Zoom

Israeliskt vapenföretag orsak till protester på Chalmers

Många protesterade mot att det israeliska vapenföretaget Elbits svenska dotterbolag skulle medverka på en jobbmässa på Chalmers i veckan.

Israeliska Elbit systems har nyligen tecknat miljardavtal med den svenska Försvarsmakten. Medan fredsaktivister i ett öppet brev kräver att avtalet hävs, ser nätverket Stäng ner Elbit det nu hävda manifestationsförbudet på Chalmers som ett bevis för hur kontakterna med ”folkmordsprofiterande företag” värderas över studenters rätt att uttrycka sina åsikter.

Samtidigt som Chalmers utfärdade sitt manifestationsförbud i veckan avbokades israeliska Elbit systems svenska dotterbolag från en jobbmässa på högskolan. Förbudet har nu hävts, och orsaken till protesterna kvarstår.

Elbit systems är en av Israels största tillverkare av elektroniska system för vapen och försvarsteknologi. Sedan 2020 finns en svensk filial i Göteborg och så sent som i slutet av oktober tecknades ett nytt tioårigt ramavtal mellan Elbit systems Sweden och Försvarsmakten till ett värde av 1,7 miljarder kronor.

I ett öppet brev till utrikesminister Tobias Billström och utrikeshandelsminister Johan Forssell begär Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet (IKFF) att regeringen ska kräva en omedelbar vapenvila i Gaza, och att attacker mot civila omedelbart upphör. De uppmanar också regeringen att bryta avtalet med Elbit, för att uppfylla sin skyldighet att verka för upprätthållandet av internationell rätt och internationell fred och säkerhet.

Stödjer indirekt krigsbrott

Det aktuella avtalet innebär att Elbit systems Sweden kommer att leda den svenska arméns digitaliseringsprocess och medför en omfattande expansion av företaget. Det framgår av ett pressmeddelande från Elbit systems Sweden. Moderbolaget Elbit systems marknadsför sitt krigsmateriel som ”stridstestat” vilket innebär att det har använts mot den palestinska befolkningen enligt exempelvis organisationen Corporate watch.

Genom att köpa produkter av dotterbolaget stödjer Sverige de pågående folkrättsbrotten och krigsbrotten, menar IKFF. Oftast är det vapenexport som är föremål för kritik, och det finns riktlinjer som säger att Sverige inte ska sälja vapen till krigförande stat, något som dock inte följs. Export till de stridande parterna i kriget i Jemen är ett av exemplen på det.

– Vi kritiserar oftast Sveriges vapenexport, men resonemanget funkar även för import. Man vill inte sälja vapen till krigförande stater eftersom det legitimerar kriget, och det är samma sak här, att sluta avtal just nu med ett israeliskt krigsmaterielföretag ger legitimitet åt företagets verksamhet och deras inblandning i det som Israel nu gör Gaza, säger Lina Hjärtström, ansvarig för politiskt påverkansarbete på IKFF.

Skyller på långa avtal

Nu är det här inte första gången Sverige gör affärer med Elbit och att Sverige köper israeliskt krigsmateriel har också lett till att Sverige exporterar krigsmateriel till Israel, enligt uppgifter från Inspektionen för strategiska produkter (ISP) som Svenska freds redogör för på sin vapenkarta.

– Det är ett problem vi ser hela tiden, Sverige ingår otroligt långa avtal och binder upp sig i komplexa försvarssystem som kräver mycket underhåll och uppdateringar, som gör att Sverige skapar ett beroende av samarbetet med problematiska aktörer, eller som i det här fallet där vi ser belägg för att Israel begår krigsbrott, säger Lina Hjärtström.

Men det är inte alls omöjligt att bryta dylika avtal.

– Man kan dels luta sig mot FN-stadgan som säger att man ska arbeta för fredliga lösningar. Sverige är också statspart till FN:s vapenhandelsavtal. Det täcker förmodligen inte just de här Elbit-produkterna, eftersom det verkar handla om digitalisering inom militären, att produkterna används mer för att bestämma vem man ska skjuta än att vara själva vapnet. Men vapenhandelsavtalet innehåller också skrivningar om syftet, att förhindra att vapenhandeln hindrar internationell fred och säkerhet och att vapen används för att begå brott mot internationell humanitärrätt – krigets lagar – eller mot de mänskliga rättigheterna.

"Oacceptabelt"

– Nu när FN:s säkerhetsråd lyckats enas om vikten av humanitär paus skulle jag säga att det är oacceptabelt att stödja aktörer som inte agerar i enlighet med det. Regeringen och ISP hänvisar ofta till vad lagstiftningen tekniskt tillåter och inte, även när man har möjlighet att agera på ett moraliskt riktigt sätt. Att ducka undan sitt ansvar för att försöka stoppa pågående krigsbrott med hänvisning till att vapenaffärer inte är olagliga tycker vi är oacceptabelt, säger Lina Hjärtström.

