Radar · Miljö

Amnesty kritiskt till gripande av klimataktivister: “Stöttar alltid fredliga aktivister”

Finländska klimataktivisten Anders Brandt frihetsberövades och avvisades av Stockholmspolisen.

Den 24 augusti frihetsberövades och avvisades finländska klimataktivister från Sverige på grund av planerat deltagande i en demonstration på Gotland. Nu vänder sig Amnesty Sverige och Amnesty Finland i ett öppet brev till polisen och kräver förklaring.

24-åriga finländska klimataktivisten och medicinstudenten Anders Brandt var på väg till Gotland för att vandra och tälta och även delta i den stora klimataktionen Take Concrete Action mot Cementas fabrik i Slite. Vid färjeterminalen i Stockholm greps Anders tillsammans med fem andra finländska klimataktivister och sattes i förvar, för att sedan utvisas. Anders har därefter belagts med återreseförbud till Sverige under två års tid.

Till finska Yle uppger Anders att han är omskakad efter upplevelsen och misstänker att gripandet är politiskt motiverat.

– Jag har inte begått något brott och svenska polisen säger inte heller att jag skulle ha gjort det.

– Det är helt lagligt att åka till ett grannland som är inom Schengenområdet, ett nordiskt land, för att demonstrera. Dessutom är det en mänsklig rättighet att demonstrera.

Nu riktar sig Amnesty Sverige och Amnesty Finland till Stockholmspolisen med krav på en redogörelse för vilka grunder besluten fattats på och hur riskbedömningen gjorts. Samtidigt noterar Amnesty att gripandet inte sker i ett vakuum utan i ett samhälle där demonstranter och journalister blir allt hårdare bemötta.

– Under de senaste åren har protester pågått över hela världen. Människor samlas för att protestera mot inskränkta rättigheter, för ett liv fritt från våld, för sin rätt att bli behandlade lika inför lagen och, inte minst, för klimaträttvisa. I samband med dessa protester, där människor fredligt uttryckt sin önskan om ett rättvist och bättre samhälle, har vi på Amnesty också bevittnat hur statsmakten på många håll slagit tillbaka hårt.

Amnesty menar vidare att rätten att fredligt protestera är en grundpelare i ett demokratiskt samhälle och utgör ett medel för demokratiskt engagemang.

– Amnesty International stöttar alltid fredliga aktivister, journalister och rörelser som hotar att tystas.

Läs mer: 

Skulle delta i aktion mot Cementa – stoppades av polisen 

Radar · Miljö

COP28: Forskare i aktion mot ”spel för gallerierna”

Aktivisterna vill sätta ljuset på världsledarnas och den svenska regeringens ovilja att lyssna på forskningen.

COP-toppmötena har ”misslyckats helt” med att adressera klimatkrisen. Det menar forskarna i Scientist rebellion som på fredagen klistrade upp forskningsartiklar på klimat- och näringslivsdepartementet och kräver radikal samhällsekonomisk omställning.

Aktionen som genomfördes på fredagsmorgonen i Stockholm ingår i en internationell kampanj riktade mot klimattoppmötet COP28 i Dubai. Genom att stå upp för vetenskapen – och använda metoder som kan ”överrösta lobbyister och starka ekonomiska intressen” – vill forskarna påminna om att klimatkatastrofen drabbar miljontals människor årligen och att utsläppen måste minska drastiskt.

Syftet är att ”larma allmänheten om att regeringen totalt ignorerar forskningsläget på bekostnad av allas rätt till en beboelig planet, våra barns rättigheter och vår framtid”.

I ett pressmeddelande konstaterar aktivisterna att dagens globala koldioxidutsläpp är 60 procent högre än då världsledarna lovade undvika ”farliga antropogena störningar av klimatsystemet” vid första klimattoppmötet 1992.

– Världens elit och makthavare har nu visat i decennier att de sviker oss. Krisen blir värre för varje dag som går och det är de mest sårbara som kommer drabbas värst, säger Aitzkoa Lopez de Lapuente Portilla, forskare inom biomedicin och aktiv i Scientist rebellion.

”Att agera kraftfullt nu är en fråga om liv och död”, enligt forskarna. Foto: Scientist rebellion

Störst skuld och störst ansvar

Scientist rebellion framhåller även det faktum att förhandlingarna i Dubai leds av vd:n på ett oljebolag, Sultan Al Jaber:

”Detta speglar väl hur klimatomställningen hålls som gisslan av en elit vars intresse ligger i att förhindra eller fördröja reell omställning för att upprätthålla den fossilekonomi som byggt upp deras rikedom.”

För Sveriges krävs enligt forskarna en utsläppsminskning på ungefär 38 procent per år om Parisavtalets mål ska kunna uppnås på ett rättvist sätt.

