Zoom

Kommunala värdar måste hjälpa tanklösa hyresgäster

Stockholms stad har beslutat att de kommunala bostadsbolagen måste installera laddplatser.

Kommunala bostadsbolag i Stockholm måste installera laddplatser till alla hyresgäster som vill ha. ”Vi tvingar bolagen att hjälpa till i den här omställningen” säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

Under 2021 ökade antalet laddbara fordon i Sverige med 61 procent. I dag rullar 309 114 laddbara fordon i Sverige varav 109 735 elbilar, 187 905 laddhybrider, 2 361 elmotorcyklar, 667 elbussar och 8 443 lätta lastbilar enligt elkraftbranschens intresseorganisation Power circle.

I december 2021 var 60 procent av de nyregistrerade fordonen laddbara.

Samtidigt har antalet publika laddpunkter, ladduttag, dubblerats på tre år, och under förra året ökade antalet med 23 procent. I dag finns det 14 240 stycken fördelade på 2 639 laddstationer.

Miljöfordon Sverige har utvecklat appen Tanka grönt, som samlar information om alla ladd- och tankstationer i Sverige, med fokus på klimat och miljö.

Tillsammans med information från Power circle skapas en möjlighet att visa var alternativa drivmedel går att hitta i svenska kommuner och län.

Enligt den fanns det i december 2021 publika laddstationer i 90 procent av Sveriges 290 kommuner.

Kommunerna har stora möjligheter

En del i att få till fler laddpunkter och laddstationer ligger på de kommunala bostadsbolagen runt om i landet.

“Kommunen har stora möjligheter att bidra till omställningen av transportsektorn genom att möjliggöra laddning hemma för de som bor i flerfamiljshus, skriver exempelvis Energimyndigheten på sin hemsida.

Men att kunna välja att köra laddbart är en fråga om hur och var man bor. För många som har valt att bo i hyreslägenhet, och behöver ladda bilen i anslutning till bostaden, finns inte alternativet visar Hem & hyras kartläggning från september 2021.

Hem & hyra frågade de fem största kommunägda bostadsföretagen i Västmanland, Uppsala och Gävleborg om hur de ligger till med laddinfrastrukturen och hur deras planer ser ut för framtiden. 
Svaret blev att 40 procent saknar publika laddmöjligheter för vanliga hyresgäster.

Fem av nio saknar helt

Liknande resultat blev det när P4 Sörmland 2020 gjorde enkät bland de kommunala bostadsbolagen i de sörmländska kommunerna. Då visade det sig att Eskilstuna, Strängnäs, Katrineholm, Flen och Trosa helt saknade laddstolpar för hyresgästerna. Fyra av dem saknade även plan för utbyggnad i de befintliga bostadsbestånden.

Marie Pellas, ordförande i organisationen Gröna bilister, tycker att det är väldigt olyckligt och ojämlikt om valet av bil ska hänga på hur man bor.

– Det är jättesurt om det inte går att välja att köra elbil för att man bor i hyresrätt. Utbyggd laddinfrastruktur hos hyresvärdarna är därför en jätteviktig pusselbit om Sverige ska nå miljömålen, säger hon till Hem & Hyra.

23 000 parkeringsplatser

En kommun som har gått längre är Stockholms stad. I samband med att budgeten för 2022 klubbades beslutades att kommunala bostadsbolag måste installera laddboxar åt hyresgäster som vill ladda sin elbil.

– Vill en hyresgäst med garageplats ha en laddbox ska det komma på plats, det ska inte vara något snack. – då ska bolagen fixa det, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) till Syre.

– Vi tvingar bolagen att hjälpa till i den här omställningen och det gör också att de snabbar på den utrullning som de ändå ska göra.

Totalt handlar det om cirka 23 000 parkeringsplatser inomhus som omfattas av beslutet. I dag är det drygt 1000 av dessa som har tillgång till el. 2026 ska hälften av parkeringsplatserna inomhus ha laddboxar.

625 kronor extra i månaden

De kommunala bostadsbolag som omfattas av kravet på att erbjuda laddplatser är Familjebostäder, Svenska bostäder och Stockholmshem.

En hyresgäst hos exempelvis Stockholmshem får efter installation betala 625 kronor extra för sin laddstolpe – oavsett hur mycket el de använder.

Stockholms stad har de senaste två mandatperioderna bland annat satsat på cykelinfrastruktur, kollektivtrafik och gångbanor
Stockholms stad har de senaste två mandatperioderna bland annat satsat på cykelinfrastruktur, kollektivtrafik och gångbanor. Som här vid Hornstull i Stockholm. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/TT

Vill inte ha annat än elbilar i staden

Hittills säger sig Daniel Helldén mest ha fått positiva kommentarer om beslutet. Men han också har fått frågor kring varför Miljöpartiet nu driver en miljöpolitik som vill underlätta för människor som bor i stan att köra bil.

– Vi har som mål i stadens budget, och i det arbete som pågår sedan lång tid, att vi ska minska bilkörandet i stan. Och under vår tid har det gått ned. Vi har fått en nedgång på trafiken. Det är det ena, säger Daniel Helldén.

– Det andra är att vår bedömning är att bilarna inte kommer att försvinna inom överskådlig framtid från staden. Men vi ska få bort alla fossilbilar och det är därför att vi har sagt att innerstaden ska vara utsläppsfri 2030. Då vill vi inte ha något annat än elbilar i innerstan och sedan successivt utanför innerstan.

Nu har det blivit fokus på laddstolparna, men ni gör mer för att förbättra trafikmiljön i Stockholms stad. Vilka åtgärder är du mest stolt över?

– Hela den satsning som vi under de här två mandatperioderna har gjort med cykelinfrastrukturen är en satsning på över två miljarder kronor. Det är en enorm satsning och vi har utvecklat cykelnätet till att bli mycket, mycket bättre. Vi har satt som mål att vi ska bli världsledande i cykling. Det tar tid men det är en enorm omställning som pågår, säger Daniel Helldén.

Lånecykelsystem och gångbanor

Daniel Helldén berättar vidare om det arbete som lagts ned på att bussarna ska komma fram snabbare, de ändrade parkeringsregler som gör att det mindre förmånligt att ha bilar parkerade och de ändrade reglerna för hur man bygger parkeringsplatser genom att man skapar mobilitetslösningar parallellt.

–  Nu rullar vi snart ut det nya lånecykelsystemet och det är ju en viktig pusselbit med över 5 000 cyklar i hela Stockholm ända ut i alla delar av stan till skillnad från det gamla systemet som bara var i de centrala delarna. Det är också en del av att vi vill ha smart mobilitet överallt som inte är egen ägd bil, säger Daniel Helldén.

– Sedan måste jag säga att vi har stora satsningar på gång. Under den här mandatperioden lade vi 500 miljoner på gång och kollektivtrafikåtgärder. Merparten av dem har gått till att förbättra gående när det gäller exempelvis gångbanor, övergångsställen och gångstråk.

Läs mer:

Ny brittisk lag ska leda till 145 000 nya laddstationer – varje år

Brist på laddstolpar hämmar elbilar

”Klimatbudgeten kan inte bara vara ett poseringsverktyg för det blågröna styret”