Radar · Politik

Riksdagen körde över regeringen i vattenkraftsfrågan

Centerpartiet fick stöd i frågan av Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, vilket leder till att oppositionspartierna fick riksdagsmajoritet i frågan angående vattenkraft.

Oppositionen vann omröstningen i riksdagen. Nu ska åtgärdsprogrammen för vattenkraften omprövas och miljöanpassningen pausas.

Som Syre tidigare har berättat vill Centerpartiet att riksdagen ska uppmana regeringen att sätta processen med omprövningar av vattenkraftverkens miljövillkor på paus, så att inga nya ärenden ska behandlas innan regeringen har sett att regelverket är på plats.

Centerparttiet får stöd i frågan av Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, vilket leder till att oppositionspartierna får riksdagsmajoritet i frågan.

Beslut fattades i dag

Frågan diskuterades i riksdagen i går den 22 mars och beslutet togs i dag.

“Riksdagen beslutade att rikta en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen som gäller den nationella planen. Riksdagen anser att tidsplanen för omprövningarna behöver justeras om inte regeringens prövning av vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram för tidsperioden 2021-2027 är klar när ansökningstiden för nästa prövningsgrupp löper ut” skriver riksdagen i sitt beslut och fortsätter.

“Vidare bör regeringen se till att alla nödvändiga åtgärder för att minska omprövningarnas negativa effekter på vattenkraftselen vidtas och att de undantag som EU-rätten medger används fullt ut”.

– Det blir ett tillkännagivande, men i praktiken förväntar vi oss att regeringen lever upp till vad riksdagen säger, har Rickard Nordin klimat- och energipolitisk talesperson i Centerpartiet, tidigare sagt till Syre.

Läs mer: 

WWF: Majoritet i riksdagen vill stoppa åtgärder för bättre vatten

Vattenkraft bakom fiskdöd: Nu krävs de på nya miljötillstånd