Radar · Basinkomst

Därför fick bebisar aktivare hjärnor av basinkomst

Om den ökade hjärnaktiviteten även kommer leda till att barnen utvecklas mer kognitivt och beteendemässigt ska undersökas i fortsatta studier.

Bebisars hjärnaktivitet ökar om deras mammor får basinkomst. Det visar resultaten från en amerikansk studie, där mammorna var låginkomsttagare. Nu vet forskarna orsaken.
– 333 dollar per månad måste ha förändrat barns upplevelser, säger Kimberly Noble, professor i neurovetenskap.

I den amerikanska studien Babys first years vill forskarna undersöka hur fattigdom påverkar barns utveckling. På förlossningsavdelningar tog de år 2019 kontakt med mammor som hade låga inkomster. En grupp fick 333 dollar (motsvarande ungefär 3 500 kronor) utan några krav på hur de skulle använda pengarna. Samtidigt fick en annan grupp mammor från samma inkomstskikt 20 dollar i månaden.

Efter ett års tid gjordes hjärnscanning på bebisarna, totalt 435 stycken. Då visade det sig att ettåringarna till mammorna som hade fått basinkomsten hade mer aktiva hjärnor, vilket Syre berättat om tidigare.

– Att växa upp i fattigdom har vi vetat i många år är en riskfaktor för sämre skolprestationer, lägre inkomster och sämre hälsa, säger Kimberly Noble, professor i neurovetenskap och en av forskarna bakom studien.

Hon tillägger att det också tidigare har varit känt att det finns kopplingar mellan barns hjärnutveckling och fattigdom.

– Men fram tills nu har vi inte kunnat säga om fattigdom i sig orsakar skillnader i barns utveckling. På grund av den randomiserade designen (på studien reds. anm.) vet vi att 333 dollar per månad måste ha förändrat barns upplevelser eller miljöer, och att deras hjärnor anpassat sig till de förändrade omständigheterna, säger Kimberly Noble, i ett pressmeddelande.

Fler sagor och leksaker

Först visste inte forskarna vilka erfarenheter som hade lett till bebisarnas ökade hjärnaktivitet. Men i höstas släpptes en till studie om just detta som byggde på intervjuer med mammorna.

Det visade sig att mammorna som hade fått basinkomsten hade använt pengarna till att köpa böcker och leksaker till barnen, trots att deras inkomst i vissa fall låg långt under fattigdomsnivån. Dessutom lade de mer tid på att läsa sagor och berätta berättelser för sina barn, jämfört med kontrollgruppen som hade fått den lägre summan. Samtidigt jobbade inte mammorna med basinkomsten mindre än mammorna i kontrollgruppen. I studien konstaterar forskarna att USA har extremt lite stöd för barnfamiljer som råkar i ekonomisk knipa.

Än är det oklart om skillnaderna mellan bebisarnas hjärnaktivitet kommer hålla i sig över tid, och om detta i så fall leder till skillnader i barnens kognitiva eller beteendemässiga utveckling. Detta ska mätas framöver i studien, som kommer pågå fram tills att barnen är drygt fyra år.

Läs mer:

Vad är basinkomst eller medborgarlön? Här är grunderna

Basinkomst i USA utvärderas – så användes pengarna

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV