Zoom

Mjölkbönder belönas av kungen – majoriteten följer inte djurskyddslagen

 Det är inte ovanligt att mjölkbönder som anses ha bra djurhållning har kor eller kalvar som står eller ligger i sin egen eller andras avföring.

I våras delade kungen ut guldmedaljer till 56 mjölkbönder, som anses ha ett extra bra kvalitetsarbetet. Bland annat ska de ha en djuromsorg som är bättre än lagen, enligt Lantbrukarnas riksförbund, LRF. Men nu visar en granskning att över hälften inte har följt djurskyddslagstiftningen. En del kor har fått ligga i sin egna avföring – vilket riskerar att fräta hål på huden.

Sedan 1958 har kungahuset delat ut guldmedaljer till mjölkbönder vars ”mjölkkvalitet utmärker sig”. Bakom guldmedaljerna står Lantbrukarnas riksförbund, LRF. De beskriver att vinnarnas kvalitetsarbete bland annat omfattar djuromsorg ”som sträcker sig betydligt längre än att bara följa lagar och förordningar”.

I år tilldelades 56 guldmedaljörer priset. Men nu visar en ny granskning att över hälften av dessa inte har följt djurskyddslaglagstiftningen minst en gång. Det är den ideella organisationen Djurrättsalliansen som har gått igenom samtliga kontroller som Länsstyrelsen har gjort över dessa bönders verksamhet.

Kontrollerna, som Syre har fått en del av, visar att 32 av guldmedaljörerna har fått anmärkningar för att inte följa djurskyddslagen. Det kan till exempel handla om att djuren har legat i sin egna avföring, att ladugården där korna bor är för kall och blåsig på vintern, att båsen är för små, vissa lador har för dålig ventilation och att matspannar eller hängande kedjor riskerar skada djuren.

– Genom att genomföra granskningen får vi inblick i hur djurens livssituation faktiskt ser ut, säger Malin Gustafsson, talesperson för Djurrättsalliansen.

I vissa fall har Länsstyrelsen påpekat bristerna upprepade tillfällen under flera års tid. En mjölkbonde i Halland kritiserades redan 2013 bland annat för att korna var smutsiga och saknade torra liggplatser. När Länsstyrelsen besökte gården igen fyra år senare följdes fortfarande inte djurskyddslagen. Till exempel hade kor så kallade gödselpansar – avföring som har torkat in i pälsen och bildat hårda ytor som kan fräta hål på huden. Det fanns även kalvar som saknade mat. Bonden fick föreläggande, ett beslut som innebär att du kan riskera att få djuren omhändertagna eller förbjudas att ha djur.

När Länsstyrelsens 2018 besöker gården igen återstod flera av bristerna. Även i mars 2021 fann Länsstyrelsen att bonden inte följde djurskyddslagen – bara elva dagar innan bonden fick en guldmedalj för sitt kvalitetsarbete.

– LRF vill ge sken av att mjölkindustrin är bra för djuren. Det slår den här granskningen hål på, säger Malin Gustafsson.

Tre bönder fick förelägganden

Förutom bonden i Halland har ytterligare två bönder fått så kallade förelägganden – just för att man inte har åtgärdat de påpekade felen. En av dessa hade så sent som bara några månader innan medaljutdelningen fått ett föreläggande – i december 2021. Drygt två veckor innan kungen delade ut medaljen konstaterade Länsstyrelsen ytterligare tre fel.

Bara 16 av bönderna som tilldelades guldmedalj har blivit helt godkända vid kontrollerna. Resterande åtta har inte blivit granskade alls. En orsak kan vara att djurdskyddskontroller genomförs sällan.

– Så länge vi har en djurskyddslagstiftning som tillåter utnyttjandet av andra djur så kommer det finnas gårdar som dessa. Även om lagen följs till punkt och pricka är det ändå inte etiskt försvarbart, säger Malin Gustafsson.

En annan kritik som Länsstyrelserna har riktat mot flera mjölkbönder har handlat om att djuren har haft för trånga utrymmen
En annan kritik som Länsstyrelserna har riktat mot flera mjölkbönder har handlat om att djuren har haft för trånga utrymmen. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Syre försöker få till en telefonintervju med Lantbrukarnas riksorganisation, LRF, men endast deras presschef svarar och då över mejl.

Över hälften av årets guldmedaljörer har vid ett eller flera tillfällen inte följt djurskyddslagstiftningen. Hur anser ni att det rimmar med att vinnarnas kvalitetsarbete ska omfatta djuromsorg ”som sträcker sig betydligt längre än att bara följa lagar och förordningar”?

– Utan att ha tagit del av granskningen är det uppenbart att det inte gjorts skillnad på kontrollanmärkningar och föreläggande. Föreläggande är ett tvingande beslut på en brist som måste åtgärdas medan en anmärkning är en frivillig åtgärd som är vanligt förekommande efter en genomförd kontroll, skriver Manuel Ferrer tillförordnad presschef på LRF.

Det är inte första gången Lantbrukarnas riksförbund har fått information om att en del av mjölkbönderna som får medalj har brustit i att följa djurskyddslagstiftningen. Två gånger tidigare har granskningar visat liknande resultat. År 2020 avslöjade Djurrättsalliansen att hälften av guldmedaljörerna kritiserats av Länsstyrelsen för att inte ha följt djurskyddslagstiftningen.

Dessförinnan hade Syre granskat de mjölkbönder som fick medalj år 2018 och 2019. Även en stor del av dessa hade fått anmärkningar av Länsstyrelsen.

Ni har tidigare sagt att ni skulle se över era rutiner kring vilka som får medaljerna. Vad säger ni till dem som anser att ni inte verkar bry er?

– Jag skulle uppmana dem att besöka en lantbrukare. De allra, allra flesta sätter djuromsorgen främst och gör det 365 dagar om året,  skriver Manuel Ferrer tillförordnad presschef, och tillägger att det är förhållandevis få lantbrukare som inte får anmärkningar i ”en omfattande kontroll över hela gården”.

Bra djurhållning – tjurar nedkletade med avföring

Hans bild av djurhållningen tycks stämma in på Länsstyrelsens bedömningar. I ett av de handlingar där Länsstyrelsen enbart gett kontrollanmärkningar står det att bonden ”i stort har en bra djurhållning” utifrån vad de har kontrollerat.

Samtidigt skriver myndigheten att bonden behöver åtgärda vissa saker för att djurhållningen ”ska följa djursskyddslagstiftningen”. Bland annat hade bonden tre tjurar som var nedkletade med avföring, samt för tunna väggar för att djuren skulle ha det tillräckligt varmt om vintern.

Läs mer:

Prisade bönder bröt mot djurskyddslagstiftningen

Bönder som bryter mot djurskyddslag belönas

Blev guldbonde trots vanvård

Få politiker engagerar sig för djurens bästa

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV