Radar · Nyheter

Blev guldbonde trots vanvård

På den aktuella gården var kalvboxarna så överbelagda att kalvarna inte kunde äta eller dricka i naturlig ställning.

Den 8 april delades årets guldmedaljer till mjölkbönder ut av prins Carl Philip. Dagen därpå fick en av medaljörerna ett föreläggande av länsstyrelsen för att i över ett år ha brutit mot djurskyddslagstiftningen. Efter Syres granskning ser LRF och Arla över sina rutiner.

Den 5 april, tre dagar innan Lantbrukarnas riksförbunds (LRF) årliga utdelning av guldmedaljer till svenska mjölkbönder, kunde Syre visa att en stor del av förra årets medaljörer hade brutit mot djurskyddslagstiftningen. Nu kan vi avslöja att en av årets medaljörer återkommande har brutit mot lagstiftningen till den grad att han riskerar djurförbud.

Den 9 april fick mjölkbonden ett föreläggande från länsstyrelsen att omedelbart rätta till de brister som upptäcktes redan 2017. 2018 och 2019 har samma brister konstaterats, och i föreläggandet framgår att ”det inte kan antas att [bonden] på eget initiativ kommer att se till att avhjälpa dem”.

Under länsstyrelsens kontroller i december 2017 och januari 2018 uppmärksammades bland annat att kor hölls uppbundna i för korta bås och att två kalvar hölls i boxar avsedda för en. Inhägnaderna var smutsiga av avföring – kalvarna kunde inte äta i en naturlig ställning – och även trasiga, vilket ansågs vara en skaderisk. Dessutom saknades en kalvningsbox; korna hade fått kalva uppbundna.

Bristerna skulle vara åtgärdade den 31 mars 2018, men när den uppföljande kontrollen gjordes i februari 2019 hade ingenting hänt. Länsstyrelsen har ännu inte kontrollerat om bonden har gjort de åtgärder som föreläggandet kräver. Om de inte görs kan länsstyrelsen pröva frågan om omhändertagande av djur och förelägga guldbonden med djurförbud.

Den aktuella bonden tillhör mejeriet Arla Foods, som inte vill kommentera enskilda fall. Tidigare i vår granskning framkom det att Arla inte tittade på länsstyrelsens kontrollrapporter innan de valde vilka av sina bönder de nominerade till LRFs guldmedaljprogram. Nu skriver Arlas presschef Erik Bratthall i ett mejl:

– Tidningen Syres artikel har uppmärksammat oss på frågan och vi kommer att se över våra rutiner.

LRF Mjölk, som delar ut guldmedaljerna, har inte heller velat uttala sig om specifika fall och meddelade i mars att de inte skulle göra några förändringar i rutinerna efter vår granskning av förra årets guldmedaljörer. Även de har nu ändrat sig.

– Hur länsstyrelsernas kontroller kan användas i kvalitetssäkringen av kommande guldmedaljörer ses över just nu, skriver Hans Andersson på LRF Mjölk i ett mejl.

Läs mer från vår granskning av LRF Mjölks guldmedaljprogram:

1: https://tidningensyre.se/2019/nummer-353/prisade-bonder-brot-mot-djurskyddslagstiftningen/
2: https://tidningensyre.se/goteborg/2019/nummer-187/6-av-10-guldbonder-i-vastra-gotaland-brot-mot-djurskyddslagstiftningen/
3: https://tidningensyre.se/stockholm/2019/nummer-113/mjolkbonder-fick-kvalitetspris-fran-lrf-utan-kontroll-for-djurskydd/