Radar · Inrikes

Regeringsbeslut: Utredare ska se över sjukförsäkringssystemet

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S).

Regeringen har tagit beslut om att tillsätta tre utredningar för att se över sjukförsäkringssystemet. En utredare ska bland annat undersöka om läkarintyg bör väga tyngre än Försäkringskassans bedömningar i sjukpenningärenden.

Nu ska sjukförsäkringssystemet ses över på flera punkter, och för ändamålet tillsätter regeringen tre utredningar. 

– Regeringen har under de senaste åren arbetat med att förstärka sjukförsäkringen och detta är ett led i arbetet med att ta tillbaka kontrollen över sjukförsäkringen. Vi ska ha en sjukförsäkring som går att lita på, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) i ett uttalande.

En särskild utredare ska se över betydelsen av läkarbedömningar i sjukpenningärenden. Bakgrunden är att det i nuläget finns skillnader mellan läkarbedömningar av personers arbetsförmåga och Försäkringskassans bedömningar. Utredaren ska analysera orsakerna till dessa skillnader och undersöka om läkarbedömningar ska ges större tyngd i dessa ärenden. Utredningen ska vara klar 7 juni 2023.

En annan utredning tillsätts för att se över hur sjuk- och aktivitetsersättningen ska räknas över tid och hur väl inkomstbortfallsprincipen uppfylls.

Den tredje utredningen rör de senaste årens förändringar i sjukförsäkringens regelverk. En särskild utredare ska följa upp och utvärdera lagförändringarnas resultat. Utredaren ska även analysera de åtgärder i sjukförsäkringen som regeringen genomförde för att minska coronapandemins effekter.

Läs mer om sjukförsäkringen:

Ny rapport: Så leder sjukförsäkringssystemet till fler avslag

Bara varannan har förtroende för Försäkringskassan

Hopp om lättnader i sjukförsäkringen

Så har sjukförsäkringen försämrats steg för steg sedan 1970-talet