Radar · Nyheter

Bönder som bryter mot regelverk belönas

Prins Carl-Philip delar ut pris till mjölkbönder.

35 procent av de mjölkbönder som den 8 april fick en guldmedalj av prins Carl Philip för sin ”prickfria” mjölk bröt mot djurskyddslagstiftningen vid sin senaste kontroll. Trots det skriver Expressen i sin rapportering från medaljceremonin: ”Kor som mår bra mjölkar bättre.”

Den 5 april, tre dagar innan Lantbrukarnas riksförbunds (LRF) årliga utdelning av guldmedaljer till mjölkbönder, kunde Syre avslöja att 45 procent av 2018 års medaljörer bröt mot djurskyddslagstiftningen vid sin senaste kontroll.

Efter vår granskning, skrev bland annat Kvällsposten/Expressen en artikel om guldmedaljutdelningen. Av de två gårdar som Expressen skrev om bröt den ena mot djurskyddslagstiftningen vid sin senaste kontroll, och den andra har aldrig haft någon kontroll. Expressens journalister skriver: ”Den höga mjölkkvaliteten kommer av stor noggrannhet och mycket arbete. Mjölk av högsta klass ger bättre betalt eftersom kor som mår bra mjölkar bättre.”

Enligt Lena Lindström, etolog på Institutet Vethos, är det en myt:

– Många inom animalieproduktionen säger att djurvälfärd och produktion går hand i hand, att om djuren inte mår bra, skulle de inte kunna producera bra, men så är det inte. De flesta håller med om att det inte är god djurvälfärd att stå bunden dygnet runt. Ändå lyckas de kor som lever så vara fysiskt friska nog för att producera ”prickfri” mjölk, sade hon under vår granskning i våras.

Som i fängelse

Och Veterinärförbundets Johan Beck-Friis har sagt till tidningen ATL: ”Alla djur som står uppbundna nio månader om året har ju en väldigt begränsad möjlighet att utföra naturligt beteende” och jämförde det med att sitta i fängelse.

Redan 2010 kunde SR berätta att den ras av mjölkkor som nu är vanligast i Sverige mår sämre än andra raser, men mjölkar bättre.

Vad Expressen baserar sitt konstaterande på framgår inte i artikeln. När vi frågar de två reportrarna som har skrivit texten om en källa får vi svar från den ena att det är den andra journalisten som har skrivit den meningen. Den journalisten svarar oss aldrig.

Guldmedaljörerna 2019

Av de 37 mjölkbönder som den 8 april 2019 fick en guldmedalj bröt 35 procent mot djurskyddslagstiftningen vid sin senaste kontroll. En av dem fick, på grund av upprepade brister i djurskyddet, ett föreläggande från länsstyrelsen dagen efter medaljutdelningen, vilket vi tidigare har berättat om.

63 procent av de bönder som har haft en djurskyddskontroll någon gång under de senaste tio åren, och är knutna till Arla, bröt mot djurskyddslagstiftningen. Tre av gårdarna ligger i Kalmar län; alla tre hade brister vid sin senaste djurskyddskontroll. Några av de brister som upptäcktes hos årets guldbönder var att kalvar saknade tillgång till vatten, djuren var smutsiga, stallen var smutsiga, ventilation saknades, båsen var för korta och det var för mycket gödsel i boxarna så att kalvarna inte kunde äta i naturlig ställning.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV