Zoom

WWF: Majoritet i riksdagen vill stoppa åtgärder för bättre vatten

Centerpartiets Rickard Nordin vill pausa omprövningen av vattenkraftens miljötillstånd något som Karin Glaumann på Världsnaturfonden WWF motsätter sig.

Oppositionspartier kräver att åtgärdsprogrammen för vatten omprövas och att miljöanpassningen av vattenkraften pausas.

I Sverige finns drygt 2000 vattenkraftverk varav de 255 största står för omkring 98 procent av den installerade effekten från svensk vattenkraft. Sammantaget bidrar de till nästan hälften av Sveriges elenergi.

Från och med den 1 februari 2022 måste samtliga svenska vattenkraftverk ansöka om förnyade miljötillstånd. En gigantisk uppgift för landets fem miljödomstolar som tänkte starta med runt hundra kraftverk i år. Helt klar beräknas man inte vara förrän om tidigast tjugo år vilket Syre har berättat om tidigare.

"Orättvist och rättsosäkert"

Men nu vill Centerpartiet att riksdagen ska ge i uppdrag till regeringen att pausa processen med omprövningar av vattenkraftverkens miljövillkor så att inga nya ärenden ska behandlas innan regeringen har sett till att regelverket är på plats.

– Nu har prövningarna påbörjats trots att regeringen har sagt att de ska titta på vattenmyndigheternas åtgärdsplaner och göra justeringar. Men det betyder ju att om de prövningarna får fortgå kommer de som kommer tidigt i processen få helt andra förutsättningar än de som kommer senare i processen, säger Rickard Nordin, klimat- och energipolitisk talesperson i Centerpartiet.

– Det blir både orättvist och rättsosäkert. Det rimliga är att alla får samma förutsättningar och det enda sättet att uppnå det är att man faktiskt pausar tills dess att regeringen har uppdaterat regelverket enligt lagstiftning och politisk vilja, och det bör man göra innan man omprövar 2 000 vattenkraftverk.

C får stöd av M, KD och SD

Centerpartiet får stöd i frågan av Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, vilket leder till att de fyra oppositionspartierna får riksdagsmajoritet i frågan och regeringen får ett tillkännagivande från riksdagen.

– Det blir ett tillkännagivande, men i praktiken förväntar vi oss att regeringen lever upp till vad riksdagen säger, säger Rickard Nordin.

Civilutskottet tar upp frågan i dag den 17 mars och förslaget ska debatteras
och beslutas i riksdagen den 22 mars.

– Vi vill att det ska vara enhetligt, så vi kommer att uppmana regeringen att pausa och skjuta fram prövningarna för att man ska få likvärdiga regler för alla verksamhetsutövare, säger Rickard Nordin.

"Partierna sätter käppar i hjulen"

Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF är kritiska. De tycker att det är fel att politikerna kräver att åtgärdsprogrammen för vatten omprövas och att miljöanpassningen av vattenkraften pausas.

– Ur ett biologisk mångfaldsperspektiv, ur ett fiskperspektiv och ur ett klimatanpassningsperspektiv så är det otroligt viktigt att vi får till de här miljöanpassningarna, säger Karin Glaumann, sötvattensexpert på Världsnaturfonden WWF.

– Att flera partier vill sätta käppar i hjulen och gå in och bromsa upp processen i ett läge då vi endast har sex år på oss att nå god vattenstatus enligt EU:s vattendirektiv tycker vi är väldigt allvarligt. Vi behöver göra mer, inte mindre, för att säkerställa att vi kan hantera torka och översvämningar som kommer att bli allt vanligare i framtiden, säger Karin Glaumann.

Strandhäll: Jag känner mig trygg

Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S) är medveten om att de fyra oppositionspartierna tillsammans kommer att ha en majoritet när beslut i frågan ska tas i riksdagen.

– Vi behöver mer förnybar, grön el – inte mindre. Vattenkraften är en viktig del av vår energimix och den gröna omställningen. Omprövningen av vattenkraften innebär att den förses med miljövillkor som ger största möjliga nytta för vattenmiljön. Genom omprövningen framtidssäkrar vi en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel, säger Annika Strandhäll och fortsätter:

– Det finns ett tydligt och uttalat riktvärde om att begränsa produktionsförlusten till högst 1,5 TWh och jag känner mig trygg med att vi kan kombinera fortsatt stabil, billig vattenkraftsel med moderna miljövillkor.

Pengar och styrmedel saknas

Världsnaturfonden WWF och Naturskyddsföreningen har låtit IVL Svenska Miljöinstitutet göra en granskning av den svenska vattenförvaltningen. Rapporten visar att det saknas pengar och styrmedel för att myndigheterna ska kunna genomföra beslutade åtgärdsprogram.

Vattenkraftverket Laforsen utanför Kårböle i Ljusdals kommun är ett av landets drygt 2000 vattenkraftverk
Vattenkraftverket Laforsen utanför Kårböle i Ljusdals kommun är ett av landets drygt 2000 vattenkraftverk. Vattnet är en del av Ljusnan. Foto: Pontus Lundahl/TT

Knappt hälften av kommunerna har avsatt resurser

Många vattenuttag sker enligt IVL Svenska Miljöinstitutet utan tillstånd och det saknas samlad information om de uttag som görs, vilket försvårar planeringen av hur våra vattenresurser ska användas. Trots att de flesta kommuner har påverkats av klimatförändringar och extrema väderhändelser har färre än hälften avsatt resurser för åtgärder.

– Vi lever inte upp till den lagstiftning som vi har och vattenkraften är den främsta anledningen till att vi inte når god vattenstatus. Det är vattenkraften som påverkar våra sötvattensmiljöer mest, säger Karin Glaumann.

– Vi har varit väldigt förskonade i Sverige och tagit vattnet för givet. Men vi ser med sommarens väderextremer att vi behöver bli bättre på att planera vår vattenanvändning och prioritera hur vi ska använda vattenresurserna.