Radar · Basinkomst

Brittisk vård kan spara miljarder på basinkomst

Forskningen om basinkomst har letts av forskare vid Northumbria-universitetet i Newcastle.

Basinkomst kan spela en viktig roll i hanteringen av Storbritanniens folkhälsokris, enligt ny forskning från Institutet för vård och omsorgsforskning (NIHR) som lanserades på torsdagen.

Rapporten Behandla orsaker inte symptom: Basinkomst som en åtgärd inom offentlig vård har tagits fram av forskare vid universiteten i Northumbria, York, Bath och Strathclyde, i samarbete med tankesmedjorna Compass och Autonomy. Den visar att vården i Storbritannien kan spara hundratals miljarder kronor på att införa basinkomst.

Basinkomst är en regelbunden och ovillkorad kontant betalning till alla individer utformad för att minska fattigdomen, öka den ekonomiska tryggheten och förbättra det allmänna välbefinnandet. Forskarna har räknat på potentiella följdeffekter för ekonomi och hälsa om basinkomst införs, genom att använda ekonomiska modeller, hälsomodeller, opinionsundersökningar och samråd med samhället.

Miljarder att spara

De mest ambitiösa programmen skulle enligt forskarna kunna minska ojämlikheten i Storbritannien med 55 procent, till den lägsta i världen. Deras beräkningar visar att även ett mer ”blygsamt” basinkomstprogram på 75 pund (motsvarande cirka 1 000 kronor) per vecka, skulle kunna minska barnfattigdomen till den lägsta nivån sedan 1961, det första år då jämförbar statistik blev tillgänglig.

Rapporten visar också att folkhälsan skulle förbättras dramatiskt. 125 000-1 000 000 depressiva sjukdomar och 120 000-1 040 000 fysiska åkommor skulle kunna förebyggas eller fördröjas. Vinsten skulle bli 130 000-655 000 ’kvalitetsjusterade levnadsår’, något som värderas till mellan 3,9 och 19,7 miljarder pund (motsvarande 52-264 miljarder kronor).

Opinionsundersökningar som rapporten analyserar visar att de flesta britter skulle vilja se generösa basinkomstprogram som avsevärt minskar fattigdom och ojämlikhet och förbättrar fysisk och psykisk hälsa. Och de vill finansiera programmen genom nya förmögenhets- och koldioxidskatter och höjda bolagsskatter, men skulle även acceptera mindre höjningar av inkomstskatten.

Skiftar debatten

– Dessa första indikationer på folkhälsoeffekter skiftar debatten, säger Matthew Johnson, professor i statsvetenskap vid Northumbria universitet och projektledare för studien, i ett pressmeddelande.

Han menar att forskningen kan stärka övertygelsen hos politiska styren som redan tidigare uttryckt stöd för basinkomst, såsom i Wales och Manchester.

– Resultaten av den här rapporten är tydliga: det finns inget uppenbart alternativ till basinkomst som på ett så mångfacetterat sätt påverkar hela samhället, säger Johnson.

Kate Pickett, professor i epidemiologi vid York universitet ser det som självklart att lyssna till de som drabbats av fattigdom, osäkerhet och uteblivna möjligheter, efter ”decennier av mätbara misslyckaden”.

– Vi behöver lyssna på deras uttryckta behov och levda erfarenhet och utveckla politik som gör att de kan blomstra.

Läs mer:

Neddragningar i välfärden kan ligga bakom kortare brittiska barn

Här är alla ställen där basinkomst testats i världen

Upp till bevis för basinkomst i Wales