Radar · Nyheter

Ny rapport: Så leder sjukförsäkringssystemet till fler avslag

En ny rapport från Katalys kritiserar det svenska sjukförsäkringssystemet.

Det nuvarande sjukförsäkringssystemet leder till fler avslag och tveksamma bedömningar från Försäkringskassan. Det menar författaren till en ny rapport från det fackliga idéinstitutet Katalys.

Sveriges sjukförsäkring bygger på en rehabiliteringskedja med fasta punkter för prövning av arbetsförmåga efter tre och sex månader. Detta system gör inte folk friskare, utan leder till ökade utförsäkringar och tveksamma bedömningar, menar författaren av Katalys nya rapport ”Rehabkedjan måste brytas”.

Rapporten visar hur regeringen och Försäkringskassan mellan 2015 och 2020 har använt regleringsbrev och interna riktlinjer för att tolka lagen på ett sätt som ökar avslagen, och därmed utförsäkringarna. Istället för att fokusera på rehabilitering har Försäkringskassan lagt fokus på att få den som har varit sjuk att söka jobb på öppna arbetsmarknaden, enligt Katalys.

”På grund av de fasta prövningarna vid dag 90 och 180 i sjukförsäkringen får rehabilitering (för att kunna återvända tillbaka till ordinarie anställning) stå tillbaka till förmån för omställning (söka jobb på öppna arbetsmarknaden). Lagstiftningen skapar dessutom för stora möjligheter för Försäkringskassan att lägga om handläggningen utefter politiska styrsignaler”, skriver författaren Lisa Gemmel i rapporten.

Läs mer om Försäkringskassan och sjukförsäkringen:

När svenskarna blev friskare över en natt

Hopp om lättnader i sjukförsäkringen

Så har sjukförsäkringen försämrats steg för steg sedan 1970-talet