Radar · Basinkomst

Upp till bevis för basinkomst i Wales

I dag framställer förespråkare för basinkomst sina argument i den walesiska nationalförsamlingen, som i vanliga fall håller till här i Cardiff, till höger om gamla hamnbolagets tegelbyggnad.

Intresset för basinkomst är stort i brittiska Wales, där mycket pekar på att ett pilotprojekt kommer att genomföras. I dag hölls en utfrågning i nationalförsamlingen där förespråkarna fick presentera sina argument.

Wales förste minister Mark Drakeford har tidigare meddelat att han ställer sig positiv till att genomföra ett pilotprojekt med basinkomst i den brittiska riksdelen. Debatten om hur ett sådant projekt ska realiseras har dock varit livlig, och i dag har förespråkare för basinkomst presenterat sina argument i den walesiska nationalförsamlingen, Senedd.

Bland annat hänvisades till en forskningsrapport, A future fit for Wales: A basic income for all från tankesmedjan Autonomy som kommit fram till att en universell basinkomst skulle minska den totala fattigdomen i Wales med 50 procent och barnfattigdom med 64 procent. Enligt rapporten har UBI stöd av 69 procent av befolkningen i Wales.

Ska alla med?

Från politiskt håll har Liberaldemokraterna och Plaid Cymru uttalat sitt stöd för UBI, medan Drakefords Labour intar en mer avvaktande position när det kommer till vilka som ska omfattas av ett eventuellt försök, skriver The National. En faktisk universell basinkomst skulle innebära att varje medborgare erhåller en ersättning, oavsett inkomster och omständigheter. Labour har sagt att ett pilotprojekt snarare bör utformas så att det fokuserar på specifika grupper, som care leavers, det vill säga personer som tillbringat tid i samhällets vård, exempelvis i fosterfamilj eller stödboende.

Sophie Howe, ombudsman för framtida generationer i Wales, understryker under utfrågningen att ett sådant försök inte skulle handla om universell basinkomst i egentlig mening, och att det här är något som måste ses som en långsiktig investering i syfte att få bukt med fattigdom och som ett sätt att anpassa sig till en ny sorts arbetsmarknad.

– Jag upplever att vi i politiken ofta angriper symptomen istället för orsakerna, sa Howe.

Howe och hennes allierade vill istället avgränsa testet geografiskt. Med den utgångspunkten kommer det gå att dra slutsatser om huruvida systemet fungerar på universell nivå, vilket inte skulle vara möjligt om det begränsades till utvalda socioekonomiska grupper. Två distrikt, Gwynedd och Cynon valley, har redan anmält intresse.

"Progressivt"

Både Howe och Autonomys forskningschef Will Stronge framhåller att pandemin skapar ett än större behov för ”radikala och modiga förändringar”.

– När ekonomin och arbetsmarknaden kämpar för att komma på fötter igen är det uppenbart att ett garanterat inkomstgolv för alla är det mest progressiva sättet att säkra försörjning, säger Stronge i en kommentar.

Ett försök med 2500 personer, där var och en skulle få 60 pund i veckan, skulle kosta ungefär 50 miljoner pund, enligt rapportens beräkningar. En pilotstudie skulle också behöva ta hänsyn till de välfärdssystem som finns och som hanteras av Storbritannien.

Läs mer: 

Wales ska testa basinkomst – kan ha påverkats av gräsrötterna

Vädjan i Wales – fler borde få vara med i basinkomstförsöket

Wales vill basinkomst – störst barnfattigdom i Storbritannien

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV