Radar · Politik

Miljöministern: Minimal negativ inverkan på vattenkraftselen

 Oppositionen vill pausa omprövningen av vattenkraftens miljötillstånd och vann voteringen i riksdagen.

Annika Strandhäll fick känna sig besegrad av de fyra oppositionspartierna angående omprövningar av vattenkraftverkens miljövillkor och kommer nu att arbeta efter riksdagens beslut.

Som Syre tidigare har berättat vann oppositionen onsdagens votering i riksdagen. Centerpartiet ville att riksdagen skulle uppmana regeringen att sätta processen med omprövningar av vattenkraftverkens miljövillkor på paus, så att inga nya ärenden ska behandlas innan regeringen har sett att regelverket är på plats.

Alla nödvändiga åtgärder

Centerparttiet fick stöd i frågan av Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vilket ledde till att oppositionspartierna fick riksdagsmajoritet i frågan.

“Riksdagen beslutade att rikta en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen som gäller den nationella planen. Riksdagen anser att tidsplanen för omprövningarna behöver justeras om inte regeringens prövning av vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram för tidsperioden 2021-2027 är klar när ansökningstiden för nästa prövningsgrupp löper ut” skriver riksdagen i sitt beslut och fortsätter:

“Vidare bör regeringen se till att alla nödvändiga åtgärder för att minska omprövningarnas negativa effekter på vattenkraftselen vidtas och att de undantag som EU-rätten medger används fullt ut”.

Använd alla möjligheter

Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S) fick känna sig besegrad av de fyra oppositionspartierna och kommer nu att arbeta efter riksdagens beslut.

– Vi har noterat tillkännagivandet och analyserar nu detta närmare inom Regeringskansliet, säger hon till Syre och fortsätter:

– Regeringen har vidtagit flera åtgärder för att säkerställa att prövningarnas sammantagna negativa inverkan på en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel hålls till ett minimum. Regeringen har bland annat infört en skyldighet för vattenförvaltningen att fullt ut använda alla de möjligheter som EU-rätten ger avseende undantag och förklarande av vatten som kraftigt modifierade.

Läs mer:

Riksdagen körde över regeringen i vattenkraftsfrågan

WWF: Majoritet i riksdagen vill stoppa åtgärder för bättre vatten

Vattenkraft bakom fiskdöd: Nu krävs de på nya miljötillstånd