– Regeringens politik accelerar klimatkrisen och ökar samhällsklyftorna. De som bär störst skuld till utsläppen är också de som har störst ansvar för att ta oss ur klimatkrisen. För att omställningen ska bli rättvis är det framför allt de rika som måste göra avkall på ohållbara livsstilar med överflöd. Det är inte rimligt att de som redan lever på marginalerna får ta notan av detta överflöd, säger Jeannette Eggers, forskare inom hållbart skogsbruk.

Thomas Hörberg, docent i lingvistik och aktiv i Scientist rebellion beklagar att Sverige inte har nånting att komma med till förhandlingarna.

– Det är en skam att ett rikt land som Sverige som dessutom har extremt goda förutsättningar för att ställa om till förnybart utgör en bromskloss när det kommer till internationella klimat- och miljöåtgärder. Sverige har alla möjligheter att agera föredöme och visa vägen, regeringen har inga ursäkter, säger han.

Aktivisterna kräver därför en radikal samhällsekonomisk omställning och uppmanar fler att mobilisera för det.

– Nu är det dags att vi reser oss och agera kollektivt. Historien visar att gemensamma massprotester kan leda till omdanande samhällsförändringar. Vi kan välja en bättre framtid! säger Aitzkoa Lopez de Lapuente Portilla.

Radar · Miljö

Dom: Klimataktivist slipper straff på grund av klimatnödläge

 Polis bär bort aktivister från Extinction rebellion som blockerar trafiken i gatukorsningen Sveavägen-Kungsgatan under en aktion i april förra året.

I en ovanlig dom från Stockholms tingsrätt döms en 41-årig aktivist för ohörsamhet mot ordningsmakt. Men straffet efterges, med hänvisning till klimatnödläget.
– Jag tycker att det är historiskt, säger mannens advokat Pia Björnstrand.

Det var den 19 augusti förra året som mannen tillsammans med ett fyrtiotal andra stoppade trafiken på Kungsgatan i centrala Stockholm. I samband med att polis beordrade honom att lämna platsen, valde han att bli kvar och rapporterades därför för ohörsamhet mot ordningsmakt.

I Stockholms tingsrätt ansåg han sig inte skyldig till brottet, utifrån att han agerat i nöd till följd av den pågående klimatkrisen. Men det var inte ett skäl som domstolen godtog.

”Den faktiska effekten av handlingen som ett sätt att motverka hotet framstår inte som självklar. Vidare gäller att det i förevarande fall finns andra viktiga intressen som hindras, såsom t.ex. samhällsfunktion och säkerhet. Det framstår inte heller som självklart att just biltrafik är ett område där det kan anses råda en avsaknad av åtgärder från statsmakternas sida,” skriver tingsrätten.

Men även om han inte anses fri från ansvar för brottet slipper han straff. Domstolen hänvisar till ett kapitel i brottsbalken, där det framgår att påföljd kan efterges ”om det är uppenbart oskäligt”.

Modigt beslut

Rätten motiverar sitt beslut med att: ”Det är fråga om ett akut nödläge och effekterna av klimatförändringarna är redan påtagliga. Vetenskapen är i stor utsträckning enig om orsakerna till klimatkrisen och kan med stor säkerhet förutsäga konsekvenserna för livsbetingelserna på jorden. Det står klart att följderna kommer att bli katastrofala om inte nödvändiga åtgärder vidtas för att sänka utsläppen. Det står vidare klart att tiden för att vidta åtgärder är mycket knapp. Det kan också konstateras att varken föregående eller nuvarande regering har vidtagit tillräckliga åtgärder. XX har agerat på grund av att ett av rättsordningen skyddat viktigt intresse är utsatt för fara och att han har begått sin gärning i syfte att undanröja den faran. Mot denna bakgrund menar vi att det framstår det som uppenbart oskäligt att utdöma påföljd. Denna bör sålunda efterges”.

Ett utfall som mannens advokat, Pia Björnstrand välkomnar.

– Jag tycker att det är stort att de har haft modet att våga gå emot den nuvarande juridiska praxisen att döma i sådana här fall. Domstolen uttalar att vi befinner oss i en klimatkris och akut nödläge, det är ju det som Greta Thunberg har efterlyst och det är det som hela klimatrörelsen vill. Som försvarare kan jag bara säga att jag tycker att det är rätt.

Överklagan övervägs

Samtidigt ser hon en ”stor risk” att domen inte kommer hålla vid ett överklagande. Domstolen var inte enig. Två nämndemän, vilka är politiskt tillsatta, röstade för att det var oskäligt att utdöma straff, medan rådmannen och en nämndeman ville se en påföljd.

– Om två vill fälla och två vill fria, då är det alltid den för den tilltalade mest fördelaktiga meningen som gäller, säger Axel Peterson, rådman vid Stockholms tingsrätt.

Åklagare i fallet var Julia Gustafsson. Hon överväger nu att överklaga.

– Det kan ju finnas anledning att låta en överinstans pröva det just eftersom det är lite speciellt att man motiverar domen på det sättet.

Läs mer:

Klimataktivist: ”Det känns som att lagföringen är en beställning”