om ett ”spännande projekt som ska erbjuda ekonomisk stabilitet för en generation av unga som behöver det mest”.

– Vi vet att vi befinner oss mitt i en kris när det kommer till levnadskostnader och vi är fast beslutna att se över hur vi bäst kan stötta människor i Wales som lever i fattigdom, säger Hutt till Metro.

Inspirerar Skottland

Beskedet om pilotprojektets sjösättning togs emot med entusiasm också bland skotska Labourpolitiker. Partiets talesperson för social rättvisa och trygghet, Pam Duncan-Glancy, sa till den skotska nyhetstjänsten STV News att urvalet för piloten är ”en bra grupp att börja med” och berömde de walesiska beslutsfattarna.

– Vad det här visar är att när man har en regering, en Labourregering, som är modig nog att använda den makt de har för att göra förändringar i människors liv, då visar det vad man kan göra med den.

Skottlands parlament styrs av nationalistpartiet SNP, och Duncan-Glancy sa vidare att ”det här är precis vad vi borde se SNP göra här i Skottland”.
Enligt en talesperson för det skotska parlamentet håller man på att utveckla en garanterad minimi-inkomst som ska vara potentiellt ”transformerande”, skriver STV.

"Slöseri"

The Daily mails online-upplaga intar å sin sida en starkt ifrågasättande hållning och refererar i sin rubrik till projektet som ett ”häpnadsväckande slöseri med offentliga medel” som ger tonåringar 1600 pund i månaden ”för att göra INGENTING”. Tidningen listar ett antal försök med basinkomst i andra länder som inte lyckats, i den meningen att deltagarna mådde bättre men det ledde inte till att de lättare hittade arbete i någon högre grad. Man återger också kritiska röster från allmänheten hämtade från Twitter, där många verkar tycka att ersättningen är för hög – beloppet motsvarar ungefär 70 procent av en genomsnittlig lön i Wales.

Beloppet är skattepliktigt vilket innebär att mottagare inte kommer kunna uppbära andra former av stöd parallellt. Däremot är det ovillkorat såtillvida att det inte dras in om förmånstagaren hittar ett arbete.

Läs mer: 

Upp till bevis för basinkomst i Wales

Kritik mot planerad basinkomstpilot i Wales: ”För snävt”