Det är regeringen som har det yttersta ansvaret för svensk vapenexport, fortsätter hon:

– Även om det inte finns samma regelverk för vapenimport borde regeringen se till att alla svenska myndigheter agerar för att upprätthålla folkrätten och aldrig legitimera krigsbrott. Nu har man har inte utnyttjat sitt handlingsutrymme. Vi fördömer allt våld mot civila, från alla aktörer. Regeringen har hittills misslyckats med att ta ställning mot våldet, och för folkrätten.

Den nuvarande situationen sätter fingret på problemen med vapenhandeln – det här riskerar alltid att hända, menar Lina Hjärtström.

– Vi ser att vapen inte skapar säkerhet, utan skapar möjligheten att bedriva krig. Den tar investeringar från annat som kan skapa säkerhet. Enligt siffror från SIPRI för år 2022 utgör Israels militära utgifter 12,17 procent av statens offentliga utgifter, att jämföra med Sveriges andel som ligger på 2,72 procent.

Omstridd medverkan på mässa

I veckan var företaget Elbit också i händelsernas centrum när Chalmers tekniska högskola i Götebörg på måndagen meddelade det ovanliga beslutet att förbjuda manifestationer på sitt campus. Rektor Martin Nilsson Jacobi och studentkårens ordförande Isabelle Jarl skrev i ett gemensamt uttalande att det handlade om allmänna oroligheter i världen och att man ville säkerställa en trygg arbetsplats för studenter och anställda.

Samtidigt hade protester riktats mot Chalmers med anledning av att Elbit systems Sweden skulle medverka på den arbetsmarknadsmässa som ägde rum på högskolan i tisdags, och som arrangerades av studentkåren.

Privatpersoner hade bedrivit namninsamlingar via organisationen Skiftet och Svenska freds hade i en blixtaktion uppmanat människor att kontakta mässan och kräva att de avslutar samarbetet med vapenföretaget.

I sista stund, dagen efter beskedet om allmänt förbud mot politiska manifestationer, drogs företagets medverkan in. Enligt uppgifter från Chalmers pressavdelning var det ett gemensamt beslut av högskolan, studentkåren och Elbit systems Sweden, som togs efter att man fått kännedom om en eventuellt planerad manifestation i samband med mässan.

"Knappast en slump"

Enligt Chalmers var det inte enbart kritiken mot Elbits medverkan som föranledde förbudet.

Ett antal olika händelser där både studenter och anställda upplevt otrygghet, starkt obehag och hot ligger bakom, men vi hoppas snart kunna justera detta, så länge vi kan säkerställa trygghet och arbetsmiljö här, skriver Chalmers pressavdelning i ett mejl till Syre.

I Göteborg finns nätverket Stäng ner Elbit, som planerade en lugn manifestation med flygbladsutdelning på arbetsmarknadsmässan, på initiativ av ett antal engagerade studenter och anställda.

Vi har svårt att se Chalmers beslut kring ”politiska manifestationer” som något annat än en direkt respons på det. Om de med ”allmänna oroligheter” hänvisar till den senaste tidens motståndsvåg i Palestina och Israels folkmordsrespons (vilket man väl i sammanhanget kan anta) så har de haft över en månad på sig att reagera, så att det här beslutet kommer direkt efter att protesten mot Elbit flammade upp är knappast en slump, skriver de i ett mejl.

De skriver också att ”det går inte att tolka förbudet på annat sätt än att Chalmers värderar kontakterna med folkmordsprofiterande företag över studenters rätt att uttrycka sina åsikter och att de tänker kämpa för att kunna upprätthålla dessa kontakter”.

"Kan fråga sig hur man resonerat"

Manifestationsförbudet väckte förvåning och upprördhet, och många menar att det går stick i stäv med yttrandefriheten. Och redan på fredagen meddelade Chalmers rektor Martin Nilsson Jacobi att förbudet hävs:

– Vi ser och hör att beskedet om att inte tillåta politiska manifestationer har skapat starka reaktioner och väckt känslor, sa han då till Göteborgs-Posten.

Att Chalmers är en stiftelse och sålunda en privat aktör betyder att de får ha ordningsregler. För ett statligt universitet skulle det vara annorlunda. Då är det staten som begränsar mötesfriheten vilket kräver stöd i lag, förklarar Mikael Ruotsi, universitetslektor vid juridiska institutionen vid Uppsala universitet.

– Men oavsett kan enskilda personer ha en rätt att demonstrera på platser dit allmänheten har tillgång. Jag kan konstatera att det blir svårt upprätthålla ett sådant förbud, man kan fråga sig hur man har resonerat.

Läs mer: 

Chalmers backar – tillåter manifestationer

Manifestationsförbud på Chalmers sågas – ”Inte tillräckliga skäl”

Israels krigsnota: 28 miljarder per dag

Protester mot israelisk vapenfirmas filial i Göteborg

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV