Zoom · Analys

Lättnader i sjukförsäkringen – men Shekarabis löfte inte helt i hamn

Under tiden som Ardalan Shekarabi (S) har varit socialförsäkringsminister har regeringen lagt fram flera lättnader i sjukförsäkringen, men det är oklart om alla går igenom i riksdagen.

Lättare för inhoppande vikarier att få sjukpenning. Och enklare att få ersättning längre än ett år. Det är några förslag som regeringen presenterade i veckan. Det innebär att socialförsäkringsministern nästan infriat alla punkter i två statliga utredningar om sjukförsäkringen. Men fortfarande fattas en sak. Frågan är också om dessa nya uppmjukningar av sjukförsäkringen verkligen går igenom i riksdagen.

I vintras sade socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) till Syre att regeringen vill förbättra sjukförsäkringen på alla de punkter som lades fram i de två statliga utredningar om sjukförsäkringen som kom förra året.

Efter det har regeringens förslag duggat tätt. Det första som hände var att i mars klubbade riksdagen igenom att det nu är lättare att få sjukpenning längre än ett halvår. Det var en välkommen förändring för många. Ett halvårs sjukskrivning är inte alls särskilt lång tid för till exempel utmattade. De som är rejält utbrända behöver ofta minst ett års sjukskrivning, enligt Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd.

Ändå var det många som hade kastats ur sjukförsäkringen efter 180 dagar –ibland mitt under pågående rehabilitering. Så förutom den extrema stress som hade orsakat utbrändheten fick de ytterligare stresspåslag av att helt plötsligt bli av med sjukpenningen, vilket så klart förlänger och försvårar att komma tillbaka i jobb. Det var bland annat det som utredningen 2020:6 lyfte och därför valde regeringen att mjuka upp tidsgränsen vid 180 dagar, alltså ett halvår.

Därefter har fler andra förslag som stämmer överens med de statliga utredningarna om sjukförsäkringen trillat in under året. Senast i förra veckan gick regeringen ut med ytterligare punkter. Regeringen vill att det ska bli lättare att få sjukpenning längre än ett år. Dessutom ska sjuka som är 62 år eller äldre inte behöva jaga helt nya jobb så nära pensionen så länge de inte är arbetslösa. I stället vill regeringen att deras möjligheter att jobba enbart ska bedömas utifrån deras nuvarande arbetsplats, eftersom det knappast är värt att omskola sig så sent.

Regeringen vill också att reglerna för personer som är deltidssjukskrivna ska  bli mindre rigorösa och mer individanpassade, och även för personer som inte är anställda utan hoppar in på tillfälliga jobb ska det bli lättare att få sjukpenning.

En punkt har inte infriats

Vid en första anblick ser det alltså ut som att Ardalan Shekarabi uppfyllt sitt löfte till Syre om att infria alla utredningarnas förslag. Men en punkt fattas. Det handlar om att personer lättare ska kunna få rehabiliteringsersättning så att de kan komma tillbaka till sitt tidigare jobb.

I dag nekar Försäkringskassan ofta personer rehabiliteringsersättning i början av sjukskrivningen om handläggaren tror att personen kan jobba på något annat arbete efter ett halvår. Det strider mot befintlig forskning som visar att det är bra om rehabilitering sätts in tidigt vid en sjukskrivning och ökar chanserna att personen kan börja jobba igen. I utredningen menar man att det är 180-dagars gränsen som hämmar Försäkringskassan att sätta in rehabilitering i ett tidigt skede, och vill därför ta bort tidsgränsen för dem som ska rehabiliteras.

Det är en förändring som flera fackförbund instämmer i, bland annat Kommunal. Men myndigheten Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, sågar det förslaget, bland annat eftersom man anser att det är otydligt på vilket sätt fler verkligen skulle få rehabilitering om tidsgränsen togs bort, plus att de verkar tycka att det är för dyrt. Kanske är det förklaringen till varför man på regeringskansliet hälsar att just denna punkt fortfarande är ”under utredning”?

Hur ska regeringen få igenom förslagen?

Oavsett om regeringen struntar i den sista punkten eller inte skulle nuvarande förslag innebära ett lyft för alla de sjuka som tidigare skulle ha kastats ut ur försäkringen trots att de var för sjuka för att jobba. Vänsterpartiet vill egentligen gå ännu längre och helt avskaffa rehabiliteringskedjans alla tidsgränser, men tycker ändå att regeringen gått dem till mötes.

Men frågan är om regeringens förslag går igenom i riksdagen. För desto svårare lär det bli att få Centerpartiet med sig. Redan i vintras sade deras ledamot i socialförsäkringsutskottet att C inte gillade idén att göra det lättare att vara sjukskriven längre än ett år. När nu regeringen går ut med ytterligare lättnader i sjukförsäkringen säger Centerpartiets ekonomisk-politiske talesperson Martin Ådahl till SVT att han tycker det är fel att lägga pengar på ”bidrag” – ett begrepp som har kritiserats från vänsterhåll då man menar att sjukförsäkringen handlar om en försäkring som betalas in från lönen.

De borgerliga partiernas argument handlar dels om att sjukförsäkringen blir för dyr och att pengarna behövs för att skapa tillväxt efter coronapandemin. Dels om att sjuka riskerar att glömmas bort om tidsgränserna blir för slappa, och att de kommer senare ut i arbete – något som Inspektionen för socialförsäkringen också har lyft – i varje fall när det gäller tidsgränsen på 90 och 180 dagar.

Om regeringen kan ge Centerpartiet så stora eftergifter att de går med på de nya lättnaderna i sjukförsäkringen återstår alltså att se senare i höst när budgeten ska klubbas igenom.

Läs mer:

Så har sjukförsäkringen försämrats steg för steg sedan 1970-talet (Syre 31/1-2021)

Neddragningarna fyller på statens feta plånbok (Syre 31/1-2021)

Hopp om lättnader i sjukförsäkringen (Syre 31/1-2021)

Ny lag ska göra det lättare för sjukskrivna: Nu tar vi ett första steg (Syre 15/3-2021)

Allt fler hotar Försäkringskassan om att begå självmord (Syre 31/1-2021)

Ensamma om att vara emot regeringens lättnad för sjuka (Syre 15/2-2021)

Moderaterna vill återinföra hårt kritiserad stupstock (Syre 16/3-2021)

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV