Radar · Morgonkollen

Dom mot klimataktivister i dag

Förbränning av fossila bränslen står för det största bidraget till växthuseffekten både i Sverige och i övriga världen.

Med reflexvästar och banderoller satte de sig på E4 i Solna i morgonrusningen – två av dem limmade fast handflatorna i marken. Tolv personer som deltog i klimatprotesten och åtalats för sabotage får i dag sina domar.

Den 29 augusti deltog tolv kvinnor och män mellan 25 och 70 år i en aktion som genomfördes av organisationen Återställ våtmarker som beskriver sig som en ”fredlig civil olydnadsrörelse”.

Männen och kvinnorna satte sig på motorvägen nära Karolinska universitetssjukhuset i Solna norr om Stockholm och stoppade trafiken vilket orsakade milslånga köer i morgonrusningen.

”Vi satt där för att rädda livet på alla i Sverige och i världen. Rädda livet på alla varelser”, sade en av de tolv åtalade i förhör som hölls efter händelsen.

Aktionen fick stor uppmärksamhet eftersom en ambulans under utryckning på väg till sjukhuset var ett av de fordon som fastnade i det kökaos som uppstod på motorvägen.

Utsläppen ska enligt etappmålet för inrikes transporter minska med minst 70 procent till 2030 jämfört 2010
Utsläppen ska enligt etappmålet för inrikes transporter minska med minst 70 procent till 2030 jämfört 2010. Utsläppen har hittills minskat med 27 procent jämfört med 2010 och behöver framgent minska med knappt en miljon ton per år i snitt för att 2030-målet ska kunna nås. – Naturvårdsverket Grafik: TT

De tolv som deltog i aktionen åtalades för sabotage och för ohörsamhet mot ordningsmakten. Enligt brottsbalken kan den som ”allvarligt stör eller hindrar den allmänna samfärdseln” dömas till upp till fyra års fängelse för sabotage.

Samtliga åtalade har förnekat brott.

Två domar har senaste tiden kommit mot aktivister vid liknande aktioner, som fällts för just sabotage. Flera organisationer, däribland Amnesty, har lyft sin oro över rättsprocesserna och vad de riskerar att få för konsekvenser.

En av aktivisterna visar upp sin hand, som han limmat fast i en av körbanorna vid klimatprotesten på E4
En av aktivisterna visar upp sin hand, som han limmat fast i en av körbanorna vid klimatprotesten på E4. Foto: Polisens förundersökning

Läs mer: 

Hårdare tag mot klimataktivister

Amnesty kritiskt till gripande av klimataktivister: “Stöttar alltid fredliga aktivister”

Klimataktivister: ”Vi släpper alltid fram ambulans”

Rättegång mot klimataktivister – åtalas för sabotage

Fakta: Sabotage i lagen

I brottsbalken står följande:

”Om någon förstör eller skadar egendom, som har avsevärd betydelse för rikets försvar, folkförsörjning, rättsskipning eller förvaltning eller för upprätthållande av allmän ordning och säkerhet i riket, eller genom annan åtgärd, som ej innefattar allenast undanhållande av arbetskraft eller uppmaning därtill, allvarligt stör eller hindrar användningen av sådan egendom, dömes för sabotage till fängelse i högst fyra år.

Detsamma skall gälla, om någon eljest, genom skadegörelse eller annan åtgärd som nyss sagts, allvarligt stör eller hindrar den allmänna samfärdseln eller användningen av telegraf, telefon, radio eller dylikt allmänt hjälpmedel eller av anläggning för allmänhetens förseende med vatten, ljus, värme eller kraft.”

TT

Transportsektorns utsläpp av växthusgaser 

Utsläpp av växthusgaser från transporter svarar för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp. Sedan 1990 har utsläppen minskat med 21 procent. Huvuddelen av växthusgaserna från transportsektorn kommer från vägtrafiken, där utsläpp från personbilar och tunga fordon dominerar.

Källa: Naturvardsverket