Radar · Inrikes

Bara varannan har förtroende för Försäkringskassan

Ständiga förändringar i sjukförsäkringen är en trolig orsak till att svenskarna har låg tilltro till Försäkringskassan.

6 av 10 förvärvsarbetare känner sig inte trygga med Försäkringskassan och sjukförsäkringen om de skulle bli sjuka, visar en rapport från fackförbundet Forena. Och hela 46 procent av de tillfrågade har mycket lite eller ganska lite förtroende för myndigheten.

Dagens ersättningsnivå i sjukförsäkringen är inte tillräcklig för att kunna känna sig trygg, det menar 6 av 10 personer som deltog i en intervjuundersökning, som utfördes av Novus på uppdrag av Forena.

I undersökningen deltog 1034 yrkesverksamma personer mellan 18 och 79 år. På en generell fråga om deras förtroende för Försäkringskassan svarade 46 procent att de hade mycket lite eller ganska lite förtroende. 39 procent svarade att de hade ganska stort förtroende, medan endast 3 procent hade mycket stort förtroende för myndigheten.

På frågan om de tycker att Försäkringskassan har ”ambitionen att hjälpa dig om du blir sjuk” svarade bara 35 procent ja, medan 34 procent svarade nej och 31 procent vet ej.

Att förtroendet är så lågt är inte förvånande, menar Håkan Svärdman, samhällspolitisk chef på Forena.

– Den statliga sjukförsäkringens har försämrats kraftigt sedan början av 1990-talet. Ersättningen varierar beroende på ålder, diagnos, sjukdomshistoria, eller om man är anställd eller arbetslös, säger han i ett pressmeddelande.

Den som är sjuk i mer 180 dagar riskerar dessutom att bli av med både sjukpenningen och anställningen om Försäkringskassan anser att man har en arbetsförmåga för att utföra ett ”normalt förekommande” arbete, men inte tillräcklig för att klara sitt vanliga jobb.

– För löntagaren upplevs detta mer som ett lotteri än ett försäkringssystem som är likvärdigt, förutsägbart och rättssäkert. Därför är det inte förvånande att löntagarnas förtroende och tillit till sjukförsäkringen och till Försäkringskassan i synnerhet har nått bottennivåer, säger Håkan Svärdman i pressmeddelandet.

Intervjuundersökningen är en del av Forenas rapport om sjukförsäkringen, som bland annat går igenom hur sjukförsäkringen sett ut sedan den infördes 1955. Här konstateras bland annat att trots att sjukfrånvaron ökade mellan åren 2010 och 2017 så ökade inte antalet personer med sjuk- ersättning (tidigare förtidspension). Detta på grund av striktare villkor. Troligen är det också detta som bidragit till att andelen löntagare med privat sjukförsäkring har ökat och nu ligger på nästan 40 procent.

Läs mer: 

Här är förändringarna i socialförsäkringen år 2022: ”En trevlig julklapp”

Rapport: Reform om stärkt rehabilitering för sjuka utan effekt

Lättnader i sjukförsäkringen – men Shekarabis löfte inte helt i hamn

Så har sjukförsäkringen försämrats steg för steg sedan 1970-talet (Syre 31/1-2021)

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV