Radar · Basinkomst

Kritik mot planerad basinkomstpilot i Wales: ”För snävt”

Parlamentsbyggnaden i Cardiff, Wales.

Planerna på ett pilotprojekt med basinkomst till 250 så kallade care leavers, unga personer som exempelvis växt upp i familjehem, får intern kritik i Wales nationalförsamling Senedd – målgruppen är för begränsad för att effekterna av en faktisk universell basinkomst ska kunna utvärderas.

UBI, universal basic income, har som koncept länge stötts och blötts i Wales nationalförsamling Senedd. Flera ledamöter och även förste minister Mark Drakeford har uttalat sig positivt och det har gått så långt att ett treårigt pilotprojekt planeras till april.

Det har dock rått oenighet om vilka ett sådant projekt ska omfatta, och när styret nu beslutat att sikta in sig på 250 så kallade care leavers, unga som tillbringat delar av sin uppväxt utanför familjen och istället i samhällets omsorg, låter kritiken inte vänta på sig. Ett särskilt utskott bestående av representanter för flera partier har nagelfarit planen och deras slutsats är att den bara kommer att ge begränsad information om effekterna av UBI.

Utredningen kom till stånd efter att en petition med dryga 1000 namnunderskrifter inkommit, där undertecknarna förespråkar att mottagarna av utbetalningen inom projektet istället väljs ut på geografisk basis.

Bredare underlag ger bättre bevis 

Slutsatsen är att den aktuella gruppen både är för liten till antalet och för specifik, och resultaten kommer inte att säga så mycket om hur en universell basinkomst fungerar i praktiken. Utskottets ordförande Jack Sargeant säger till BBC att nationalförsamlingen borde undersöka möjligheterna att utöka antalet personer som ingår i pilotprojektet, och se till att deltagarna, utöver sin status som care leavers, har så olika bakgrund och livssituation som möjligt.

– Även om inte alla medlemmar i utskottet stöder UBI så tror vi alla att en bredare plan för pilotprojektet har potential att få fram bättre och mer övertygande belägg för nationalförsamlingen att ta ställning till, säger han. 

Enligt Wales online råder utskottet också parlamentet att göra allt för att övertyga berörda departement i den brittiska regeringen om att stötta projektet.

Orterna Swansea, Rhondda Cynon Taf och Gwynedd har anmält intresse för att delta i projektet.

Läs mer: 

Wales ska testa basinkomst – kan ha påverkats av gräsrötterna

Upp till bevis för basinkomst i Wales

Vädjan i Wales: ”Fler borde få vara med i basinkomstförsöket