Radar · Miljö

Cementa får fortsätta kalkbrytning på Gotland

Cementa kan fortsätta bryta kalk på Gotland, meddelade mark- och miljödomstolen i dag.

Mark- och miljödomstolen har beslutat att Cementa får fortsätta bryta kalk på Gotland, bland annat med hänvisning till allmänintresset. I Malmö protesterar aktivister mot domen. 

I sin dom om Cementas fyraåriga täktansökan ger Mark- och miljödomstolen företaget tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet i Slite på Gotland.

Högsta förvaltningsdomstolen beslutade den 7 december att det tidsbegränsade tillstånd som regeringen gav Cementa hösten 2021, och som gällde 2022 ut, ska stå fast. Nu får Cementa också klartecken för de kommande fyra åren.

– Cementa har redovisat ett tillräckligt underlag för den prövning som mark- och miljödomstolen ska göra, och det underlaget visar att fortsatt grundvattenbortledning under fyra års tid inte kommer att skada livsmiljöerna i Natura 2000-områdena och inte heller äventyra dricksvattenförsörjningen, säger rättens ordförande rådmannen Karin Röckert i ett pressmeddelande.

Ger arbetsro

Turerna kring Cementa har som bekant varit många, med åtskilliga överklaganden, och företaget välkomnar förstås beslutet. 

– Beskedet ger viss arbetsro och tryggar cementförsörjningen under den tid det tar att få långsiktiga förutsättningar på plats för verksamheten. Det ger oss också utrymme att med kraft fortsatta arbetet med den omfattande klimatinvestering i en fullskalig CCS-anläggning som pågår i Slite, säger Karin Comstedt Webb, vice vd för Heidelberg materials Sverige, i ett pressmeddelande.

Också Byggföretagen ger tumme upp. 

– Mark och miljödomstolen har fattat ett nödvändigt beslut. Råvaruförsörjningen är en del av Sveriges nationella beredskap. Det är svårt att rusta sjukhus, stambanor och skyddsrum utan betong, säger vd Catharina Elmsäter-Svärd i ett pressmeddelande

Ansvar att skydda naturen

Domstolen menar att kalkbrytningen ”behövs för att tillgodose ett allmänintresse av större vikt”, och att det ”föreligger förutsättningar för att bevilja undantag från bestämmelserna om miljökvalitetsnormer för grundvatten”. Man har också beviljat dispens från förbuden i artskydds­förordningen.

– Vi inser nu att domstolen gör en annan bedömning än vi, men har konstaterat att beslutet går emot både vad vi tyckt, och andra tunga remissinstansers bedömningar. Man måste ta hänsyn till naturen runt omkring, det är ett Natura 2000-område och omgivningen är ju alvarmark som vi har ett väldigt stort ansvar att skydda, säger Anncatrin Hjernquist, ordförande i Naturskyddsföreningens lokalkrets på Gotland.

Blixtaktion 

På eftermiddagen inledde aktivister från nätverket Take concrete action en protest genom att låsa grindarna till Cementas faciliteter i Malmö hamn. 

– Det är otroligt att mark- och miljödomstolen inte tillämpar försiktighetsprincipen för att skydda miljön, utan i stället riskerar Gotlands biologiska mångfald och grundvatten. Dessutom begränsar det Sveriges möjligheter att uppfylla våra klimat- och miljömål. Det finns skäl till att processen för tillstånd att bryta kalk tar tid. Att en domstol inte skyddar människor och planeten före vinst är ofattbart, säger en presstalesperson för aktionsgruppen i ett utskick.

Cementa kommer härnäst att lämna in en ansökan om ett längre tillstånd under våren 2023. 

Artikeln har uppdaterats.

Läs mer: 

Cementadom kritiseras: ”Dåligt exempel för framtiden”

”Kalkbrytning är ett hot mot vårt vatten”

Aktivister inleder aktion mot Cementa

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV